LiteratūraKnygosDonelaičio skaitykla

Žmogus iš Mėnulio šeria žemiškąsias kiaulaites

MARIUS PLEČKAITIS Kurt Vonnegut. Telaimina jus Dievas, pone Rouzvoteri, arba Perlai kiaulėms. Romanas. Iš anglų k. vertė Povilas Gasiulis. K.: Kitos knygos, 2012. 204 p. Su kolege V. Budreckaite neseniai šmaikštavome apie knygų apžvalgininkų dalią (deja, gana liūdną ir nykoką)

Dailūs, blizgūs bigudukai ant dar mažytės galvos

MARIUS PLEČKAITIS Slemas Lietuvoje! Sud. Darius Jurevičius ir kt. K.: Kitos knygos, 2012. 256 p. Apie slemą išgirdau pirmame kurse, skaitydamas, rodos, „Nemuną“

Oi vija pinavija, sužydėjo Machnovija

MARIUS PLEČKAITIS Nestor Machno. Rusijos revoliucija Ukrainoje. Iš rusų k. vertė Evaldas Balčiūnas. K.: Kitos knygos, 2011. 176 p. Neseniai, knygmugės metu, pankroko grupė „Avarinis įėjimas“ triukšmingai ir gausingai apvainikavo Evaldo Balčiūno išverstą, tauriu anarchizmu trenkiančią knygą „Rusijos revoliucija Ukrainoje“.

Apie rūsį, sklepą ir padvalą

MARIUS PLEČKAITIS Laurynas Katkus. Sklepas ir kitos esė. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011. 184 p. Lietuvos raštijoje, kaip sakė pats autorius, esė žanras kažin ar gali būti labai populiarus, skaitomas, konkurencingas, masinantis.

Ir vėl Huxley

MARIUS PLEČKAITIS Aldous Huxley. Beždžionė ir esmė. Romanas. Iš anglų k. vertė Irena Jomantienė. K.: Kitos knygos, 2011. 216 p. Kad jau laukėm „Kitų knygų“ leidyklos seniai pažadėto romano „Beždžionė ir esmė“, tai laukėm.

Meko ir Balbieriaus laukymėje

RAMŪNAS ČIČELIS Alis Balbierius. Skaidrumos. Eilėraščiai. V.: Homo liber, 2011. 304 p. Tą ryškų žiemos rytą ėjau Jono Meko ir Alio Balbieriaus Biržų krašto vieškeliu. Pirmojo kelias platus, antrojo – skaidrus. Rankose nešiausi dvi knygas: Meko naktiraščius „Mano naktys“ ir Balbieriaus poezijos rinktinę „Skaidrumos“.

Pozityvumo žabangai

MARIUS PLEČKAITIS Abraham H. Maslow. Būties psichologija. Iš anglų k. vertė Visvaldas Legkauskas. V.: Vaga, 2011. 342 p. Esame girdėję daugybę mitų ir legendų apie nepakartojamus psichologų juokelius, pokštus, charizmatiškai atpasakotas istorijas. Kai kurie net esame patys jų išklausę.

30-asis Marinos žiedelis

MARIUS PLEČKAITIS Vladimir Sorokin. Trisdešimtoji Marinos meilė. Romanas. Iš rusų k. vertė Irena Potašenko. K.: Kitos knygos, 2011. 312 p. Visi geri dalykai turi pabaigą. Visos geros pornuškės baigiasi ideologijomis. Panašiai buvo ir su „Trisdešimtąja Marinos meile“.

Žengiant į brandos amžių

AGNĖ ALIJAUSKAITĖ Jean-Paul Sartre. Brandos amžius. Romanas. Iš prancūzų k. vertė Jūratė Karazijaitė. V.: Vaga, 2011. 392 p. Jeanas-Paulis Sartre’as daugeliui skaitytojų, mąstytojų ir maištininkų geriausiai pažįstamas iš „Šleikštulio“, savojo egzistencializmo manifesto.

Istorija apie beprotiškąjį Vilį

MARIUS PLEČKAITIS Vilis Normanas. Beprotnamis. Romanas. M.: Liberum artis, 2011. 188 p. Įdomus žmogus tas Vilis Normanas – autoriaus susikurtas pseudonimas, tikrasis vardas – Povilas Senūta. Kur pasisuks, ten aistros ir nesutarimai.