LiteratūraVasaros skaitiniai

ALESSANDRO PIGNOCCHI

Palimpsestai

Akivaizdu, kad šie paveikslai susiję su magiškomis galiomis: kaip Andų ir Centrinės Amerikos kaimeliuose, kurių planuotė atkartoja ir išlaiko visatos sandarą, šie aikštę supantys palimpsestai primena ir sutvirtina du ramsčius, ant kurių laikosi Vakarų pasaulis: daiktų bei maisto srautą ir valdžios vertikalę.

VIRGINIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Raudonoji knyga

Ji stovėjo visiškai nuoga, pievos dulksnoje, žydint aguonoms. Svyravo žali kotai, virpėjo jos liaunas kūnas. Nė nenumanė, kad kaip tik tądien prasidėjo laukinių aguonų žydėjimo inspektavimas. Nenutuokė to nei ji, nei kas kitas, nors aplinkui nieko nebuvo. Tačiau kažkur netoliese jau patruliavo jaunų pareigūnų būrys, surašantis žydinčių aguonų laukus. Spaudoje buvo ką tik pasirodęs straipsnis pavadinimu „Laukinės aguonos reabilituotos“, jį…