ALEKSANDRAS SAKAS

Saulėlydis

 

Pušys

 

Kas čia toks praskrido –

Paukštis ar vėlė?

Tik spyglių pabiro

Ant sausos žolės,

 

Ir tik atsiduso

Tankmėje kažkas…

Sunkiai laikė pušys

Persuktas šakas.

 

 

Ugnelė

 

Lietus taip negirdimai lyja

Į slėnio miglotą peizažą

Ir sunkias į upę nebylią,

O stogas vis laša ir laša,

 

Ir takas į kalną vyniojas,

Į namą, į kvepiantį vynu,

Kur mano sušlapusias kojas

Ugnelė taip tyliai džiovina.

 

 

Rūkas

 

Ir pušys šįryt pražilo!

Vajetau, kas bus toliau?

Bet kantriai tylėjo šilas,

Ir aš kaip žolė nutilau.

 

Šį rytą saulė nekilo.

Kas baltą maršką praplėš

Į dugną pasaulio gilų,

Į baimę mažos žolės?

 

 

Rugsėjis

 

Kur jūs, mano sesės?

Kur jūs, mano gražios?

Kas veidelį jūsų

Rievėmis išraižė?

 

Niekas nebežiūri,

Pavymui nedairos,

Po darželį rūtų,

Po rasas nebraido.

 

Žodžiais nebesvaido,

Akmenim nemėto.

Kuklios ar palaidos –

Neberūpi niekam.

 

Koks dosnus likimas!

Koks ramus rugsėjis,

Rudenio dienelių

Mums nepagailėjęs.

 

 

Gimtinė

 

Ąžuolo, kur augo

Lauko vidury,

Ir akmens palaukėj

Tu nebeturi.

 

Nebėra tau vietos

Tyliai pasėdėt.

Jau dangus nusėtas

Kitomis žvaigždėm.

 

Žiburius gesina,

O naktis – vėsi.

Pakelėms gimtinės

Svetimas esi.

 

 

Sutemos

 

Tai ne širdis,

Tai ne širdis sustoja,

Tai laikas sudega,

Ir nebėra rytojaus.

 

Nors žemė sukasi

Ir sukasi po kojom,

Rytojaus nebėra,

Tik sutemos kartojas.

 

 

Saulėlydis

 

Nei tu nori ko, nei lauki,

Tik žiūri, kaip medžiai plaukia,

Saulei leidžiantis, per lauką,

Kaip tamsa po medžiais gula,

Kur pernykščiai lapai dūla,

Ir kaip tavo pusėn tiesias

Juodas vakaro pavėsis.

 

 

Veidrodis

 

Tik gatvė – ten kažko buvau – tik gatvė

Diena – ji pamiršta per naktį

Ir tuščias veidrodis – senatvė

Dar žvakė – ir degtukas jai uždegti

 

 

Ratelis

 

Ir vėl dienos nėra,

Vėl vakaras už lango,

Tamsos pelerina

Žemyn šakas nulenkia.

 

Miela sena dama,

Ji krinolinais šlama,

Ratelį sukdama,

Kuriam eilė kris šiąnakt?

 

Ir šiugžda kaspinai –

Takai į kitą pusę.

Miegi ir nežinai,

Kad jau nebeprabusi.

 

 

Langas

 

Kokios miklios mūsų dienos!

Tiktai naktys lėtos,

Kai nė laikrodis ant sienos

Nekruta iš vietos,

 

Kai pro langą žiūri mėnuo

Į pagalvę pūstą,

Kur žmogus užsnūsta vienas

Ir kur vienas dūsta.

 

 

Miestas

 

Sapnų man aiškinti nereikia –

Ir taip žinau, kas greitai bus.

Verčiau grįžtu į būtą laiką,

Kol dar prisiverčiu pabust.

 

Prieš daugel metų buvo miestas,

Naktis, šviesi nuo žiburių.

Dabar, paliudyti iškviestas,

Tą miestą sapnuose kuriu.

 

Medžius laukuos kitaip dėlioju,

Gatves iš po žolių keliu…

Tiktai tavęs, tavęs, mieloji,

Prikelti niekaip negaliu.

 

Ir žiūri žmonės į mane –

Senelį, verkiantį sapne.

 

 

Moneta

 

Įvyko jau, kas visada

Ir su visais ketvirtą ryto –

Ketvirtą ryto man iškrito

Sena kaip maras moneta.

 

Už herbą visada stačiau,

Ir man iškrito karalienė,

Gražiausia iš visų, tačiau

Nuo veido jai byrėjo plėnys.

 

Slaptas ji vėrė dureles

Ketvirtą ryto, pro kurias

Visus į nebūtį grąžina.

 

Ten amžių šniokščia kaskada,

Tenai jau buvome tada,

Kada nebuvome dar gimę.

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.