LiteratūraŠiaurės katinai

GILBONĖ

Miniatiūros

Vaikai yra kažkas, ko nepaaiškinsi nei žodžiais, nei gestais. Jie gyvena lyg ir mūsų, suaugusiųjų bei peraugusiųjų, pasaulyje, bet viską mato kitaip, kitaip ir vertina. Jie nežinia iš kur žino, kas yra norma, fiksuoja nukrypimus nuo jos ir drąsiai skelbia.

POVILAS ŠKLĖRIUS

Iscariote

jis atėjo tarsi nekviestas,
mačiau, kad mano mama ir kiti namiškiai
buvo sutrikę.
ROKAS POVILIUS

Šventai gašlus rokas, arba Nepraustaburnio dainiaus paieškos

Jau tarpukariu Lietuva pagal savo galimybes turėjo roko žvaigždę. O svarbiausia – toji buvo nepatogi ir apgaubta nedorovingais mitais. Tiesa, šiek tiek trūko iki muzikos. Tai…

JUSTINA TULAITĖ

Apie miesto erdvių užkalbėjimus, gatvės rašytojus ir Žaliojo tilto žalumą

„Mielas menininke, pasak vietinio mito, Vilnius yra vieno žmogaus asmeniškos, nors ir nesąmoningos, fikcijos produktas. Vilnius gimė iš sapno.“ Sapnavo Vladimiras Toporovas, Gedimino prospektą paversdamas šv. Jurgio ietimi, o Nerį – drakonu. Sapnavo ir Mindaugas Navakas, kablį pagavęs ir mums Vilniaus sąsiuvinius palikęs. Sapnavo Viktoras Cholinas, todėl vis dar apgailestaujame praradę jo nepaprastąjį Karoliniškių kosmodarželį. Sapnavo ir Aidas Giniotis, todėl…

IEVA GUDMONAITĖ

Laukai prie Jamunos

Ne bet kas gali patekti į Vrindavaną, o tik pats nuolankiausias, nuolankesnis už žolės stiebą. Kadangi aš esu tokia sunkiai nulenkiama kaip medis, man, ko gero, ne taip lengva ten patekti. Privalai būti lyg lengvutė nendrė, kuri nulinktų nuo kiekvieno Vrindavano gyventojo žingsnių sukelto vėjo. Čia mūsų sielų namai, čia amžinai šventė – ryte pabundu nuo lauke skambančių mantrų ir…

INGA GLEBOVA

Laimės rate

Visiems būna sunku, bet kai kurių bėdos nesibaigia niekada. Tuo galima įsitikinti užsukus į UAB „Sparnalita“. Nuo žodžio sparnai, savaime suprantama. Tikriausiai aš čia dėl darbo skelbimo? „Sparnalita“ nuolat ieško paštininkų, visą laiką matau laikraštyje: „Reikalingi kurjeriai, skambinti telefonu (vis kitu). Genadija.“ Kartais: „Savo srities lyderė ieško…“ Aš irgi tam tikra prasme savo srities lyderė, todėl darbo skelbimas niekuo dėtas…

ANDRIUS PATIOMKINAS

Dar anksti namo

Ligoninė yra vieta, kur chroniškus mūsų visuomenės negalavimus tiesiogiai patiri savo kailiu. Kur su visuotinėmis negerovėmis susiduri itin aštriai ir…

VIDAS DUSEVIČIUS

Juokai širdį pjauna

„Kalno pamokslas“ – vienas iš 1990 m. Aleksandro Savko sukurto ciklo „Peliuko Mikio kelionės meno istorijoje“, kuriame vieną ar kitą veikėją keičia…

AKVILĖ MATULIONYTĖ

Kitos Lietuvos vietos šilelis

Auštaras ėjo, milžiniškomis pėdomis mindydamas perdžiūvusius pušų šapus, akmenėlius, kankorėžius ir kitokius niekniekius, po nosimi nepailstamai niurnėdamas mantrą…

MONIKA IVAŠKAITĖ

Kailinė kepurė

Kūčių naktį neužmigsi. Gal kad prisivalgai įvairiausių patiekalų ir išmauki puslitrį kisieliaus.

Labiausiai neramu dėl mamos − ji amžinai nemiega. Girdžiu, kaip naktį lovoje vartosi.