MenaiDailėFotografija

Tarp reportažo ir režisūros

Vy­tau­to Au­gus­ti­no fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je VIDAS POŠKUS 1937 me­tais Pa­ry­žiu­je vy­ko tarp­tau­ti­nė pa­ro­da „Me­nas ir tech­ni­ka šian­die­nos pa­sau­ly­je“. Jo­je de­biu­ta­vo lie­tu­vių fo­to­gra­fai – ir ne vie­nas ar ke­li, o vi­sas tuo­me­ti­nis jų žie­das: P. Ba­bic­kas, B. Bu­ra­čas, V. Ga­vė­nas, S. Ko­lu­pai­la, O. Na­ru­še­vi­čius ir ki­ti.

Fotografas Jurijus Rupinas apie Vilnių ir Vitą Luckų

Jurijus Rupinas (1946–2008) – fotografas ir rašytojas. Gimė ir iki 1989 metų gyveno bei kūrė Ukrainoje, vėliau persikraustė gyventi į Vilnių, kur ir mirė. J. Rupinas priklausė Charkovo fotografijos mokyklai, kurios atstovams būdinga nonkonformistinė kūryba ir sovietiniame kontekste novatoriški konceptualūs ieškojimai. 1971-aisiais J. Rupinas buvo garsios fotografų grupės „Vremia“ („Laikas“) iniciatorius.

Namai, į kuriuos norisi sugrįžti

MALVINA JELINSKAITĖ Kalbėdama apie Algimanto Vėjalio fotografijas, negaliu išvengti fotografo puoselėjamų grožio ir gėrio temų. A. Vėjalio gamta graži, stabili ir amžina. Fotografas žino ir vertina didingą gamtos grožį, kiekvieną rytmečio ar sutemų minutę.

Už fotografijos nieko nėra

REMIGIJUS VENCKUS Vytauto Didžiojo universiteto menų galerijoje 101 pristatoma Didžiojoje Britanijoje, Noridžo mieste, gyvenančio ir Noridžo universitete dėstytojaujančio šiuolaikinio medijų menininko Shauno Campo fotografijos kūrinių paroda.

Lyg vienkartiniai indai išmetama fotografija

REMIGIJUS VENCKUS 2011 m. gruodžio 15–28 d. Kauno fotografijos galerijoje veikė fotografo Algirdo Musneckio paroda „Recovered memory / Atkurta atmintis“. Ar įmanoma sumedžioti prarastą arba pamestą atmintį? Šis klausimas gali būti siejamas su šiauliečio fotografo Algirdo Musneckio (g. 1936) iš svetimų nuotraukų sudarytais ciklais.

Nuleistas ant žemės

RŪTA JAKUTYTĖ Atrodo, pastarosios parodos greitai pavers žodį „socialinis“ keiksmažodžiu – socialinę tikrovę ir jos problematiką atspindintis menas tarsi savaime turi pasiteisinimą, patvirtinant dabar populiarų įsitikinimą, kad svarbiausia yra idėja, ne tik apsileidžiant formos srityje, bet kartais ir visai atsisakant jos išskirtinumo ir pristatant tai kaip meną.

Jonas parke

EGLĖ JANKAUSKAITĖ Pastaraisiais metais vis daugiau menininkų ir kuratorių dėmesio sulaukia užmirštos Vilniaus vietos. Viena žymesnių – buvęs Sveikatos apsaugos ministerijos pastatas, kuriame jau antrus metus veiklą plėtoja „Fluxus ministerijos“ iniciatoriai

Himalajai prasideda Žemaitijoje

Su keliautoju ir fotografu PAULIUMI NORMANTU kalbasi Giedrė Kazlauskaitė – Pauliau, kiek žinau, turite jau dvyliktą knygą – išleistą ne Lietuvoje, itin prašmatnią. Apie ką ji, iš kokių fotografijų susidėliojo?

Tylus būtasis dažninis laikas

VIOLETA JUŠKUTĖ Gegužės 13–15 d. Nidos meno kolonijoje (Taikos g. 43) vykstant Atvirų durų savaitei pristatyta Aleksandros Jacovskytės fotografijų paroda.

Tarp Rytų ir nelabai Rytų

RŪTA JAKUTYTĖ Eidama į Kauno fotografijos galeriją žiūrėti Anzenberger galerijos (Viena) kuratorinės parodos „East / Rytai“,  kažkodėl pagalvojau, kad kontekstų socialinei fotografijai nereikia toli ieškoti