LiteratūraSkaitykla Nr. 5

Skaitykla Nr. 5 – rubrika, skirta Lietuvos ir užsienio literatūros naujienoms, jų analizei. Čia taip pat rašoma apie literatūros tendencijas, literatūros istoriją, apie grožinę ir negrožinę kūrybą, ryškesnius autorius ir įvykius.

Rubrikos redaktorius – Marius Burokas. Nuo 2016 m. rubrikos redaktorius – Andrius Patiomkinas.

Skolų knygelė f generacijai (8)

Kovo 2  d. 1899  m.  gimė  Juozas Paukštelis, rašytojas, dramaturgas, vertėjas (m.  1981). J. Paukštelio trilogiją skaityti, turbūt kaip ir visi, ėmiau vaikystėje, pažiūrėjusi filmą „Čia mūsų namai“ (rež. S. Vosylius, 1984). Anuomet pramogos buvo skurdokos, teksto ir ekranizacijos lyginimas egzistavo kaip viena iš jų. Elenos Bukelienės monografijoje „Juozas Paukštelis“ (1985) rašoma, kad labiausiai vykęs yra gobšuolės Morkuvienės charakteris, bet…

LAIMANTAS JONUŠYS

Kiek yra pilkų atspalvių?

| Šis tas iš TLS ir „Literary Review“ | Knygų pasaulyje viešpatauja „pilki“ ir kitokie „atspalviai“. Anglų rašytojas Adamas Thorpe’as savo dienoraštinėje esė „Times Literary Supplement“ (TLS, XII.13) rašo, kad pavadinimas „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“ yra „poetiškas, net viliojantis“, ir čia esama „kurioziško neatitikimo tarp vardo ir charakterio, kaip su geriausiais piktadariais“. Toliau autorius svarsto apie knygų pavadinimus apskritai ir prieina prie…

AUDRA BARANAUSKAITĖ

Trumpas ekskursas į 1982-uosius

Prieš kurį laiką tvarkydama tėvo knygas aptikau tarp jų laikraštį. Pasižiūriu į datą: 1982 metų sausio 25 dienos numeris. Data kaip data, bet jei laikraštis pats į rankas man įkrito irgi sausio mėnesį, įdomu, kas tada vyko Vilniuje, juk praėjo 32 metai. Beje, man visai patikdavo „Vakarinių naujienų“ maketas, tais laikais gana lankstūs antraščių šriftai. Štai ketvirto puslapio viršuje juodame…

Skolų knygelė f generacijai (7)

Vasario mėnesį tikrai daug įdomių datų, tačiau ne visas paminėsiu; ir tos, kurias komentuoju, nebūtinai reikšmingiausios. Vasario 2 d. 1896 m. gimė poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas Balys Sruoga (m. 1947). Sausio „Metuose“ – Neringos Markevičienės gražiai parengti Balio Sruogos laiškai žmonai iš Štuthofo. Skaitant gniaužia kvapą. Emocinė įkrova tolygi Viktoro Franklio knygai „Žmogus ieško prasmės“: „Mano siela yra pilna poezijos Tau, aš vėl…

ARVYDAS VALIONIS

Latvių rašytojų sielos seismografas

Daugiau kaip prieš šimtą metų latvių poetas Janis Rainis „Vėtros sėjoje“ patetiškai kvietė: „Tapk kieta, mintie! / Skardus tapk, žodi! / Tapk priekalu, mintie! / Varpu tapk, žodi!“ Šis poezijos maestro raginimas įgavo kūrybingą turinį praėjusio amžiaus trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečio nepriklausomoje Latvijoje. O kokios latvių literatūros kūrėjų nuotaikos po šimto metų – dvidešimt pirmo amžiaus pradžioje? Tai iš dalies…

GABRIELĖ GAILIŪTĖ

Būtų faina, kad visi žmonės skaitytų

Šiek tiek strigusi, vėlavusi ir abejojusi – to buvo galima tikėtis ir nedera į tai žiūrėti per daug smerkiamai – naujoji Kultūros taryba praėjusių metų lapkričio pabaigoje paskelbė paraiškų teikimo konkursą, o kartu ir atnaujintas gaires ir prioritetus. Mano nuomone, juose nepasikeitė esminiai dalykai: jie arba tokie aiškūs, kad nė nekyla abejonių juos keisti, arba tokie sunkiai pakeičiami, kad taip…

Skolų knygelė f generacijai (6)

Kristijono Donelaičio 250-ųjų gimimo metinių minėjime: stovi Justinas Marcinkevičius, greta Teofilis Tilvytis, Vincas Mykolaitis-Putinas. 1964 m. vasario 4 d. Antano Sutkaus nuotrauka

Sausio 1 d. 1714 m. gimė Kristijonas Donelaitis, liuteronų pastorius, lietuvių grožinės literatūros pradininkas (m. 1780). „Literatūros akiračiuose“ Mindaugas Nastaravičius vėl klausinėja gatvės praeivių, ką jie žinantys apie Donelaitį

„Vargdienių“ literatūra, poezija ir religija, metų knygos

LAIMANTAS JONUŠYS Žinomas latvių literatas Paulas Bankovskis žurnale „Rīgas laiks“ (lapkritis) polemizavo nacionalinės klasikinės literatūros dėstymo mokyklose tema. Apie tai, žinoma, ginčytasi ir Lietuvoje, o ir kaipgi panaši yra padėtis – viskas tinka ir mums.

Apie kultūrinį (ne)priklausymą

EGLĖ KAČKUTĖ Neseniai suklusti privertė akademiniame kontekste pavartoti žodžių junginiai „transnacionalus rašytojas“ ir „transnacionalus romanas“ (angl. transnational writer ir transnational novel), pagal analogiją galėtų būti ir „transnacionali literatūra“.

Skolų knygelė f generacijai (5)

Gruodžio 1 d. 1966 m. mirė Jonas Reitelaitis, Romos katalikų kunigas, istorikas ir kraštotyrininkas, Krikštonių miestelio kūrėjas, valstybės ir visuomenės veikėjas, publicistas (g. 1884).