Vilniaus Gaono metai

DANIELĖ ŪSELYTĖ

Žydiškasis Abraomo Karpinovičiaus Vilnius

A. Karpinovičiaus knyga „Paskutinis Vilniaus pranašas“ yra tarsi paminklas buvusiam ryškiam ir spalvingam žydų gyvenimui, kuris buvo negailestingai sunaikintas – per nacių vykdytą fizinį ir dvasinį genocidą 1941–1945 m. paverstas pelenais.

Prisiminimai apie Lietuvos žydų miestelius

  Kad ir kiek prisimintum, kad ir kiek pasakotum, vis vien neįmanoma atskleisti visko apie sunaikintų mažųjų žydų miestelių puikumą. Mano pasakojimas apie dvasinius lobius, kuriuos sukūrė rabinai, kantoriai, rašytojai apie savo tautą, kartu ją praturtindami. Ir eiliniai miesteliai savo pakilia nuotaika ir net piktu humoru praturtino žydų kalbą ir suteikė truputį džiaugsmo kasdieniam gyvenimui. Kiekvienas miestelis turėjo savo išskirtinumą,…