TAUTVYDA MARCINKEVIČIŪTĖ

Eilės

 

Atsiprašymas

 

O tėve tau gera aš nebuvau

dukra kokios norėjęs tu juk būtum

tačiau su išrinktuoju vargu bau

ar žengt galėčiau ne stačiom pakriūtėm

taip kaip lig šiol su juo beeidama

o kartais perskrisdama per tarpeklį

šitam gyvenime ne kaip dama

kaip nusidėjėlė patyrus peklą

tačiau ir rojaus sodus kai kada

savom akim išvydus nors ką regi

galbūt yra kas kita ne klaida

į dykumą pakliuvus tuaregų

kur atveju geriausiu miražu

tikėt galėtum kai oazę neša

pro šalį vėjas bet ir tai gražu

taip kaip mylėt tave dar vis per maža

 

2016.VIII.21

 

 

Į žmones pagyvenusius

 

Dabar dažniausiai aš įsižiūriu

į žmones pagyvenusius sakyčiau

į jau visai pasenusius žiaurius

išbandymus patyrusius lyg tyčia

kai regis leista pailsėti bet

nuo kūno poilsio deja nebūna

gyvybės laivas priverstas skubėt

ir kelti sąmyšį ramioj lagūnoj

lyg seną škuną buksyru

paremontuoti tempia jis į doką

nuo vaizdo neišvaromo varu

kai medis škunos ỹra jau graudoka

ir gali būti kad jau niekados

škuna nebeišplauks daugiau į jūrą

net iš smalavimo nebus naudos

kai besmalsaudamos ir bangos gūra –

verksmingi proanūkiai betgi greit

jie atsitrauks jie atsitrauks į gelmę

gimimo paslapties – iš jos pareit

į begalybę laiko regis galima

 

2017.V.22

 

 

Bohemos nuotrauka

 

Kokie mes nuotraukoje dar jauni

dar cigaretės rūksta vėjo rankose

dar tik gyventi regis ateini

dar bohema paūžaut šauniai renkasi

plaukai merginų dar anų spalvų

ir stalas dar nukrautas vyno buteliais

kad ligi pačio ryto tęstųs déjà vu

priartinęs atidavimą budeliui

dar tik numanomam kol kas jo mes

dar nepažįstame pamiršę išmierą

tų kūnų demonstruojančių gelmes

objektyvumui objektyvo: išmirė

du vyrai iš trijų tad tas kur liks

privalo atgaivinti buvusią linksmybę

kad prisikeltų jai net buvę x

patikrinimui ar gyvi dar įsižnybę

 

2017.I.31

             

 

 

Slengas

 

Sūnaus kalba man įdomi gana

kaunietiškai sodrus jaunimo slengas

tai akademinio žodyno angina

kurios nebeišgelbės drinkas lengvas

nesuprantu nuo ko tokia jinai

nuo miesto mūrų ar nuo aparatų

gausos aplinkui niekad nežinai

ar besiklausanti ausis įprato

girdėt ne pilną svetimybių ją

kaip būtų ir įmanoma tikėtis

bet tarsi aukso šaukštas sriuboje

nurungiančią lit. turinio varškėtį

jinai gyva lengva ir paslanki

bet kad suprastum taip turi ją jausti

kad gniaužtųs kumštin pirštai tau penki

lyg atiduodant kraują artimiausiam

 

2017.III.26

               

 

Bendraamžiai

 

Vaikystėj prie vaikų, prie paauglių

mes paauglystėj jaučiam stiprią trauką,

na, o tada, kai jėgos atsitraukia,

žvilgsniu palydim senukus giliu,

pasiramsčiuojančius tvirtom lazdom

pro savąją vaikystę paauglystę,

kol vaizdas, regis, toks ryškus išslysta

gyvenimo to viso pakuždom

 

2017.VI.25

 

 

Jei įžymus gyvendamas buvai

 

Jei įžymus gyvendamas buvai

bet po tavęs neliko palikuonių

žinok neatsipirksi taip lengvai

kad jaust galėtum šviežią žemės skonį

tuoj tavo savininkas atsiras

ne vienas ir ne du o visas tuntas

tokias sukėlęs nesveikas aistras

kad neprilygs toli gražu jiems chunta

ir tavo valią skelbs anie viešai

ir bus ji atvirkščia nei tu galvojai

tik užrašyti popierėlin pamiršai

nes svarbesni dalykai kišo koją

gulėsi po mirties lyg ant vinių

nes pjausis jie dėl to kieno turėtų

būt tavo žodis „eikit po velnių“

nes net į ten tikėsis jie karietos

 

2017.V.21

             

 

Dantės eilutė

 

Gyvenimo nuėjus nebe pusę

ir miško susirūpinus tarša,

kuriam turėčiau likti, kol supūsiu

pavirsdama trūnėsiais ir trąša,

jaučiuos blogiau; čia pat vanduo, gelmė jau –

akimirkos, kai svetima sfera

jau rodo aiškiai, kad aš pralaimėjau,

bet per vėlu pamačius, kad nėra

aplinkui nieko, tik senatvė: gerk ją

ir gerbk, kaip tai paliepiama kitiems,

kol pliūptelės vanduo užkimšęs gerklę,

bet ne pasauly, tik many sutems

 

2017.V.25

 

 

Sonatos iš natų

 

Sonatos iš natų lyg blokas nato

su sąjunga iš diezų ir bemolių

nebeišardomas nes jau kiekvienas mato

kad nudrėbtas jis iš kilnesnio molio

nei karas karo prievolė ir štabas

nei štabeliavimas tremty lavonų

nei dabartis pabėgėlių nei stabas

valdžioj gal tik šūksmai vaikų kavonių

į muziką savotiško lies šarmo

nes iš vaikystės juk kiekvienas mūsų

neapgenėtas ir be jokio šarvo

nedemonstruojantis geriausios pusės

sveika tad būki muzika vaikystės

tie lakstymai ir apdaužyti keliai

suaugusių pasaulyje praskysti

neleidžiat ir dabar nes dvasią keliat

 

2017.III.16

 

 

Caras Apsišaukėlis

 

Kiek pašalinio triukšmo, kiek aistrų,

Aistrelių, netgi trelių, aistružėlių

Dėl Caro Apsišaukėlio, antru

Valstybėj numeriu, tokiu apžėlusiu,

Kad nesimato nė gudrių akių,

Akučių, akužėlių ar akyčių, –

Dmitrijau, – ar aišku, kur lenkiu,

Planus valdžion ateit sugriovus tyčia,

Nes orūs ir garbingi juk carai,

Net kai jie priversti sušaukt kariauną,

Nors iš jų pusės tai nėra gerai,

Tačiau karai juk niekaip nesiliauna.

Toksai pasaulis! Baisiai brutalus,

Nenuostabu, o kaip valdžion veržies tu,

Sumetęs vandenin visus galus

Sumanymo žemes užpulti estų,

Lietuvių, latvių, kiek pasieks ranka

Plaukuotoji, gal netgi už Ochotsko,

Pasauliui pasiaiškinęs, o ką –

Pašniaukšt tabokos negaliu ar kokso?

Ir niekas nieko. Susitaikys tuoj

Su padėtim papurkštavusios šalys,

Kaip buvo vakar, šiandien ir rytoj,

Bet kaip neturi būt, kaip būt negali!

Tad užkertu tau kelią siekt valdžios,

Nes nekilmingas kraujas venom srūva

Tavosiom, bet tokiu pasididžiuos

Tik toks žmogus, kurio valstybė griūva!

 

2016.XII.8           

 

 

Netikėtas

 

Vos vaikščioti pramokusi mergytė

mums prasilenkiant ėjus su šaka

karališkai ją tiesia, kad išgyti

nuo per sunkių minčių galėčiau, ką

man kita pažadėti toks jos gestas

galėtų, jei ne tapti vėl vaiku,

kurio dangaus bus karalystė, geistas

tas mirksnis, kai vėl džiaugsmą sutinku

 

2017.VI.3

 

 

Nedegink nepavykusių darbų

 

              Kristinai Gedminaitei-Ingram

 

grafaite grafike voltažo neįmanomo

į savo grafiką tu įrašyk grafas

kiek įsileist gyvenimo nors ir ne mano jis

bet profiliu fotografuoja ir anfas

tave su nepabaigiamais darbais į kūrinį

kuris geriausiu pretenduoja būt visų

jau esančių čionai nes tie kuriuos užmūrini

pasąmonėje platins savo virusus

ramybę taip atėmę kad nebeištvėrusi

to nuodo taip kaip ir palaimos valandos

sakysi sau verčiau tegu sudrasko žvėrys jį

nes nepakeis jisai pasaulio niekados

 

2016.IX.11

 

             

Lai kalba

 

Lai kalba kūdikiai seneliai neįgalūs

manosiom lūpomis ir te visi kiti

kurie dar patys nuo pavojų gintis gali

užleidžia vietą jiems žmogiškume tvirti

lai kalba ubagai lai kalba ir ligoniai

tegu suvilgo lūpas lašas jiems vandens

kad jaustų jie ilgai dar žemiškąjį skonį

kuomet anapusybė jau pasivaidens

lai kalba kaliniai nuo mūsų izoliuoti

lai kalba tie kurie nebetiki niekuo

lai kalba permirkę kiaurai per smarkią liūtį

lai kalba tie kurie pradėjo panikuot

lai kalba jie gailestingumas juk nedingęs

neišmatuojamas ir laukia mirksnio lemt

šventosios dvasios nužengimą maloningą

nors temt pradės visam pasauly temt

 

2017.VI.28

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.