KRISTINA TAMULEVIČIŪTĖ

Sekstina

Į juodumą nusidriekia takelis.
Mėnuo lapuosna drebančiuos šmėžuoja.
Sužeisti šešėliai tyliai mirga, auga,
Ir aidi juokas miško labirinte.
Nevalia paklysti, nors trikdo smalsumas,
Ir ramūs žingsniai vis greitėja
Eglė Šakalytė. Sugadintas Nr.53. 2014

Eglė Šakalytė. Sugadintas Nr.53. 2014

Blaškydami laumių miegą. Greitėja
Širdies dūžiai. Kelmą aplenkia takelis,
Skęstąs papartynų audroje. Smalsumas
Veda girios gilumon, kur šmėžuoja
Mėnuo ir žvaigždės medžių labirinte.
Sidabriniam kirtime žemi paparčiai auga,
  
Keroja, veši, nyksta ir iš naujo auga
Akyse. Keistas judėjimas tarytum greitėja,
Pažadintos laumės klaidina labirinte
Be sienų. Iš jo nebeveda takelis,
Pasiklydęs ar nutrintas. O mėnuo šmėžuoja
Gyvsidabriu, kurį renka smalsumas.
  
Paslaptingoj erdvėj lieka žvilgsnis ir smalsumas,
Naršantis paparčių žiedus, kurie auga,
Kur pakliūva. Sukibusi migla šmėžuoja
Mėtydama pėdas. Žolę apsemia vanduo, ir greitėja
Laumių raudos ritmas. Grįžta pasimetęs takelis,
Išsitiesia, pasirąžo ir nutįsta labirinte.
  
Pasiklydau tavo nubraižytam labirinte.
Manęs nesaugo sienos ir bemirštantis smalsumas.
O papartynuose žaidžiantis takelis
Suspįsta balsva šviesa. Formos auga,
Bręsta ir ryškėja, akimirksniu greitėja
Paparčių ošimas, o prieš akis šmėžuoja
  
Žiedas, kurio tu neleidi nuskinti. Priešais šmėžuoja
Tavo šypsena. Užgieda gaidys. Labirinte
Nieko nelieka. Plastinis jo irimas greitėja.
Stebuklai pranyksta kaip smalsumas,
Nebevedantis pražūtin. Nežinau, kur auga
Liūdesys, ar veda iš jo takelis,
 
Kurio gale tavo lūpos šmėžuoja. Siauras takelis
Yra miražas, jo judesys greitėja, bet ne auga.
Mano minčių labirinte blaškaisi Tu ir išblukęs smalsumas.
 
 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.