TAUTVYDA MARCINKEVIČIŪTĖ

Eilės

 

Titanoteris

 

Nudundėjęs ligi artimiausio vandens telkinio

jis godžiai geria panardindamas į srovę

du ant nosies išaugusius ragus

Neturėdamas jokių globojančių ar baudžiančių dievų

nesiaiškindamas istorijai kodėl kažkada jo rūšies propatelė jo gentainį apgavo  Beje

jo paties patelė laukia improvizuotam urve kuriame linksma

nes tuoj turėtų pasirodyti nauja gyvybė  Angliarūgštės atmosferoj mažai

todėl jo neslegia rūgščios ar rūsčios mintys  Jūroj šmėkšteli mėlynasis banginis

sukeldamas trumpalaikį fontaną ir kuriam laikui patraukdamas jo dėmesį bet

žvilgsnis vis vien krypsta į žemę kuria rėplioja vabzdžiai  Dideli ir nelabai

bet nepaprastai skanūs  Šarvuota oda jį saugo

nuo gamtos klastingumo  Kartais ragais jis rausia žemę rausia ir rausia

patirdamas neįprastą malonumą ir niekas visame pasaulyje

nežino dėl ko  Dabar jis lėtai spūdina ligi artimiausios dar nežinomos kliūties

kurią lengvai nugalės

nes po 30 milijonų metų jam padedu aš

jo sirgalė

taip pat kaip ir jis

gyvenanti čia

 

 

 

 

Dviračių takas Laisvės alėjoj lyg dviragių simpoziumas.

Šiuolaikiniai titanoteriai

jau tokie įprasti šioj pėsčiųjų gatvėje,

kad susidomėjimą kelia tik tada,

kai juos apžergia kokie ryškesni kauniečiai. Pavyzdžiui,

kokia ryškesne aprangos detale

(fantastinių rėmų akiniais nuo saulės

ar kepure su ilgu nutįsusiu bumbulu) iš minios

išsiskiriantis šunų dresuotojas, čia atminantis dviratį 

kiekvieną dieną ir atlakinantis

vienu kartu bent po tris šunis –

tai kokį nors belgų aviganį, tai šnaucerį, tai šeimininko dar ieškantį mišrūną. 

O ant dviračio rėmo įtaisytoje pintinėje paprastai tupi koks nors mažutėlaitis –

koks nors čiaudantis čihuahua.

Mes su dresuotoju visada pasikalbame:

– Žinai, kas nusipirko tą namą Parodos kalno papėdėje,

kuris anksčiau priklausė draudimo kompanijai „Baltijos garantas“?

– Ne. O kas?

– Taigi Songaila.

„Man gaila tik to, kad nežinau, kuris iš Son-gailų.“

– O kas jis toks?

– Taigi krepšininkas…

„Ak taip, neleistinas užuomaršumas! Juk tai garsus krepšininkas ir „Žalgirio“ treneris Darius Songaila su žmona Gintare.“

– A, Darius…

– Ir jis restauruoja tą 1932 metais statytą namą.

Keisčiausi jausmai užverda manyje: nes ir aš trokštu restauruoti šį mūsų susitikimą,

Songailą, tą visą statybų bumo laikotarpį, tuos žmones, gyvenusius anuo metu,

kad pajausčiau, kaip daužosi mano, trečios kartos kaunietės, širdis tikroje laisvėje

ir Laisvės alėjoje. Beje, kažką primena ir krepšininko pavardė Songaila.

Kuris jų?

 

 

Trys banginiai

 

 

I. Mykolas Songaila

      

Eik ne pinigų į banką imt ar keisti,

O jei jų – žavėkis pastatu – net keista,

Kad sukūrė vietos meistras jį – Songaila,

Nors net ir prancūzui architektui gaila,

Kad ne jis, konkursą šį laimėjęs,

Tokį projektavo, pasikinkęs vėją –

Vieną reikšmingiausių pastatų – šiuos rūmus –

Kūrė meistras, neprarasdamas orumo,

Korpusu beveik kvadratiniu su gatvių

Sankirtom kampu jo tartum amžinatvėn

Einančiu, su operacijų jo salėmis,

Kai erdvė tik įkvepia, o ne nualina,

Kajetono Sklėriaus skulptūrinė grupė

Traukia žvilgsnį ir net skubančiajam rūpi;

Cokolį fasado puošia čia granitas,

Ir taip viskas architekto sumanyta,

Kad reprezentuotų pastatas gražusis

Pagrindą valstybės, kurioje nežūsi.

 

 

LAIKAS

1938 m. gegužės 11 d., p. 4

Kaunas

 

Lažybos nuvarė į kapus

 

Šančių gyventojai, darbininkai Aleknavičius ir Petruškevičius, susilažino, katras iš jų daugiau išgers.

Išgėrę gerą porciją degtinės abu girtuokliai pamatė, kad degtine nebegalės užbaigti savo lažybų, nes vienam ir kitam trūks pinigų, tai lažybas tęsė gerdami denatūruotą spiritą.

Kas iš jų laimėjo varžybas, taip ir nežinia, nes tą pačią dieną Petruškevičius su Aleknavičium buvo rasti negyvi.

Padarius skrodimą medicinos ekspertyza nustatė, kad abiejų darbininkų mirties priežastis yra apsinuodijimas denatūruotu spiritu.

 

 

II. Edmundas Frykas

 

Frykas Edmundas – tai vienas iš banginių

Trečiame dešimtmetyje po baigimo

Mokslų Peterburge – toks ryškus, didžiulis, –

Kad net filharmonija akim jo žiūri,

Nors tada kaip Teisingumo ministeriją

Kūrė ją, tačiau nereikia kelt isterijos,

Pastatams patiems savaip paskirsčius funkcijas,

O kuriems neteko, tai girdėt, kaip unkščia jie,

Apleisti, tačiau tokie yra ne Fryko,

Nes Apvaizda juk tikrai neapsiriko,

Keldama ant kalno Parodos tuos rūmus,

Kur lig šiol vaikų laisvalaikio orumas

Puoselėjamas, o jeigu gaisras kiltų,

Tuoj iš gaisrinės, kuri kurta prie tilto,

Su sirenomis nepaprastai skubėdami,

Kad nebūtų vienmarškiniams gėda,

Gaisrininkai mums atlėktų į pagalbą,

Nes, nors miręs Frykas, – pastatai jo kalba,

Ir suprojektuotoj Saulės jo gimnazijoj

Saulė plieskia tartum Vidurinėj Azijoj,

O gimnazijoj Mickevičiaus Adomo

Rankraštį poeto galima rast įdomų…

Laiptai gi, kur į Žaliakalnį pakyla,

Liaudy architekto vardo nenutyli:

Su Dubeneckiu todėl ir su Songaila

Frykui projektuojant laiko čia negaila.

 

 

DIENOS NAUJIENOS

1932 m. spalio 24 d., p. 3

 

Banginis prarijo lietuvį

 

Iš Brazilijos gautame laiške pranešama, kad jūroje banginis prarijęs Eduardą Tolušį, kilusį iš Tuločių kaimo, netoli ukmergės. Tolušis Brazilijon buvo išvykęs prieš kelis metus.

 

 

III. Vladimiras Dubeneckis

 

Architektas Dubeneckis tas Vladimiras

Čia Kaune apsigyvent turėjo įnorį

Su žmona, kuriai primadona baleto

Lemta tapti, ėmė projektuot iš lėto

Iš pradžių namus, po to ir Karo rūmus,

Už kuriuos lig šiol projektas grumias,

Nišose fasadų technika sgrafito

Žalgirio vaizdus įkomponuot, pakito

Viskas čia per laiką, bet projektas liko –

Pasišiaušęs, čirkšdamas ant lauko pliko…

Medicinos akademijos centriniai

Rūmai ligi šiol nė kiek nenusitrynę,

Kiek studentų mokslus šičia baigė,

Sūkuriuodami gyvenime kaip snaigės

Su baltais chalatais, Vladas rekonstravo

Ir Valstybės teatrą – taikė žmonai savo

Šokt jame ir Karininkų jis Ramovę

Projektavo, kol mirtis jo nenukovė,

Tad Songailai teko konsultuot projektą,

Kad nesugadintas miestui atitektų.

Štai banginiai trys: tai Frykas ir Songaila

Na, o Dubeneckio – dėl skyrybų gaila.

 

 

LIETUVOS ŽINIOS

1934 m. kovo 16 d., p. 7

Kaunas

 

Žmona ko neužsmaugė savo vyro

 

Vakar dieną pietų metu geležinkeliečių salėj kilo didelis triukšmas: staiga salėn įėjus moteris ėmė smaugti vieną vyrą, kurį geležinkeliečiai turėjo išgelbėti. Paskui moteris pradėjo visaip plūsti ir keikti. Paaiškėjo, kad smaugė moteris savo vyrą; moteris dikta, o vyras smulkus, tai ir įveikia.

Užpuolimo istorija tokia: žmona su kažkokiu vaikinu nuo vyro buvo pabėgus Brazilijon, bet vaikinas ją Brazilijoj pametė. Atlaidus vyras nusiuntė žmonai pinigų iš Brazilijos grįžti. Žmona grįžo, bet sugrįžus pradėjo gyventi su kitu vaikinu iš Petrašiūnų. Kadangi vaikinas pinigų neturi, tai siunčia meilužę pas vyrą pinigų reikalauti. Ta ir užpuolė vyrą smaugti, tačiau vyras nedavė nė cento.

 

 

Geriausias tarpukario architektas

 

Vytas Landsbergis gana brandus jau vyras

Buvo, kai architektūron net sustiręs

Nuo gyvenimo nepažaboto metės,

Būdamas keturiasdešimties jau metų,

O prieš tai net vyriausybės pavedimą,

Nuo kurio svarbos plaukai net šiauštis ima,

Su diplomatu Urbšiu ir Faustu Kirša

Vykdė ir atsakomybė ėmė viršų

Pervežt auksą Lietuvos iš Vokietijos

Į Šveicariją, kuri viena nebijo

Karo, būdama neutrali, – o auksą

Vežė lagaminuos traukiniu – taip augs jis…

O paskui? Paskui po studijų net Romoj

Jau Kaunan sugrįžęs net nemanė romų

Demonstruot charakterį, tik principingą,

Iškovojęs pagarbą, kuri nepinga,

Ir per šimtą pastatų suprojektavo –

Kaip norėtum, kad jų vienas būtų tavo!

Kurtas taip, kad nesijaustum uždarytas

Pastato kalėjime, kiekvieną rytą

Įsileistum saulę, jaustum erdvę, gamtą,

O svarbiausi – tie, kuriuos sukurt jam lemta

Buvo – Pienocentras – be dekoro jokio,

Tik su tobulom proporcijom – ne juokas

Darniai ritmą taip fasado elementų

Tartum muzikoj sukurt – svarbus momentas,

Kad, pačiam Paryžiuj bronzos pažymėtas

Medaliu, jis užsitikrino sau vietą

Širdyse kauniečių, o ir nunciatūrą

Taip sukūrė, kad nieks panašios neturi…

Daug oi daug grožybių architektas Vytas

Dovanojo Kaunui, karo tik iš jo išvytas,

Bet – ne vien tik Kaunui ir – kitoms vietovėms

Taip, kad viskas ligi šiol gražiausiai stovi.

 

 

XX AMŽIUS

1938 m. balandžio 21 d.

Kaunas

 

Gimnazistė su kumpiu iškeliavo į Ameriką

 

Vakar rytą Italijos g. viena IV klasės gimnazistė su savo tokio pat amžiaus drauge susidėjo savo 3 sukneles, pasiėmė kumpį ir rytą apie 5 val. kažin kur iš namų pasišalino. Draugėms parašė laišką, kad iškeliavo į Ameriką „laimės ieškoti“. Kiek anksčiau 3 Kauno gimnazistai panašiu būdu keliavo „laimės ieškoti“ į šiaurės ašigalį, bet, išbaigę proviziją, trečią dieną išbadėję buvo grąžinti atgal.

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.