Mokslas

SAULIUS KANIŠAUSKAS

2022 metų Nobelio fizikos premija: į ką dar neatkreipta dėmesio

Taip, Albertas Einsteinas Nobelio premiją gavo. Bet ne už specialiąją ir bendrąją reliatyvumo teorijas, kurios radikaliai pakeitė iki tol vyravusį požiūrį į tikrovę ir atvėrė duris į Visatos paslapčių atskleidimą, o už fotoefekto teorinį paaiškinimą.

VLADZ HARBACKI

Apie gudų kalbos feminizaciją

…apie moteris laikraštyje greičiausiai bus parašyta загадчык (vedėjas), намеснік (pavaduotojas), міністар (ministras), канцлер (kancleris), o ne загадчыца (vedėja), намесніца (pavaduotoja), міністарка (ministrė), канцлерка (kanclerė), bet drąsiai feminizuotos „paprastesnės“ profesijos: выхавацелька (auklėtoja), настаўніца (mokytoja) ir, žinoma, прыбіральшчыца (valytoja). 

Kos­minio humoro zo­na

VYTAUTAS KINČINAITIS Lap­kri­tį Sankt Pe­ter­bur­ge mi­rė gar­sus moks­li­nės fan­tas­ti­kos kū­rė­jas Bo­ri­sas Stru­gac­kis. Su bro­liu Ar­ka­di­ju­mi (šis mi­rė 1991 me­tais) kar­tu ra­šy­tos kny­gos so­viet­me­čiu ėjo iš ran­kų į ran­kas, bu­vo ver­čia­mos į už­sie­nio kal­bas, pa­gal jas ku­ria­mi fil­mai.

Realybės įsisavinimas

KIWI BIRD Psichologas Jackas Kornfieldas, pasakodamas apie pirmąjį susitikimą su dabar jau mirusiu Tibeto budizmo mokytoju Kalu Rinpočė, prisimena savo pokalbį su juo: „Ar negalėtumėte keliais sakiniais nusakyti pačią budizmo mokymų esmę?

Vaizdu, įdomu, įtikinama

Darvinizmo pagrindų mokėmės (ir šiandien vaikai biologijos pamokose vis dar mokosi) mokykloje. Išmokstame rašyti ir vos ne tuo pačiu metu mums įskiepijama tezė, kad kintamumas, paveldimumas ir natūralioji atranka iš esmės yra trys svarbiausi biologinės evoliucijos mechanizmai.