TOMAS PETRULIS

Eilėraščiai

pabučiavimas
 
tik niekam niekada nesakyk
sumurmėjo man vaikas
po to už septynis litus
pirkau iš vaišnavo tuštumą
buvo didysis penktadienis –
eidama pro šalį mergaitė
nusibraukė saulės zuikutį
žėruoja vos vos jos veidas
mano minty apie ją –
 
tai buvo viena iš tų aikščių
kurioje kamuoliukas sustojo
riedėjęs lyg vėjas per sąmonę
kai vaišindavaus vynu –
 
bet tada įsidegusi popietė
dovanojo man viską už ačiū
 
 
aš nežinau kokia esybė
laikė mano akis
ir kvėpavo manim
nes oras buvo tylus
ir nieko nereiškė garsai
tik kartojo tą patį
vieną skiemenį ilgų
tavo kūno motyvą
jie kartojo ir pynė
tavo kūno motyvą
ilgą priešpiečio valandą
ilgą popietės krytį
ėmė šturmu balsai
tavo kūną tariau
tavo kūną kartojo
ir balsai ir kvėpavimas
 
 
kavinė po aukštais medžiais
 
kalbos turi ką pasakot
nenutrūkstamą srautą
beria jų lūpos
kad pradingtų kur nors
tas šešėlių virpėjimas
susitrauktų į sakinius
virš liūdnoko nuogumo
po medžiais aukštais
kai jos veidas iš lapų
pailgų atspindžių
šitaip stengias sudėti
aiškumą
 
 
žmonės liečia kažką
ir niekados taip nebūna
kad nieko neliestų
bet būna taip kad
žmonės neliečia nieko
tai šviesa yra būdas susieti
susiet ir išskirti
ypač žmones ir žmones
ir tai yra būdas mylėti
ir viena neapykantos formų
 
 
kaklelis
 
išgėręs savo pomirtinę kaukę
jis labai stipriai pasikeitė
spirite plaukiojo slaugės
ant sienos kabojo žuvies iškamša
sparčiai temo jo akyse
sniege daugėjo mergaičių
traiškančių mažytėm kojytėm
savo draugių šukes
tiktai tai nepaklausiama liko
dėl cukrinės vatos pardavėjo
visą veiksmą dozavusių rankų
 
 
eismas ir balsas
 
tom pačiom frazėm mėtėmės
kai ieškojome paslėptų
kino ir teatro afišų
gana toli nuo čia važinėjo
tramvajai ir sfinksai
svaiginomės kad nemirtume
kabinomės už mums paskirtų
žibintų žaltvykslių
bet gatvėj tik sniegas –
tavo kairioji ranka –
viena milžinė snaigė
dešine laikei apkabinęs –
dešinės nesimatė
ir niekada nebebus dešinės
nes taviškė didžiulė burna
kruvinam operhauso sietyne
pakabinta niūniuoja
 
 
raštelis melsvajai kanarėlei
 
galvodamas apie tave
kad turinys sutaptų su forma
prisidegiau pypkę vaizduotėje
ir iškart ne vaizduotėje
galvojau apie tave
mąsčiau apie pokalbius
kurių tarp mūsų nebuvo
o iš tų kurie buvo
prisiminiau patį gražiausią
ir labiausiai nevykusį pokalbį
kada tau negalėjau
tuo pačiu atsakyti
nes buvau uždarytas narvelyje
 
 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.