Istorija

DOMININKAS BURBA

Jūratės paieškos Varšuvoje ir Helio nerijoje

  Taip jau nutiko, kad pačioje vasaros pabaigoje pasitaikė proga vykti į komandiruotę Varšuvon ir reikėjo greitai susiruošti. Šalia daugybės kitų mokslinių ir socialinių tikslų ir užduočių buvo bene svarbiausia – surasti daugiau informacijos apie Jūratės ir Kastyčio legendos interpretacijas ir sklaidą. Ne kiekvienas žino, kad šis pasakojimas gimė Lietuvoje, bet atsirado aplinkoje, kuri buvo iš dalies dvikalbė, visgi lenkų…

PETRAS STANKERAS

Nacionalsocialistinis realizmas Trečiojo reicho dailėje

1933 m. fiureris prisipažino, kad jeigu ne 1918 m. katastrofa, kuri privertė jį tapti politiku, jis būtų tapęs tokiu pat garsiu dailininku kaip Mikelandželas.

PETRAS STANKERAS

Avangardizmo likimas nacionalsocialistinėje Vokietijoje

Trečiojo reicho eros pradžioje Vokietija buvo perpildyta avangardinio meno darbais. Kaip ir Rusijoje, Vokietijoje avangardas buvo savotiškas estetinis ir politinis ekstremizmo generatorius.

VYGANTAS VAREIKIS

Dėmesys detalėms

Goncourt’ų dienoraštis yra lobis kultūros istorikui ne tik todėl, kad broliai domėjosi visais įvykiais ir labai daug žinojo, ar todėl, kad buvo tinkamu laiku tinkamoje vietoje, kai vyko tokie svarbūs istoriniai įvykiai kaip Prūsijos ir Prancūzijos karas, Paryžiaus apgultis ar Paryžiaus komunos kovos, bet todėl, kad jie reflektavo šiuos įvykius, sugebėdavo pastebėti subtiliausius gestus ir smulkiausius kasdienybės momentus. 

ALEKSANDER RADČENKO

Augustinas Vrublevskis – anarchizmo klasikas iš Vilniaus

Sunku būtų rasti Lietuvoje išsilavinusį asmenį, kuris nebūtų girdėjęs apie Tadą Vrublevskį (Tadeusz Wróblewski). Puikus teisininkas, žymus Vilniaus advokatas, bibliofilas bei lietuvių ir lenkų susitaikymo šalininkas. Kai Vilnius ir Vilniaus kraštas buvo prijungtas prie Lenkijos, išliko nuskriaustųjų lietuvių gynėjas, atstovavo jiems daugelyje teisminių bylų. Jo garbei pavadinta viena iš pagrindinių Vilniaus senamiesčio gatvių. Bet nedaug kas žino, kad T. Vrublevskis…

EDITA RIMKĖ

Žydų padėtis Vilniuje 1940–1941 metais

1938 m. lapkričio 9–10 d. nacių Vokietijoje įvykdyta Krištolinė naktis labai sujaudino Lietuvos žydų bendruomenę. Jiems nerimą kėlė pasaulyje vykstantys autoritarinių valstybių nacistinės Vokietijos ir SSRS politiniai žaidimai. 1940–1941 m. Lietuvos gyventojų susidūrimas su sovietine sistema neaplenkė ir žydų. Kultūrinių, visuomeninių organizacijų uždraudimas, turto nacionalizavimas, tradicinio švietimo ribojimas sukrėtė žydus. Į tokį permainingą politinį sūkurį pateko ir Lietuvai grąžinto Vilniaus…

Nematoma sovietmečio visuomenė

Rugsėjį turėtų pasirodyti VšĮ „Aukso žuvys“ rengiama humanitarinių mokslų daktaro Sauliaus Grybkausko knyga „Lietuviškoji nomenklatūra 1956–1990 metais: tarp sovietinės sistemos ir neformalių praktikų“. Šaltinių rinkinys rengiamas įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-053)“. Nemažą knygos dalį sudaro interviu su Valerijumi Charazovu, kuris beveik 12 metų (1967–1978) ėjo Lietuvos…

ALEKSANDRAS VITKUS, CHAIMAS BARGMANAS

Šaukėnų žydų bendruomenės žūtis

Šaukėnų (žydiškai – Shukyan arba Šukian) miestelis (Kelmės r.) yra įsikūręs prie nedidelių Šonos ir Ilgos upelių, netoli tos vietos, kur jie susibėga, 30 km į pietvakarius nuo Šiaulių, 15 km į rytus nuo Užvenčio. Bronius Kviklys (Mūsų Lietuva, V., 1991, t. 4, p. 468) rašė, kad jau prieš kelis šimtus metų Šaukėnuose susidarė gana gausi žydų bendruomenė. Tiek ji,…

VYGANTAS VAREIKIS

Kampinis namas

Brīvības ir Stabu gatvių sankirtoje Rygoje stovi tamsus vieno produktyviausių latvių architektų Aleksandro Vanago suprojektuotas ir 1912 metais pastatytas neoklasicistinio stiliaus namas. Ryga tuomet buvo trečias Rusijos imperijos miestas, statė tada su užmoju ir prabangiai ir ši prabanga matoma miesto centre kiekviename žingsnyje. Provincialus Vilnius, palyginti su Ryga, mažesnis kokiais trimis aukštais. A. Vanago suprojektuoto namo kambariuose dar išlikę gipsinių…

VYGANTAS VAREIKIS

Šviesoms gęstant

Tą šiltą 1914 metų pavasarį Europos gyventojai gyveno paskutinius laimingus taikos mėnesius. Nors Balkanus nuolat krėtė regioniniai karai ir susirėmimai, nors Austrija-Vengrija 1908 metais aneksavo Bosniją neturėdama tam nė mažiausio juridinio pagrindo (analogija su Krymu čia pati prašosi), o kitos didžiosios valstybės nebuvo pajėgios ką nors padaryti, paskutinis didelis karas Europoje, kurį daugelis jau buvo primiršę, vyko prieš penkiasdešimt metų.…