LINA BUIVIDAVIČIŪTĖ

Eilėraščiai

Festina lente

Brassaï. Matisse’as su piešiniu, kurį paišė užmerktomis akimis. 1939

Brassaï. Matisse’as su piešiniu, kurį paišė užmerktomis akimis. 1939 

Mes esam hipiai, hipsteriai ir hipersaitai,
mes hibernuojam, hakinam ir rašom haiku,
mes kuriam humoreskas, herbų hologramas,
suluošinam hienas ir efektyviai gydom hemorojų.
Pavargę nuo heraklių hiperplazijos, mes hibernuojam:
švytuojami švelniai lėtaeigio proceso, sutupiam holuose,
nurimę ir nutilę, visi – su piktžaizdėm, gimties
hemangiomom, mes sulėtėjam iki herojų hulos
šokio Hefaisto padarytame karste.

 

Senės ir literatūra

Literatūroje senės kartais dėvi purvinus kykus,
it naščius sunkiausius tįsia visą siužetą, murmė-
damos šluoja velniūkščių prispjaudytas siemkes,
plauna išpiltas grėsmes, suado – it kojines – skyles
naratyvuos. Ir svarbios – ne taip – kartais gauna
iš kirvio, kartais mušas skrepliais, kai kada –
pranašystėm, kartais trypia marčių kuparėlius,
kartais yra marginalės, kartais į jas byra maldos,
o kartais – apžiedėjusios žiauberės, kartais jos audžia
trinyčius abrūsus, kai kada čepsi vaikiščius ar kitaip
išdykauja. Literatūroje senės tikrai reikalingos –
štai todėl nesispardo, ištrauktos iš įkapių, klusniai
ropoja nesuskilusion geldon, kantriai laukia savo eilės,
paniūniuoja, kol kerėpla rašytojas vėlei linguoja eiles.

 

Laimė nutekėjimo, arba Omnia mea mecum porto

Mano kuparas, išrengtas uosio kraujagyslėm,
išsūpuotas dulkių ir druskų atlasų, išsriūbau-
tas baubo, kur tūno ant aukšto,
susmilkytas kraujažolėm psalmių kantorių,
kruta gimties abrūsėliai, drungmes išdūsuoja
aštuonnytės paklodės, laigo žuvys po žūklės
nužirkliuotais pelekais, vainikėlis paraudęs –
nesulaukęs nakties. Mano kupare – giesmės iš
gailių ir grėsmės gelmių, nušukuoti plaukai,
kamanos, kamparo kvapas, juodos rankos baltam
kubile, paryčių neurastenija – kryžius, moteris,
dievas. Mano kupare – nuodėmės, nutylėjimai,
narvas, šiurpės, švirkštai, šlepsėjimas, šiukšlės,
pažadų paskendimai ir placebas palatų, dugno
dugnas ir dugnas dugne. Tai, mielasis, kaip –
tinka – imsi mane?

 

Daktaro Onano nuobodulys, arba Nuolatinio streso pasekmės

Šiandien – vieni įkyrėliai – distonikai – bjaurybės –
ir nė vienos išsėtinės sklerozės – anei Parkinsono,
anei epilepsijos, jau nekalbu apie insultą – visai
paklaiko pasaulis. Ir kaip paskui nesmaugsi žąsies
nuosavose kelnėse?.. Nepyk, mama, mokei, žinau –
negražu, kaustėt su tėvu prie lovos, pančiojot tram-
domaisiais – vis tiek girdėdavau jus, ištiktus la petite
mort, lingavo lubos, o aš tada sutramdytas nesuram-
domas smaugdavau žąsį kiekvieną sapną. Neverk,
mama, aš tikrai labai stengiausi, bet kai pasaulis toks
nedėkingas, kad negali numest nė vieno labiau ken-
čiančio už mane, aš smaugsiu žąsis jau laisvomis ran-
komis nuosavose kelnėse, nesutramdytas nesuramdomas.
Ir ne kitaip.

 

Augimo skausmai

Vis dar neišaugu augimo skausmų –
naktimis plėšia lūpas būtasopė,
nemiegu, tempia kojas it pleištą,
kaulai pleišėja, irsta buvimai.
Ir linguoju, save apkabinus,
pasiguldžius ant lingių sūpuoju:
Šašaša – dar truputį, mažoji,
tai praeis, kaip Saliamono žiedas,
kaip praeina baubai iš vaikystės,
išgaruos kaip Češyras ir monai,
tai užges, kaip užgęsta žaltvykslės,
tai nuslops, kaip gaisrai kad nuslopo
mūsų kūne po pirmos apgulties.
Pasidėjus stiklinę maldos, švabal-
džiuoju, kas buvo žinota – augti –
skauda ir skauda – kai augi. Ir šnabždu,
ir rėkiu, ir baruos: mano augime, susimylėk
gi pagaliau – gal jau pakankamai užaugau?

 

Pirminis judintojas

Garsas yra pirminis judintojas.
Garsas yra mūsų būtanamis.
Pirmas buvo ne žodis. Pirma
buvo išdainuota teurgija
Visatos riksmas pulsavimas
Veneros kauburėly kosminis dvi-
balsis prieš alegoriją – tik dialogas
prieš uolą – muzika, Platono
užrašyta dvyliktainėm, viskas,
visi prasidėjimai, pabaigos,
seniausiai buvo sudainuoti:
Rakelės rauda
Izabelės kvatoja
Judo stuburas
trakšteli tuo pat
ritmu – om om om –
tik taip Vienio emanacijos
apvaisino mergelę teesie man
pagal tavo garsą, nesuramdytų
įsčių muzika! Tik paskui, tik
vėliau buvo žodis, kitas – dvylika,
kitas – Uola, ant kurios neumomis
užrašyta indukcinė inkvizicija,
garso mirtis ir prisikėlimas.

 

Antitaupymo didaktika

Po valiukų po tykiai
atidaryt duris,
varvint kraną
ir karmą,
tualetinį
popierių
taupiai naudot,
taupiai svajoti,
žaislus ir saldainius
užbarikaduot sekcijose,
gėrėtis iš tolo,
šiukštu
ne-iš-si-skės-ti,
dėvėti
nudrengtus skudurus.
O dabar
po valiukų po tykiai
uždarau duris,
iš krano laša
surūdijęs vanduo,
sutrūnijusios svajos,
skudurai užkapoti kandžių,
tarakonai – saldainiuose,
tarakonai – žaisluose,
laisvo popieriaus – daug,
tik – tušti viduriai,
tuščios skrynios,
užakusi vulva
ir sielaskylė karmoj.

 

Odė men-o–pauzėms

Men–o–pauzės yra visiems
labai reikalingos: naudingos
kiaušidėms, nuvargusioms
nuo įvairiausių implantų,
visokiausio pobūdžio menui
ir meniNinkams, kad paliktų ra-
mybėje meną, stikliuką ir
kilpą, išvėdintume Suokal-
bius, iš bado išpampę vai-
kučių pilvai susitrauktų,
be pauzių nebūtų muzikos,
allegro nepasiektų finalo,
sudėtingam spektakliui
sudrėkt nesuspėtume.
Men-o–pauzių geidžia
visi žmonės, žmonos ir šiaip
vyrai, be pauzių nemokėtume
lėtai skubėti, nerastume
laiko numirti.

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.