ROMAS SADAUSKAS

Iš „Paskutiniųjų“

 

1. Visko dar bus

 

…RAŠTE pasakyta

jog

viskas praeina

tai jau tikrai

nušokavo vaikystė

prašuoliavo jaunatvė

tarsi nebūta

brandos dienų

ne kur pasidės

kaip nors kada nors

praslinks ir senatvė

tai ne kitaip

visko dar bus

ne kitaip

dar pagyvensime

dar paūšime

jeigu laukdami

kuris

nepalūšime

meile mano

vienatine

mano drauguže…

 

 

2. Žodžio neišmesi

 

…tai bus

bene paskutiniai

(astankiniai)

suvargusios širdelės

paplazdėjimai

nukaršusio poeto

jau begarsiai

(ir beveik bekvapiai)

pabezdėjimai

kai

šypsantis išeina

viso labo grimasa

o bandant fantazuoti

deja

pasakoma tiesa

o iš dainos

žodžio neišmesi…

 

 

3. Išeinant

 

…brisi upe

vandeniui įkandin

tarp abiejų žalių krantų pažvelgsi

nuo kito kranto

kaip

toliau ir toliau

bėgi

vandeniui iš paskos

kaip bebėgdamas susilieji

su tuo

kas gražaus

paliks krantuose

tai sudieu

- – - – - – - – - – -

patikėkite

visiškai nebaisu

išeiti

bėgančios upės

įkandyje…

 

Ramunės Pigagaitės nuotrauka

Ramunės Pigagaitės nuotrauka

 

4. Ieškojimai

 

…tol ieškojai

kol užmiršai

ko ieškai

menka paguoda

kad

esi senas

nes

gali būti

jog

to niekada nežinojai

dar menkesnė

paguoda

kad

poezija

ne kas kita

tik

niekada nesibaigianti

nežinomybė

taigi

ieškok sveikas

toliau

kas belieka…

 

 

5. Senos spynos

 

…surūdijo

šias spynas rakinėję

raktai

sutrūnijo

jomis užsklęstos durys

dulkėmis virto

turtai

už tų durų slėpti

ogi mes

(visa tai

atminty tebelaikantys)

esame

nei pakarti

nei paleisti…

 

 

6. Pilnatvė

 

…nuščiuvę

ir

visko pilni

visiškai

rudeniniai

gimtieji miškai…

 

 

7. Dainelė apie nemeilę

 

…manęs

jau nemyli niekas

išskyrus jį

o jis

viso labo šunėkas

vardu Amsys

o gal net ne viso

tik labo

tik jis

tebemyli žmogėką

kurio

jau nemyli niekas

išskyrus jį –

šunėką

vardu Amsys…

 

 

8. Kaulų rinkimas

 

…rankeliojame

protėvių kaulus

(arba pelenus)

ne savo ar savo

valia

išsibarsčiusius po sibirus

(arba amerikas)

ir

tam nebus galo

kolei

nebus kam palaidoti kaulus

(ar pelenus)

mūsų pačių

iki paskutinio

čia

gimusio ir gyvenusio

beigi

rinkusio

protėvių kaulus

(ar pelenus)

išbarstytus

po sibirus

(ar amerikas)

kolei esame

rinkim toliau

idant ir patys

kada nors

būtume surinkti…

 

 

9. Samanė

 

…Dievas

laiko nekūrė

laiką

sumanė žmogus

laikinoji Žemė

o ne amžinasis Dangus

ne kitaip

tik todėl

kažko užsimanę

va

mes sėdime

pademeny

ir gurkšnojame

iš vamzdelio lašnojančią

samanę

lauželyje kepto

baravyko kotu

užsikąsdami

ir viskas nė motais

taip buvo per amžių amžius

su mumis ir jumis

neturėkit vilčių

ne kitaip dėsis

ir prie kitų valdžių

bei prie kitų dievų

o lauželis tebetraška

samanė tebelaša

prisivarvinkim

ir įkalkime

dar po vieną

prieštaraujančių

negirdžiu…

 

 

10. Audra ir štilis

 

…jūra

tai sūrymo lašas

po dangumi

pasaulinė banga

žmonių užmiršta

trikampy ties Bermudais

arba banginis

baltai nudažytas

apatiniame „Štormo“ denyje

ir nusviestas už borto

atgal į gelmę

- – - – - – - – - – - – - – - -

visa tai

(ne tik)

teko patirti

vieną rudenį

ties Biskaja

(įsisiautėjus uraganui)

Amen

teištarė Šileris

jaunas tuolaik kapitonas

(audros ir tylos poetas)

bet

uraganas nurimo

pavargusi jūra

nutolo

ir

štai mudu sėdime

(gyvi skenduoliai)

Klaipėdoje

ant molo

nei tas banginis

abudu

baltai pražilę…

 

 

11. Ant ežerėlio rymojau

 

kažką prisiminęs

ištarė poetas

kurio vardo

niekas

dabartės nepamena

liko tik šie žodeliai tarsi

poeto atodūsis

virtęs daina neužmirštama

- – - – - – - – - – - – - – - – - -

kam nuo to gera

kam tai brangu

stabtelkite

prie

Nežinomojo poeto kapo

ir

žiūrėdami sau po kojų

prisiminkite mintyse

ant ežerėlio rymojau…

 

 

12. Dulkės

 

…dienų dienas

nuo ryto ligi vakaro

taip sėdėjau

belaukdamas

belaukdamas

tikėdamas

tikėdamas

kad

pamažu

pamažu

užklos mane dulkės

nei knygą

pačioj viršutinėj lentynoj

- – - – - – - – - – - – - – - – -

tai gerai

kad tu pasakei

iš tolo:

– nelauk

aš niekada daugiau

neateisiu

nuo tavęs

dulkių nušluostyti…

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.