CHARLES BUKOWSKI

CHARLES BUKOWSKI. Eilės

 

 

aš prieš pasaulį

kai buvau mažius,
vienas iš man užduotų klausimų buvo toks:
mieliau suėstum kibirą šūdo
ar išgertum kibirą myžalų?
nesunku, pamaniau.
tai nesunku, – atsakiau, – renkuosi
myžalus.“
o gal mes priversim tave daryti ir tą, ir tą“, –
pareiškė jie.
buvau naujokas tame
rajone.
ane?“ – pasitikslinau.
ane!“ – atsakė man.
 jie buvo keturiese.
 ane, – pakartojau, – jūs ir kieno
 armija?“
 nereikės jokios armijos“, –
 pareiškė didžiausias iš ketverto.
 pyliau kumščiu jam
 į pilvą.
 tada visi 5 kalėmės,
parkritę ant žemės.
 jie trukdė vienas kitam,
 bet vis tiek jų buvo
 per daug.
ištrūkęs, dėjau
į kojas.
mižnius! mižnius! – rėkė jie. –

Ievos Laniauskaitės piešinys

varai namo pas mamą?“
skuodžiau nesustodamas.
 jie buvo teisūs.
iki namų visą kelią bėgau,
tada keliuku, per
verandą įlėkiau
į vidų,
 kur tėvas mušė
 motiną.
 ji spiegė.
 ant grindų voliojosi duženos.
 puoliau tėvą mojuodamas kumščiais.
 stiebiausi, bet jis buvo per aukštas,
 tegalėjau duoti jam tik
 į kojas.
 tada – raudonos, purpurinės ir
 žalios spalvos žybsnis,
 o aš pats – ant grindų.
 tu, pyzduk! – iškošė tėvas, –
 kad man nesikištum!“
 nemušk mano berniuko!“ – suklykė
 motina.
 bet man buvo gera, nes tėvas
 jau nebemušė
 jos.
norėdamas tai užtvirtinti, atsikėliau ir vėl
 puoliau tėvą, mojuodamas kumščiais.
 tada dar vienas spalvų žybsnis,
 o aš ir vėl
ant grindų.
kai dar kartą pakilau,
 tėvas sėdėjo ant vienos kėdės,
o motina
ant kitos,
abu lyg niekur nieko sėdėjo ir
žiūrėjo į mane.
aš išspūdinau į koridorių, o tada
į savo kambarį, kur atsisėdau
ant lovos.
pasiklausiau, ar tikrai
 daugiau nebesigirdi
 mušimo garsų ir
spiegimo.
 nesigirdėjo.
 tuomet nebežinojau, ką
 veikti.
nieko gero nebuvo lauke
ir nieko gero
viduj.
 tad sėdėjau, ir tiek.
 paskui pamačiau vorą, ant lango mezgantį
tinklą.
susiradau degtuką, priėjau arčiau,
brūkštelėjau ir tą vorą
 sudeginau.
tada pasijutau geriau.
daug geriau.

Iš rinkinio „Betting on the Muse: Poems and Stories“ (1996)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ateiviai

galite netikėti,
bet yra žmonių,
kurių gyvenime
labai mažai
įtampos ar
susikrimtimo.
jie gerai rengiasi, valgo
gerai, miega gerai.
jie patenkinti
savo šeimos
gyvenimu.
pasitaiko jiems ir
skausmingų akimirkų,
bet šiaip tai
jie ramūs ramutėliai
ir dažniausiai jaučiasi
puikiai.
o kai miršta,
miršta lengva mirtimi, paprastai
miegodami.
galite netikėti,
bet
tokie žmonės iš tikrųjų
egzistuoja.
tačiau aš jiems
nepriklausau.
o ne, aš jiems nepriklausau,
nė iš tolo
jiems
nepriklausau.
jie
ten,
o aš
čia.

Iš rinkinio „The Last Night of the Earth Poems“ (1992)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

savižudėlis

nuėjau į patį prasčiausią barą
vildamasis, kad mane
užmuš.
bet viskas, ką pavyko padaryti,
tai
vėl prisiliuobti.
 
dar blogiau: baro senbuviai
galiausiai
net priėmė kaip savą.
dėjau pastangas, kad išmuštų iš nebeištiesinamų vėžių,
o baigėsi viskas
man statomais gėrimais,
kai tuo metu
koks nelaimingas
šunsnukis tysojo ligoninės
lovoj,
visas apkaišytas
vamzdeliais,
ir velnioniškai kabinosi
gyvenimo.
 
mirti man nepadėjo
niekas,
gėrimams nepaliaujant plūsti,
rytojaus dienai lūkuriuojant manęs
su savo plieniniais pančiais,
su vimdančia
beveidyste,
su neįsisąmoninta
elgsena.
 
mirtis ne visąlaik
skuba, kai
jos šaukiesi,
ar šauktumeis
jos
iščiustytuos
rūmuos,
ar jūrų laineryje,
ar prašmatniausiame
(ar prasčiausiame)
bare žemėje.
 
šitoks įžūlumas
tik verčia dievus
kraipyti galvas ir
atidėlioti.
 
žinau, ką sakau: man
72-eji.

 

Iš rinkinio „Slouching Toward Nirvana: New Poems“ (2005)


 

šitos ugnies

kartais atrodo, dievai
tyčia stumia mane
į ugnį,
kad
iškriokčiau
kelias geras
eilutes.
jie nė nesiruošia
išleisti mane į pensiją
su šilko skarele ant kaklo
skaityti paskaitų
Jeilyje.
dievams reikia, kad
linksminčiau juos.
visi kiti
jiems turbūt baisiai
nuobodūs,
man irgi.
o dabar štai žiebtuvėlis
išsibaigė.
sėdžiu
 
beviltiškai
spragsindamas.
šitos ugnies
dievai man
gaili.

Iš rinkinio „The Continual Condition“ (2009)


 

mama

štai aš
žemėje
prasižiojusia
burna,
bet
negaliu ištarti net
mama,
o
šunys, bidzendami pro šalį, sustoja ir čiurškia
ant mano akmens; viską pakeliu,
išskyrus saulę,
ir mano kostiumas atrodo
nekaip,
ir iš kairiosios
rankos likučių
nuo vakar
ne kažin kas belikę; primena arfą,
tik neskamba.
girtuoklis
su cigarete lovoje mažų mažiausiai
gali išjudinti
33 vyrus ir
5 gaisrines.
negaliu
nič
nieko.
bet p. s. Hektoras Ričmondas gretimam
kape galvoja tik apie Mocartą ir karamelines
kirmėles.
visai
niekam tikusi
draugija.

Vertė Andrius Patiomkinas

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.