Istorija

UVIS BULIONIS

Istorija, kuri galėjo nenutikti, bet, deja, nutiko

O kaip jūs pasielgtumėte to valstiečio vietoje? Aišku, kūdikio nežudytumėte. O jeigu žinotumėte, kad rizikuodami savo siela išgelbėtumėte kokį šimtą milijonų gyvybių? Saugotumėte savo sielą?

VYGANTAS VAREIKIS

Lumumbos dantis

„Visa ši istorija yra makabriška, – sako Belgijoje gyvenantis Kongo rašytojas Inas Koli Jeanas Bofanė, – įsivaizduokite, kad Johno Fitzgeraldo Kennedy žudikai ateitų jums papasakoti, kaip jie jį nužudė ir kad kaip suvenyrą pasiliko jo dantį ar pirštą. Kaip jaustųsi amerikiečiai?“

UGNĖ RAŽINSKAITĖ

Kaunas žydų rabino akimis

Atsiminimai, kelionių aprašymai – labai subjektyvūs žanrai, tačiau būtent jie leidžia atskleisti įdomias detales, bent iš dalies pajusti laikmečio ir vietos atmosferą. Vienas iš tokių tekstų – rabino, filosofo, visuomenės veikėjo Isaaco Rülfo (1831–1902) 1869 m. Klaipėdoje išleista knyga „Mano išvyka į Kauną“ (Meine Reise nach Kowno).

REGIMANTAS DIMA

Vilniaus kapinių detektyvai: užsispyrusi prezidentienė, virti kiaušiniai ir sukčius psichiatras

Jeigu aname pasaulyje yra viskio, tai Rafałas su Józefu smagiai pasėdi prie anapusinio taurelės, prisimena, kaip maustė caro satrapus, kol Maria paryčiui juos nuvaro į vietas.

DOMININKAS BURBA

Jūratės paieškos Varšuvoje ir Helio nerijoje

  Taip jau nutiko, kad pačioje vasaros pabaigoje pasitaikė proga vykti į komandiruotę Varšuvon ir reikėjo greitai susiruošti. Šalia daugybės kitų mokslinių ir socialinių tikslų ir užduočių buvo bene svarbiausia – surasti daugiau informacijos apie Jūratės ir Kastyčio legendos interpretacijas ir sklaidą. Ne kiekvienas žino, kad šis pasakojimas gimė Lietuvoje, bet atsirado aplinkoje, kuri buvo iš dalies dvikalbė, visgi lenkų…

PETRAS STANKERAS

Nacionalsocialistinis realizmas Trečiojo reicho dailėje

1933 m. fiureris prisipažino, kad jeigu ne 1918 m. katastrofa, kuri privertė jį tapti politiku, jis būtų tapęs tokiu pat garsiu dailininku kaip Mikelandželas.

PETRAS STANKERAS

Avangardizmo likimas nacionalsocialistinėje Vokietijoje

Trečiojo reicho eros pradžioje Vokietija buvo perpildyta avangardinio meno darbais. Kaip ir Rusijoje, Vokietijoje avangardas buvo savotiškas estetinis ir politinis ekstremizmo generatorius.

VYGANTAS VAREIKIS

Dėmesys detalėms

Goncourt’ų dienoraštis yra lobis kultūros istorikui ne tik todėl, kad broliai domėjosi visais įvykiais ir labai daug žinojo, ar todėl, kad buvo tinkamu laiku tinkamoje vietoje, kai vyko tokie svarbūs istoriniai įvykiai kaip Prūsijos ir Prancūzijos karas, Paryžiaus apgultis ar Paryžiaus komunos kovos, bet todėl, kad jie reflektavo šiuos įvykius, sugebėdavo pastebėti subtiliausius gestus ir smulkiausius kasdienybės momentus. 

ALEKSANDER RADČENKO

Augustinas Vrublevskis – anarchizmo klasikas iš Vilniaus

Sunku būtų rasti Lietuvoje išsilavinusį asmenį, kuris nebūtų girdėjęs apie Tadą Vrublevskį (Tadeusz Wróblewski). Puikus teisininkas, žymus Vilniaus advokatas, bibliofilas bei lietuvių ir lenkų susitaikymo šalininkas. Kai Vilnius ir Vilniaus kraštas buvo prijungtas prie Lenkijos, išliko nuskriaustųjų lietuvių gynėjas, atstovavo jiems daugelyje teisminių bylų. Jo garbei pavadinta viena iš pagrindinių Vilniaus senamiesčio gatvių. Bet nedaug kas žino, kad T. Vrublevskis…

EDITA RIMKĖ

Žydų padėtis Vilniuje 1940–1941 metais

1938 m. lapkričio 9–10 d. nacių Vokietijoje įvykdyta Krištolinė naktis labai sujaudino Lietuvos žydų bendruomenę. Jiems nerimą kėlė pasaulyje vykstantys autoritarinių valstybių nacistinės Vokietijos ir SSRS politiniai žaidimai. 1940–1941 m. Lietuvos gyventojų susidūrimas su sovietine sistema neaplenkė ir žydų. Kultūrinių, visuomeninių organizacijų uždraudimas, turto nacionalizavimas, tradicinio švietimo ribojimas sukrėtė žydus. Į tokį permainingą politinį sūkurį pateko ir Lietuvai grąžinto Vilniaus…