LiteratūraŠiaurės katinai

RÉGIS JAUFFRET

Mikrofikcijos

Primenu, kad keletas mūsų komandos narių buvo moteriškosios lyties ir kad vyriausioji redaktorė atvyko į filmavimo vietą, idant galėtų tiesiogiai įsitikinti mūsų darbo profesionalumu. Ji konstatavo, kad net jei moterims nebuvo taikomi patys baisiausi kankinimai, jos šaukdavo šaižiu, veriančiu balsu ir pravirkdavo po pirmojo elektros šoko.

MARIA HIPSTER

Kibernetinis šunytis

Nulis vienas vienas nulis vienas viena
Apgaubki mane kaulais atmintie
MARIUS PLEČKAITIS

Eilės

taigi jau atėjai
taigi jau esi kitame tinklo
gale
kitoje realybėje
bet visai čia pat
JAMES TATE

Žymiai daugiau klausimų negu atsakymų

Aš miegojau ant kušetės ir išgirdau nesmarkų beldimą į duris. Galėjo ir vėjas baladotis, bet aš nuėjau patikrinti. Atvėriau duris, o už jų stovėjo ne kas kita, o mano mama, mirusi pastaruosius aštuonerius metus. „Mama, kaip smagu tave matyti, – ištariau. – Koks netikėtumas.“

JUSTINA TRILUPAITYTĖ

Virsmas

  Tai buvo srutomis ir šlapimu atsiduodanti skylė, pavadinta tardymo izoliatoriumi. Tame pačiame cokoliniame aukšte buvo ir sulaikytųjų vienutės. Galėtumei pasakyti, tikra belangė: saulės spinduliai retai kada patekdavo vidun pro šykščius langelius. Virš tardymo izoliatoriaus ir vienučių, pirmame aukšte, buvo įsikūrusi visa žandarmerija. Šalimais buvo ir teismo pastatas. Šių vietų negalėjai lyginti su ta duobe, kurioje laiką leisdavo laukiantys teismo:…

HAROLD PINTER

Kandidatas

Ką gi, procedūros eiliškumas yra toks: prieš pereidami prie kandidato kvalifikacijos aptarimo, norėtume su juo atlikti nedidelį testuką, kad nustatytume kandidato psichologinį tinkamumą. Jūs neprieštarausit?

DOVILĖ BAGDONAITĖ

Eilės

iškepsiu tau bobą
su skylute per
vidurį
SAILA SUSILUOTO

Sparnuočiai ir uodeguočiai

Moteris nusiplėšė odą nuo padų, pasakė: aš – maža undinėlė. Tada ji nusijuokė. Parodė kojas, kruvinas, skylėtas. Ji pasakė: negaliu išeiti iš namų, nes pakliuvau į spąstus. Visuomet juose buvau, tai ne jo kaltė, ir niekieno kito. Skausmas smelkė padus kiekviename žingsnyje. Ji gėrė vitaminus, kad neįsimestų infekcija.

JOSEPH HENRIK HIPSTER

Sweet thing

  Pjesė arba abstrakcija teatrui, arba uvertiūra bičiuliškiems teatro kritikams, garbinantiems abstrakcijas ir medžiojantiems jas su šautuvėliu, pagamintu iš linijinio siužeto   Josephas Henrikas Hipsteris yra Josepho Hipsterio, ankstyvojo baroko kompozitoriaus, provaikaitis, teatro scenai adaptavęs kelis trumpus J. Hipsterio muzikinius kūrinius. J. H. Hipsteris labiausiai žinomas kaip vienas iš pirmųjų, „importavusių“ ankstyvosios itališkos stilistinės manieros inovacijas į vokiškąją chorinę muziką.…

VYTAUTAS JURŠĖNAS

Baseinas

  Praskriejo ir išnyko už horizonto naujienų pluoštas apie paskutinę praėjusių metų dieną atidarytą Fabijoniškių baseiną, prapleveno kainoraščiai, prakryksėjo pikti komentarai pavymui, o dabar prisirengiau parašyti ir aš. O ką: baseinas jau anksčiau davė suprasti, kad skubos nemėgsta, – viešose kalbose atsiradęs 2014 m. gegužę, žadėtas atidaryti dar iki uždarant Lazdynų baseiną (2017 m. liepą), įsileido lankytojus tik 2019-aisiais. Atvažiavau…