ROMAS SADAUSKAS

Eilėraščiai

Senos fotografijos

 

Dovilės Bagdonaitės piešinys

Dovilės Bagdonaitės piešinys

…praeina metai

ir jaunėja
nuotraukose veidai…
 
 
 
 
…pasitaiko akimirkų
kai krūtinė pilna palaimos
ir staiga pasidaro patogu
savo kūne gyventi… 
 
 
 
 
…senatvė tokia smeiga
į ją įsikoręs
gali ramiausia apžiūrinėti
visa kas jauna…
 
 
 
 
…stovi
erdvės ir laiko kryžkelėje
prekiauji likusiomis dienomis
prieikite pirkite
arba dovanai pasiimkit
gal viena ar kita pravers… 
 
 
 
 
…senstame
mano beretė
lieptas per Ratnyčėlę
akmuo už Švendubrės
senėjimas
štai kas mus jungia
vaikai
gyvenimas
laisvalaikis iki mirties…

 

 

Rytoj, nuo pat aušros

 

Iš Victoro Hugo

 

Rytoj nuo pat aušros, kada laukai išblykšta,
Išeisiu pas tave. Nelauki – aš žinau.
Ir eisiu aš kalnų viršūnėmis, per mišką,
Nes be tavęs gyvent nebegaliu ilgiau.
 
Aš eisiu kurčias, aklas visa kam aplinkui,
Toks vienišas, akis įsmeigęs į mintis,
Rankas kryžmai sudėjęs, svetimas, palinkęs –
Ir man šviesi diena bus lyg tamsi naktis.
 
Ir taip nė vakaro auksinio neregėsiu,
Nei burių ten, Harflero pusėj, iškeltų,
O kai nueisiu, tai ant kapo Tau padėsiu
Laukinių viržių ir erškėtrožių baltų.

 

1847 m. rugsėjo 3 d.

2007 m. rugsėjo 30 d.

 

 

Dykuma

 

Bandymas prisiminti

Vicente Aleixandre

 

Lumen, lumen. Iš tamsos ar šviesos
Išniro šis apreiškimas. Įsikūnijo.
Visas šis vyksmas, visa sumaištis – aiškėjimas.
O kentėjimų sapnas – kad ir mirtis miražas.
Mirtie, gyvenime mano, myliu tave iš baimės,
šautuvo buožė, spaudžiama prie peties.
Užima kvapą. Speigas,
šūvio nemirtingumu atsiliepia. Gyvenimas –
viso labo akimirka,
kad pašauktum vardu: VIOLA! Ir nė garso daugiau.
Nuo pat įsčių negyvas purpuras. Vaiskuma.
Prisilietimas lūpų, užlietų vilnies.
Beaistris krantas, į kurį daužosi
kūnai ir bangos, taip pat mano veidas,
lumen, lumen.

 

 

Birželis

 

Viola, sapne, o gal iš tikrųjų mes ėjome
proskyna dideliame sename miške,
ir gulė ant mūsų tamsūs ir vėsūs šešėliai.
– Tai nieko, – sakei Tu, – kelių nepasirinksi,
tai eikim toliau mudviem tekusiu šiuo keliu.
– Sveiki! – mes išgirdome. –
Sveiki! (Šitaip ištariama atsisveikinant.)
Sveiki! Kaip aiškiai žiūri tu į mieląją žemę.
Sustok: aš žvelgiu akimis, didesnėm už ją.
Taip tik nesamas žiūri. Tik nematomas regi.
Eik greičiau, aš nenoriu tavęs aplenkti.

 

 

Kryžkelių vingiai

 

Tenai, už viską lemiančio likimo vingio,
Kvepia sienojais gimtųjų namų.
Eikime taip: pro Truską, Palionį, Stabingį
Ir sustokime už trijų kiemų.
 
Nusiimkime – kas tebenešiojam – kepurę;
Atsiklaupkime ir įkvėpkime kuo giliau dirvono.
Tokį neįvardinamą sielos būvį
Kažkada geologai vadindavo devonu.
 
O dabar tai – tik tolimas prisiminimas
Kryžkelėje tarp gyvenimo ir nebūties.
Lekia pro šalį džipai, vairuojami jaunimo,
Niekaip neįgalinčio pavyti ateities.

 

1959–2015

 

 

Iš tavo akių

 

Viską tu pameni, tik vieno nežinojai:
Likimas, o ne atsitiktinumas –
štai kas sieja mus su pasauliu,
ir išmuša atsiskaitymo valanda.
Aš sakau – tu auksinė
lyg anie (pameni?) kviečiai mėnesienoje,
balta nei rugpjūčio lietus.
Atsakai:
neištikima lyg šviesa,
apakusi lyg tamsa.

 

 

Veronika

 

laukinių kvietkų kekė
giesmių giesmė
pritariama armonika
arba švilpyne
arba ratelio dūzgimu
taip volungiuoja volungė
taip rauda gegužbalsė
likusiam pasauliui klausant
Veronika
iš viso to patapo
savimi
be jokio strioko
įsivyniojo į languotą andaroką
kuris ant viso svieto
žaižaruoja
Veronika
ak tik ne taip
tik ne labai
gyvenkime gražiuoju…

 

 

Zodiakas

 

Prikabink savo laimę prie pasiekiamų dalykų,
bado akis neatitikimai:
Orfėjas be lyros, Apolonas be nosies,
Homeras aklas,
o fragmentai juk veda į chaosą.
Tu žinai, kaip ryja save skorpionai?
Guano genties indėnai džiovina savo miruoklius
tarsi jūros žuvis
ir sustato perpučiamose olose.
Niekas nedingsta. Badas aplinkui.
Žmonės, gaištantys nuo garbės troškimo.
Tu žinai, kaip ryja save skorpionai?

 

 

Palikimas

 

Išskyrus meilę –
nieko neužgyvenau.
Ir nieko nepaliksiu –
nei pasauliui, nei vaikams.
Tiesa, dar medį Pažinimo
sodinau ir auginau.
Tiesa, dar žodis –
ištartas kai kam.
Kai kam neištartas
arba girdėti nenorėtas,
ar užmirštas,
kaip viskas šiam pasaulyje
užmirštama.
O nuo žmonių jame
tai vis dar tiršta
ir vis dar
gimstama,
gyvenama,
numirštama.

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.