OSIP MANDELŠTAM

Poezija

 
Lyg aukso folija vėlai
Miškuos Kalėdų eglės dega;
Visus iš krūmų grėsliai seka
Baisiom akim vilkai-žaislai.
 
Koks skvarbiaakis liūdesys,
Kokia tyki manoji laisvė.
Ir koks žiemos dangaus bevaisio
Stiklinis juoko skambesys!
 

1908

 
 
Monika Radžiūnaitė. Kūlverstis (3). 2011

Monika Radžiūnaitė. Kūlverstis (3). 2011

Vien tik vaikišką knygą skaityt,

Vien tik vaikišką svają sūpuoti,
Kas didu – po laukus išsijoti,
Nuo gėlos amžinos man pagyt.
 
Aš gyvent mirtinai pailsau
Ir gyvenimu šiuo nusivyliau,
Bet šią varganą žemę aš myliu,
Nes jokios aš kitos nežinau.
 
Tolimajam sode vakare
Aš supausi medinėm sūpynėm,
Ir dantytom viršūnėm eglyną
Aš menu blausiame košmare.
 

1908

 
 
Man duotas kūnas – ką su juo visu,
Tokiu savu, daryt man iš tiesų?
 
Už tykų džiaugsmą būti ir kvėpuot,
Sakykit, kam turėčiau padėkot?
 
Aš ir gėlė, ir sodininkas aš,
Būties vienutės nebijau nėmaž.
 
Ant amžinybės stiklo vėsdama
Pasklido mano kvapo šiluma.
 
Ir atsispaudė rašto piešiniai,
Dar atpažįstami taip neseniai.
 
Nors mirksnio drumzlės ir stiklu nubėgs, –
Bet nenutrins to mielo rašto nieks.
 

1909

 

 
Silentium
 
Ji dar negimusi išvis,
Jinai ir muzika, ir žodis,
Ir štai todėl, kai pasirodys,
Gyvybės bus darni jungtis.
 
Ramiai kilsuoja jūros krūtys,
Padūkusiai šviesu skliaute.
Ir supas juodmėlio inde
Tarsi alyvos blyškios putos.
 
Lai mano lūpoms bus duota
Vėl nebylio tyla pradinė,
Kuri skambės kaip krištolinė,
Iš prigimties tyra nata!
 
Lai Afroditė putom lieka,
Lai žodis muzikoj glūdės,
Lai gėda širdžiai bus širdies,
Su pradmeniu būties sulietai!
 

1910, 1935

 
 
 
 
Dangau, dangau, sapnu man būsi tapęs!
Nejau tu apakai? Negali būti!
Ir sudegė diena kaip baltas lapas:
Truputis dūmų ir plėnių truputį!
 

1911 lapkričio 24, 1915 (?)

 
 
 
Homeras. Nemiga. Ir burės virš galvos.
Lig pusės perskaičiau laivų aš katalogą:
Šią gervių virtinę, šią ilgą sruogą,
Kuri vyniojos iš Elados kitados.
 
Karalių galvas gaubia dieviška puta, –
Tarytum gervių pleištas prie krantų boluojąs,
Kur plaukiat jūs? Ar jums, achajai, reiktų Trojos,
Jei Elena nebūtų buvus pagrobta?
 
Homeras, jūra – meilės valdomi visi.
Kurio klausytis man? Homeras sergsti tylą,
O jūra šniokšdama orakulu prabyla,
Ir griaudi man galvūgaly banga tamsi.
 

1915 rugpjūtis

 
 
 
Kaip gatvė ši vadinasi?
Vadinas Mandelštamo.
Kokia čia pavardė velnioniška,
Sukta, kreiva, nežmoniška,
Iškreipti šitaip gatvę – žema.
 
Mažai spindėjo jis dorybėmis,
Nebuvo jis labai gerybinis,
Todėl ir gatvę bus praminę,
Tiksliau, ne gatvę, o urkštynę
Vardu kažkokio ten benamio –
Na tokio Mandelštamo…
 

1935 balandis

 Vertė Lanis Breilis

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.