LiteratūraKnygos

BIRUTĖ AVIŽINIENĖ

Viešpaties Dievo vieversys

„Šventojo Pranciškaus arfa“ – hagiografinis romanas. Į 15 dalių suskirstytas chronologinis pasakojimas perteikia turtingo Asyžiaus pirklio sūnaus gyvenimo istoriją, išryškinančią šventojo dvasinės brandos kelią: apsisprendimą gyvenimą paskirti Dievui, mažųjų brolių ordino įsteigimą, atliktus stebuklus ir mirtį.

JUSTINAS DIŽAVIČIUS

Kartais norisi, kad patikusi knyga būtų dar geresnė

Šiame tekste aptariamas antras romanas „Mano tėvas, mano sūnus“ parodė, kad autorius gali kalbėti ne vien apie viengungiško gyvenimo ir romantinių santykių užkulisius, bet ir apie tai, kas vyksta šeimoje.

ASTRIDA PETRAITYTĖ

Jodocus Donatus Hubertus Temme: Manfredo Kleino prizmė

Lietuviškieji Temmės romanai, Kleino teigimu, įdomūs ne tiek savo siužetais, kiek istorinio-socialinio konteksto liudijimais, gamtos, konkrečių Rytprūsių vietovių aprašymais.

VILIUS LITVINAVIČIUS

Sveikas ir sudie, Dante…

Paskutinėje Gintaro Patacko knygų ciklo dalyje „Mažoji Dieviškoji Co-5. Kabalos“ personažas Antanas Dantė, atsiradęs ketvirtojoje dalyje, kaip paskelbia poetas, miršta. [...] Ir vienareikšmiškai apibūdinti šį keistuolį, kaip ir patį penkių dalių poetinį veikalą, sunku, nebent pasakytum, kad Antanas Dantė buvo tarpinis variantas tarp Dantės Alighieri ir Kindziulio.

JUSTINAS DIŽAVIČIUS

Kas išeina sujungus „Tvin Pyksą“ ir Evangeliją pagal Joną

„21 a“ – tai pradedančios kūrėjos komentaras stebint šių laikų žmogaus dvasinę situaciją.

VILIUS LITVINAVIČIUS

Liūdesio ir netekties giesmės. Amžinybė – tai meilė…

Naujoji poetės Tautvydos Marcinkevičiūtės poezijos knyga „Mano poe(ma)ma“ pasakoja būtent apie tą lemtingą gyvenimo lūžį, po kurio liks tuštuma…

JURGITA ŽANA RAŠKEVIČIŪTĖ

Apie drungnoką „Stasį Šaltoką“

Knygos centre – trisdešimtuosius gyvenimo metus einantis Stasys Šaltoka, turintis reprezentuoti kartą, kurią vadiname įvairiai: hipsteriai, tūkstantmečio karta, auksinis jaunimas etc. Tokia tema reikalinga daugeliu požiūrių: bendrakarčiams tai savirefleksijos, kalbėjimo apie save galimybė ar jos atvėrimas.

JUSTINAS DIŽAVIČIUS

Vienas mėnuo santykių krizės, viena neapykantos naktis ir pusė metų kančios

  Simone de Beauvoir „Palaužta moteris“ yra įžvalgi literatūrinė studija. Autorė bando atskleisti, kaip skaudžias gyvenimo permainas patiria trys vienas su kitu nesusiję moterų personažai. Manau, tai trilogija, tačiau ne dėl to, kad apysakų siužetai pratęsia vienas kitą, o dėl to, kad kūriniai, vaizduojantys tris skirtingas moteris, sukuria tris perspektyvas, leidžiančias kitaip pažvelgti į tą patį dvasinį įvykį – krizę.…

RENATA KARVELIS

Knyga celofane

…autorius Artūras Tereškinas ir yra socialinių mokslų daktaras. Būtent tai mane labiausiai ir masina. Būtent todėl ši knyga unikali. Joje objektyviai pateikiami herojų seksualiniai susidūrimai, jie sąžiningi.

-gk-

Sąmonės vertimas pasąmone

„Ne, mirtis nėra nei pabaisa, nei paslaptis, tai aiškus, protingas, fiziologiškai būtinas ir sveikintinas reiškinys, ir, samprotaudami apie ją ilgiau, negu reikia, tik apvagiame gyvenimą“ <…>. Koks mielas patarimas lietuvių poetams.