Šiaurės kampas

Skiltį „Šiaurės kampas“ kadaise sugalvojo šatėnų mylėtojas ir populiarintojas Marius Plečkaitis. Anot jo, tai turįs būti jaukus laikraščio kampelis, kviečiantis jaunus autorius diskutuoti ir nesislėpti „už kampo“. Nors labiausiai ši skiltis skirta knygų recenzijoms bei literatūros percepcijai, kai kurie sunkiai reglamentuojami pradedantieji mėgsta kalbėti ir plačiau – ją papildys kultūros bei popkultūros kritikos komentarai.

Rubrikos redaktorė – Giedrė Kazlauskaitė.

Kasdieną baigtis, kasdieną prasidėti

NERIJUS CIBULSKAS Literatūrinės Vilniaus slinktys 2012. Jaunųjų poetų ir prozininkų kūrybos almanachas. Sudarė Aivaras Veiknys. V.: Naujoji Romuva, 2012. 155 p. Kartais sunku pasakyti, ar tie vieni metai praskuodžia tartum koks nartus, nežinia kur lekiantis gyvūnas, ar kaip tik – lyg žiemą stingstanti upės tėkmė, lėtai ir dar kol kas ritmingai.

Marxas gyvas negyvas

MARIUS PLEČKAITIS Karl Marx. Kapitalas. II tomas. Iš vokiečių k. vertė Benjaminas Fogelevičius. V.: Vaga, 2011. 648 p. Su kai kuriais draugais mano kambarėlyje kartais šmaikštaudami imituojame Kauno marksistų skaitymus. Susikuriame po „raudonąjį“ pseudonimą ir, pasiėmę Marxo tomus, pradedame linksmybes.

Eime pietauti į Algirdo gatvę

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ Audronė Urbonaitė. Cukruota žuvis. Romanas. V.: Alma littera, 2012. 328 p. Kartojuosi – labiau už kitas domina kiek atipinių moterų rašytojų, ne LRS narių, knygos. Prisipažinsiu – šita nustebino. Ji parašyta skaidriu, lakonišku, mažumėlę Undinę Radzevičiūtę primenančiu stiliumi.

Kitos pelės ir kitokios katės

MARIUS PLEČKAITIS Art Spiegelman. Maus. Grafinis romanas. Iš anglų k. vertė Jūratė Juškienė, Olga Lempert. K.: Kitokia grafika, Kitos knygos, 2012. 296 p. Kas gali būti skaudesnio, baisesnio ir šlykštesnio žmonijai nei masinis naikinimas, karai, genocidas?