Konstibauskas yra visuomeninė kasta

 

Šiuolaikinės visuomenės analitiko ir sveikam protui nesuvokiamų procesų kritiko Gintaro Zinkevičiaus leksikone dažno termino „konstibauskas“ nei žodynai, nei visažinis internetas nebuvo girdėjęs. Bet štai po publikacijos „Šiaurės Atėnuose“ (I.5) „Google“ paieška pateikia bent šį vienintelį rezultatą. Taigi žodis jau gyvena. Bet vis tiek iki galo (tai yra beveik iš pat pradžių) nėra aišku, su kuo valgyta druska.

 

Kaip Indijoje yra brahmanai, kšatrijai, vaišijai ir šudros, taip ir Lietuvoj dabar yra keturios kastos. Pati įtakingiausia ir svarbiausia kasta yra žmonės, kurių niekas niekada nematė. Toji kasta vadinasi jėgorai. Tai yra jėgos struktūros, kurios valdo viską, kurios viską tvarko. Visiems viską nustato. Bet jie yra taip aukštai ir taip galingai, kad apie juos mes mažai ką žinome. Tipiški jėgorai pasaulyje, sakykim, Putinas, Trumpas. Na, Lietuvoj tai labai slepiama, tiesa, žinomi yra tokie jėgorai kaip Staškevičius, kaip Karbauskis. Bet patys galingiausi paprastai yra niekam nematomi. Nes jie yra jėga. Jie yra jėgorai. Jie visiems viską susako, kaip bus, kaip turi būti, kaip privalo būti. Jie su bet kuo gali padaryti bet ką. Pasekmėmis paprastai net nesirūpina. Jie sėdi savo kambariuose ir stebi savo sąskaitas. Žiūri, kaip sąskaita didėja. Didėja, didėja! Jei sustoja, tada skandalas! Jau blogai. Reikia kokią krizę organizuoti. Ką nors tokio daryti, kad sąskaitos vėl didėtų. Tokių žmonių Lietuvoje, sakoma, yra apie keturis šimtus.

Žemesnė, labai svarbi kasta yra klimai. Buvo kitados toks Petras Klimas, signataras, visa ko istorikas. Labai svarbus. Bet pavardė šiai sąvokai tai visai atsitiktinė. Klimai yra aklai pastatyti jėgorų. Tarnauja jėgorams. Jie visiškai stabilūs ir visą laiką neša atsakomybę. Jie visą laiką neša atsakomybę. Jie gavo tą atsakomybę ir neša, neša, neša, neša. Jie prisikrovę atsakomybės daug, ant jos atsisėda ir žiūri – gal dar atsakomybės. Ir neša dar atsakomybės. Jau į namą netelpa, tada statosi didesnį namą. Bet svarbiausia yra tai, kad jie rūpinasi! Rū-pi-na-si visuomene, rūpinasi visais. Klimai yra visa ta vadinamoji valdžia, todėl ir klimai. Visi žino, kad pas klimus reikia eiti, nes be jų atsakomybės nieko nepajudinsi.

Dar žemesnė kasta yra nabonai. „Nabonas“ nuo žodžio „bonas“. Tai yra gerai, tai yra bon appétit. Jam svarbiausia prašmatniai valgyti ir gerti. Nabonas yra tas, kuriam viską paveda klimas. Visus veiksmus, kokie begali vykti visuomenėj, tvarko nabonai. Jie labai daug rūpinasi, jie visur laksto, jie labai svarbūs, jie visada niurko savo pavaldinius. Ir daro jiems tokią milžinišką įtaką, jog iš esmės jie paskirti tam, kad sukeltų siaubą. Ko bijo nabonas? Nabonas visada bijo klimo. Jis visiškai pavaldus ir visiškai atsidavęs klimui. Netgi gali klimui duoti kraujo, gelbėti jį. Jo pagrindinė užduotis – palaikyti tvarką. Joks nabonas nėra matęs jėgoro. Bet klimą jisai pažįsta. Ir turi jo paveikslėlį. Jam meldžiasi.

Dabar gi konstibauskas. Tai pati didžiausia visuomenės dalis, kuri kažką dirba arba netgi ne. Konstibauskas dabartiniu metu yra statybininkas. Kuris kerta medžius, kuris iškirstų medžių vietose stato namus. Arba griauna stovinčius namus. Ir stato naujus. Konstibausko ypatumas yra tas, kad be nabono jisai iš tikrųjų nelabai ką dirbtų. Jam dirbti nelabai įdomu. Bet nabonas jį priverčia. Ir duoda jam arba dešros, arba vokelį.

Konstibauskas yra ir tas pats benamis, kuris knisasi savo konteineriuose. Žiūri, ko ten yra, ko ten nėra. Jis tarsi parazitas, bet jis irgi gyvas, jis irgi kasta. Jis irgi konstibauskas. Šiaip viena iš įdomiausių konstibausko savybių tai ta, kad jisai nekenčia nabono ir jį niekina. Jis visada kartoja, kad ant jo galvos tiek daug valdžios, visi tokie svolačiai, bet tepažįsta tiktai naboną. O klimo jis nepažįsta. Ką ir kalbėti, kad nepažįsta jėgoro. Tai išvis neįmanoma.

Konstibauskas – tai tokia kasta, kurioje labai daug variacijų. Konstibauskas yra tas, kuris, kaip sakiau, kerta medžius, stato namus. Bet konstibauskas yra ir tas, kuris praktiškai ir specialiai padeda visiems, kurie net to nenori. Konstibauskas yra tas, kuris vaikšto su nabono įteiktais popieriais ir rankioja parašus. Konstibauskas nuolankiai eina pas kitus nabonus ir surenka parašus. Konstibauskas gali būti netgi materialiai atsakingas už kažką, ko jis nesupranta, nematė ir nežino.

Konstibausko pavardė yra gimusi stebint tikrovę. Stebint asmenis su statybininkų šalmais ir liemenėmis. Tai reali pavardė, o vardas – Legailas. Terminas „konstibauskas“ – tai transkripcija. Legailas Konstibauskas reiškia Lietuvos Konstitucija yra bausmė. Jeigu kam nors teko skaityti Lietuvos Konstituciją egzaminui arba šiaip kokiam reikalui, tas žino, kad tai yra linksmų bendrybių rinkinys. Kartą susirinkę jėgorai su klimais parašė, kad pas mus viskas gerai, kad ir pas mus gali būti gerai. Ir pagal šitą knygelę pas mus gerai, gerai, gerai, gerai. Ir padavė Konstibauskui, nors jis ir silpnai skaito.

 

Gintaro Zinkevičiaus primygtinai išklausė ir raštan suklojo Ričardas Šileika

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.