LiteratūraKnygos

DALIUS JONKUS

Žaidimas kaip laimės oazė

  Eugeno Finko knyga „Laimės oazė“ yra skirta žaidimo problemai filosofiškai aptarti. Galima teigti, kad Finko filosofijoje žaidimas tapo viena svarbiausių temų. Finkas žaidimą nagrinėjo ir kaip pamatinį žmogaus būties fenomeną, ir kaip kosminį pasaulio simbolį. Jis pratęsė klasikinėje filosofijoje nuo seno gvildentą temą. Herakleito žaidžiančio vaiko įvaizdis buvo svarbus kosminės žaismės simbolis, taip pat Friedricho Schillerio svarstymai apie meno…

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ

Pasakojimo šulinys

Rašytojų sąjungoje renginio metu buvo paminėta frazė „Ne perskaičiau, o iškvėpavau“ – Lauros Sintijos rašymui ji tikrai labai tinka. Skaitoma, kaip kvėpuojama, įsitraukiant, vienu ypu. 

VIKTORIJA DAUJOTYĖ

6 yra skaičius, 600 yra skaičius ir 666 yra

Žinojimo kodai. Pranešimai. Kad leidykla „Apostrofa“, leidžianti tik ekskliuzyvinius leidinius, išleido ir išskirtinę Aido Marčėno poezijos knygą „Dirbtinis kvėpavimas“.

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ

Lėliukė

Simona Weil – intelektuali, nenaivi mistikė, kurios narsa ir beatodairiškas pasirinkimas verčiau jau mirti negu „gyventi per gerai“ – visai kaip šv. Teresėlės [...]. Christiane Rancé biografija apie jos gyvenimą ir asmenybę – taip pat ir santūriai emocingas pasakojimas apie to laikotarpio, kada gyveno Simona Weil (1909–1943), Prancūziją ir Europą.

VIDAS DUSEVIČIUS

Kelios recenzijos

Tyliai vakaras atėjo, dega žiburį pelėda. Brakšt, išgirdo, trakšt. Žybt, veidrodėlis pabaisoms gąsdinti. Rytas penktame balkono aukšte. Bebrai irgi namą statė. Po darbymečio – linksmybės. Mėnulis keliauja, saulė ežeran įkrito. Kiškių karalius ir pelikanas su tulpe lydekos gimtadienyje, dar kaliausė, kiek daug klausimų: kas, kodėl, kaip?

BIRUTĖ AVIŽINIENĖ

Viešpaties Dievo vieversys

„Šventojo Pranciškaus arfa“ – hagiografinis romanas. Į 15 dalių suskirstytas chronologinis pasakojimas perteikia turtingo Asyžiaus pirklio sūnaus gyvenimo istoriją, išryškinančią šventojo dvasinės brandos kelią: apsisprendimą gyvenimą paskirti Dievui, mažųjų brolių ordino įsteigimą, atliktus stebuklus ir mirtį.

JUSTINAS DIŽAVIČIUS

Kartais norisi, kad patikusi knyga būtų dar geresnė

Šiame tekste aptariamas antras romanas „Mano tėvas, mano sūnus“ parodė, kad autorius gali kalbėti ne vien apie viengungiško gyvenimo ir romantinių santykių užkulisius, bet ir apie tai, kas vyksta šeimoje.

ASTRIDA PETRAITYTĖ

Jodocus Donatus Hubertus Temme: Manfredo Kleino prizmė

Lietuviškieji Temmės romanai, Kleino teigimu, įdomūs ne tiek savo siužetais, kiek istorinio-socialinio konteksto liudijimais, gamtos, konkrečių Rytprūsių vietovių aprašymais.

VILIUS LITVINAVIČIUS

Sveikas ir sudie, Dante…

Paskutinėje Gintaro Patacko knygų ciklo dalyje „Mažoji Dieviškoji Co-5. Kabalos“ personažas Antanas Dantė, atsiradęs ketvirtojoje dalyje, kaip paskelbia poetas, miršta. [...] Ir vienareikšmiškai apibūdinti šį keistuolį, kaip ir patį penkių dalių poetinį veikalą, sunku, nebent pasakytum, kad Antanas Dantė buvo tarpinis variantas tarp Dantės Alighieri ir Kindziulio.

JUSTINAS DIŽAVIČIUS

Kas išeina sujungus „Tvin Pyksą“ ir Evangeliją pagal Joną

„21 a“ – tai pradedančios kūrėjos komentaras stebint šių laikų žmogaus dvasinę situaciją.