UGNĖ RAŽINSKAITĖ

Raiteliai

Anądien bekimšdama pagalvėlę levandomis, prisiminiau vieną nutikimą, aprašytą senelio mėlynajame sąsiuvinyje. Karo metais kažkur netoli Zensburgo žmonės pastebėjo dangiškąjį legioną.

Pirmosiomis gruodžio dienomis žolę ganyklose aptraukė šerkšno valktis. Daugelis apleido savo sodybas ir iškeliavo į vakarus, pasiliko tik luošiai ir perkarę šunys, ir dar kažkieno pamestas vaikas, vos neprigėręs eketėje.

Buvo šaltos dienos.

Brėško vangiai. Miške tarp sidabriškų ūkanų slankiojo pavieniai žabų rinkėjų šešėliai.

Berniūkštis pasilypėjo ant kalvos ir, pridėjęs prie kaktos delną, įsistebeilijo į šviesos ruožą rytuose. Pro debesis blyškiai spingsojo maži taškeliai, it skatikai šulinio dugne.

Giliai tankmėje kažkas šūktelėjo.

Jie išniro iš už horizonto, lyg skruzdėlės ant šerkšno nubalintos lygumos. Vieni tvirtino matę dvylika, kiti – bent dvigubai tiek.

Kaip viskas buvo iš tikrųjų, regėjo tik berniūkštis šermukšnyje.

Per lauką šuoliavo pulkas raitelių ant širmų žirgų. Apsivilkę buvo neprastai, o jojo vienplaukiai, visi pražilę.

Vaikas medyje gal būtų palaikęs juos sparnuotaisiais husarais, jei kada būtų girdėjęs apie tokius. Jis atkreipė dėmesį į puikų, balandiškai melsvą plunksnų atspalvį.

Žmonės paskui labai stebėjosi, nes tas laukas buvo užminuotas.

Mėlynajame sąsiuvinyje rašoma:

„Vieną kartą atjojo per laukus kareivių daug, užsidėję balnų vietoje pagalves, kiekvieną kartą, kai arkliai žengė, plunksnos kilo į viršų; visi plunksnuoti, ir arkliai, ir jų kupros, iš kur ir į kur jojo, nežinia.“

Nusišypsojau kimšdama pagalvėlę kvepiančiu šienu.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.