OSIP MANDELŠTAM

[Man davė kūną – kas, kodėl ir kam?]

OSIP MANDELŠTAM

(1891–1938)

 

 

Man davė kūną – kas, kodėl ir kam?

Tokį vienintelį, tik man vienam?

 

Džiaugiuosi, kad kvėpuoju, kad einu.

Nuo ko gavau tą kūną dovanų?

 

Aš gėlę sodinu. Tai mes drauge

Šitoj būty: ir laimėj, ir varge.

 

Ant amžinybės stiklo jau žymu:

Ryškėja piešinys iš rašmenų.

 

Jis kada nors paliudys, kad buvau,

Kad mėgau šilumą ir alsavau.

 

Bet dar akimirksniui praeit reikės,

Kol mano ornamentas išryškės.

 

1908

 

 

Klausa įsitempė, kiek gali.

Akims – aplinkui tuštuma.

Tik paukščiai skrisdami pro šalį

Praplėšia tylumą daina.

 

Aš kaip gamta: negaunu duoklės,

Aš nereiklus kaip debesis

Ir mano laimė – lyg vaiduoklis,

Kurio didieji neklausys.

 

Jau mėnesiui pakilti laikas,

Jam patiesta balta skara;

Pasaulis keistas ir nesveikas,

Bet man jis tinka, koks yra.

 

1910

 

 

Vakare ištikimybė

Taip man tarė verkdama:

– Apie mudviejų bendrybę

Aš mąsčiau ateidama.

 

Aš karūną degant žvakei

Iškilmingai tau dedu.

Taip gyvenk, kaip ji įsakė

Laisvės priesaikos vardu…

 

– Man įsakymas – tai laisvė,

Sužadėtinė, žmona.

Karūna, jei tu man leisi,

Bus vertybė amžina.

 

Bet ar verta begalybėj

Paklajoti pasmerktiems,

Saugoti ištikimybę

Taip trumpai – ligi mirties.

 

1915

 

 

 

Šaltoka. Bet pavasario versmė

Skaidriu rūku jau Petro miestą puošia.

Tiktai Nevos medūzinė tėkmė

Negerumu man pojūčius užgožia.

Be pertraukos, tarytum per mane

Automobiliai lekia krantine,

O tarp vabzdžių ir vabalų daugybės –

Žvaigždžių auksinių marios begalinės,

Bet gražumu jos niekad neaplenks

Bangų mūšos smaragdinio vandens.

 

1916

 

 

Priimk man iš delnų ir pasidžiauki

Lašu medaus, keliais lašeliais saulės, –

Kaip Persefonės bičių įsakyta.

 

Nepririštos valtelės neatriši,

Šešėlio slenkant niekaip neišgirsi

Ir baimės būti neišvengsi niekaip.

 

Mums lieka šiltas bučinių švelnumas.

Toks minkštas, kaip mažų bitelių kūnai,

Kurios numiršta, avilį palikę.

 

Jos dūzgia erdvioje nakties tankynėj,

Taigeto miškas – jų nauja tėvynė,

Jų maistas – laikas, dobilas ir mėta.

 

Aš dovaną turiu tau netikėtą –

Tai vėrinėlis iš sausų bitelių,

Kurių medus kadaise virto saule.

 

1920

 

 

Nieko kitam nesakyk,

Matęs, patyręs – tylėk:

Paukštį, vienutę – ne tik –

Moterį seną. Vis tiek.

 

Lūpas praversi – iškart

Lietūs spygliuoti užlis,

Žodžio nespėjus ištart,

Kūną sukrės drebulys.

 

Širšė minty nepražus,

Plunksną primins vaikai.

Rašalas – uogų lašus,

Kurių niekada nerinkai.

 

1930, spalis

 

 

Sugrįžau aš į miestą, brangiausią visų –

Nuo nubrozdintų kelių, nuo tada, kai esu.

 

Jei grįžai, nepamiršk, kad praryti turi

Žuvų taukus, kurių dar yra žibury.

 

Atpažink, juk ir gruodžio diena dar gyva,

Aplieta su medum sumaišyta derva.

 

Peterburge, man mirti kol kas per anksti:

Dar tavi telefonai skamba vis atminty.

 

Peterburge, dar šaukia draugų adresai,

Telefono ragely aidi mirę balsai.

 

Man virtuviniais laiptais pakilus aukštyn,

Tuoj išplėštas skambutis suduos smilkinin,

 

O, belaukiant svečių, surakins grandine

Ir per naktį laikys senos durys mane.

 

1930, gruodis

 

 

O, kaip mes mokam apsimesti,

Užmiršt, kas buvome, ir dar –

Kad vaikas mirčiai artimesnis

Nei mes, kas esame dabar.

 

Vaikelis neišsimiegojęs pyks

Ir muš puodelį šaukšteliu.

Aš, pykčiui priežasties ieškojęs,

Vien ant savęs supykt galiu.

 

Bet kaip žuvis užmigt nenoriu

Net ir švariausiam vandeny, 

O pasirinkt laisvai ir oriai

Kančias ir rūpesčius – kol gyvenu.

 

1932, vasaris–gegužės 14

 

 

Tu dar nenumirei, vienatvė nebaisi,

Tu mylimas mergaitės elgetėlės,

Gali erdve gėrėtis ir esi

Ne vieną audrą matęs ir pakėlęs.

 

Neturto, elgetystės prabanga

Ramybę ir paguodą skleidžia.

Ir palaimi̇̀nga skambanti banga

Visų darbų klaidas atleidžia.

 

O vargšas tas, kuris net pats save

Savu šešėliu įbauginti gali

Ir tam šešėliui lenkias net sapne,

Prašydamas sušelpti jį – bedalį.

 

1937, sausio 15–16

 

 

Tik apsigaubt išdrįst

Nematoma skara,

Pakilti ir išskrist

Ten, kur manęs nėra.

 

O tu čia spinduliuok

Visų žvaigždžių tiesa,

Iš jų ir sužinok,

Kas gi yra šviesa.

 

Ji spindulio esmė

Ir vaiko kuždesys.

Ji – kelias ir prasmė

Visiems, kurie paklys.

 

O aš, prie spindulių

Priskridęs kuo arčiau,

Tuo kuždesiu tyliu

Tave globot prašiau.

 

1937, kovo 23–gegužės pradžia

 

Vertė Ramutė Skučaitė

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.