LiteratūraLiteratūros mokslas ir kritika

Kitas literatūroje – savas ir svetimas

LAIMANTAS JONUŠYS Man įsiminė prieš daugelį metų per radiją girdėtas rusų filosofo, orientalisto Aleksandro Piatigorskio pasakojimas. Jis tuo metu gyveno Londone ir pasakojo apie apsilankymą budistinės dailės parodoje. Kalbėjo apie tai, kokį stiprų įspūdį daro tos statulėlės ir pan.

Apie tai, kaip niekada nestudijuosiu semiotikos

JURGA TUMASONYTĖ Štai jau antra diena tėvo sode skinu vyšnias. Atsikeliu prieš septynias, pasiimu nupjautą limonado butelį (jį reikia pasikabinti ant kaklo lyg gigantišką medalioną).

Czesławo Miłoszo bibliografiją beskaitant

JERZY KANDZIORA Jerzy Kandziora – profesorius literatūrologas, Lenkijos mokslų akademijos Literatūros tyrimų instituto bendradarbis. Knygos Ocalony w gmachu wiersza („Išgelbėtas eilėraščio pastate“) apie Stanisławo Barańczako poeziją autorius.

Sigito Gedos potencialas, kūrybos procesas ir meninės išraiškos priemonės

ANTANAS ANDRIJAUSKAS Šiame straipsnyje iš Lietuvos kultūros tyrimų instituto spaudai rengiamos knygos „Sigitas Geda: pasaulinės kultūros lietuvinimas“ žymaus poeto, tragiškos egzistencinės pasaulėjautos adepto Sigito Gedos asmenybė ir specifiniai kūrybinės veiklos ypatumai tyrinėjami meninės kūrybos procesų psichologijos požiūriu.

Dideliems žygiams turi būti priežastis

Su išeivijos kritiku, leidėju KĘSTUČIU KEBLIU kalbasi Žydrūnas Drungilas – Esate literatūros kritikas, leidėjas, kultūrininkas ir chemikas. Įdomu sužinoti, kokia čia chemija suveikė, kad daug laiko gyvenime skyrėte lietuvių kultūrai?

Nualinti kapitalizmo

LAIMANTAS JONUŠYS Mūsų nenuilstantys anarchistai „Š. A.“ (IV.9) pateikė verstinį tekstą „Naujasis literatūrinis herojus“. Ten aiškinama, kad literatūroje tokio herojaus nėra, bet turėtų būti, – toks žmogus, „kurio [tikrovėje] dar nėra ir kuris pasirodys vėliau“, kitaip sakant, naujasis žmogus. Negana to, kadangi tas herojus turi būti ne šiaip skaitytojams pasigrožėti skirtas, o toks, kuris paskatintų pasaulį seną išardyt ir atstatyt…

Naujasis literatūrinis herojus

VASILIJ KOLTAŠOV Ko nėra autoriuje, to negali būti ir jo kūrinyje. Tačiau tai, ko dar nėra visuomenėje, jau galima rasti literatūroje. Siekis patvirtinti šį teiginį mane vėl privertė griebtis plunksnos ir parašyti naują romaną, kurio įvykiai perkelti tolimon praeitin. Tačiau apie šią knygą nekalbėsiu. Kur kas svarbiau išryškinti bendrus šiuolaikinės literatūros bruožus, juos išnagrinėti ir suvokti: kur link verta judėti?…

Zuikių sukilimas, arba Apie vieną perspektyvią literatūros tendenciją

AUŠRA JURGUTIENĖ Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvyko pokalbis apie praėjusių metų knygas – jo pabaigoje paprastai sudaromas kūrybingiausių knygų dvyliktukas. Tai labai svarbus ir sykiu labai sąlygiškas dalykas.