MenaiMuzika

Noi­se we­ek, ar­ba Triukš­mau­jan­tis Vil­nius

AG­NĖ ALI­JAUS­KAI­TĖ Kai mo­ki­nu­kai su kardeliais trau­kia mo­kyk­lon, o tė­ve­liai niurz­ga dėl trans­por­to spūs­čių (ar pa­si­bai­gu­sių / ne­at­si­ra­du­sių vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tų), Vil­nius ima triukš­mau­ti. At­ro­do, įpras­tas reiš­ki­nys mū­sų be­si­la­vi­nan­čio­je vi­suo­me­nė­je

Apie „Brolių“ reikšmę nacionalinei kultūrai

GIEDRĖ ŠMITIENĖ Grupės „Skylė“ dvidešimtmečiui, arba Laisvės kovų tema II Ankstesniame numeryje rašiau apie Kosto Aleksyno parengtą partizanų dainų tomą. Taigi, kai šis tomas buvo bebaigiamas rengti, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pasirodė Rokas Radzevičius, grupės „Skylė“ įkūrėjas, ideologas ir vokalistas.

Apie mano muzikavimą

JUOZAS SAVICKAS Pirmasis mano, Kelmynės kaimo žąsiaganio, muzikos instrumentas buvo paties iš karklo pasigaminta dūdelė. Pagiry, pagrioviais karklų netrūkdavo. Išpjauni rykštelės dalį, kurioje nėra pumpurų

Į vardą įrašytas likimas

ANDRZEJ SZCZEKLIK Jie buvo būrelis muzikantų. Kasmet susirinkdavo viename Tiuringijos miestelių ir savo giminės suvažiavimą pradėdavo kartu sugiedodami choralą. Po tos pamaldžios pradžios improvizuodavo linksmą quod libet.

Alkis turi būti

Su džiazo muzikantu, kompozitoriumi ARTŪRU CHALIKOVU kalbasi Rūta Jakutytė – Ką tik esate daręs: grojote restoranuose, parašėte dvi knygas, turėjote savo muzikos grupę, mokote vaikus groti gitara, jau beveik dešimt metų užsiimate psalmėmis. Esate ieškotojas. Radote?

Apie savo simfoniją

VYTAUTAS BARKAUSKAS XX amžiui kopiant į pabaigą, be daugelio globalių klausimų, lyg ir netyčia pats save perklausiau: o kas esu aš? Pavyko greitai atsakyti: aš esu aš. Tiksliai ir teisingai, be jokių tapatybės paieškos pastangų. Net į veidrodį pažvelgti nereikėjo.

Muzika anapus obuolio

DONATAS PAULAUSKAS Šiuolaikinėje kultūros teorijoje retai kada atsiranda vietos muzikai. Gal dėl to, kad vizualiniai menai šiaip jau palankesni teorizavimui, akis daug geriau „apčiuopia“ negu ausis.

Nesu muzikantas, bet muziką kurti mėgstu

Su kino režisieriumi DAVIDU LYNCHU kalbasi Garethas Grundy – Jau kurį laiką kuriate muziką, bet kaip nutiko, kad išleidžiate singlą „Good Day Today“, ir išleidžiate jį nykštukinėje šokių muzikos leidybos kompanijoje „Sunday Best“?

Sveikas, paskutinis herojau!

Šiemet sukako 20 metų nuo tragiškos Viktoro Cojaus (1962–1990), legendinės rusų grupės „Kino“ lyderio ir dainų autoriaus, žūties. Nors pats atlikėjas kadaise sau ir gerbėjams yra linkėjęs nesikurti stabų, šio kūrėjo populiarumas metams bėgant anaiptol neblėsta

Apie paskutinius mamutus

EGLĖ KAČKUTĖ Ilgesnį laiką gyvenant svečioje šalyje visuomet be galo malonu nueiti į tautiečio menininko renginį, ypač jei jis ne lietuvių bendruomenės, Lietuvos ambasados ar kitos atstovybės, o eilinis gyvenamos šalies kultūrinio gyvenimo įvykis. Toks buvo šių metų lapkričio 13 dieną Alinos Orlovos koncertas Martinji miestelyje