Publicistika

Kameros prieš kameras

ŠARŪNAS ANDRIKIS Tikriausiai jau visi girdėjome apie Vilniaus autobusų ir troleibusų parkų planus įrengti stebėjimo kameras viešajame transporte, jei tik bandomoji įranga pateisins lūkesčius. Turbūt retas abejotų, ar pateisins. Žinoma.

Kodėl Lietuvoje tebesinori gyventi

LAIMANTAS JONUŠYS Apie emigraciją „Iš Lietuvos emigruojama ne tik dėl pinigų – čia tiesiog nėra gera gyventi“, – skelbė vieno „Delfi“ straipsnio antraštė. Tame straipsnyje papasakotoje diskusijoje nusišnekėta iki to, kad tvirtinama, jog žmonės emigruoja, nes mieste nėra kur dviračiu važiuoti bei nėra kur su mažu vaiku krepšinį pažaisti.

Kelios mintys apie Lietuvos kultūrą

ŠARŪNAS ANDRIKIS Prieš pradėdamas bandyti rašyti kultūrinei spaudai, norėčiau pasvarstyti, ką tai reiškia. Pirmas dalykas, ateinantis į galvą – kultūrinė spauda Lietuvoje labai fragmentuota. Nė vienas leidinys neturi savo veido, o tuo labiau – balso, charakterio. Spauda puikiai atspindi bendrąją Lietuvos kultūros situaciją.

Rousseau.lt

VYTAUTAS KINČINAITIS Kalbėjimo apie kultūrą 1933-iaisiais galimybė išreikšta vokiečių dramaturgo Hannso Johsto pjesės „Schlageteris“ sparnuota fraze: „Kai išgirstu kalbant apie kultūrą… aš nuleidžiu savo brauningo saugiklį!“

Okupacijos klausimu

VYTAUTAS KINČINAITIS Istorija – tai retorikos pratimas, vertas visiškos paniekos. …vienintelė ir tikra istorija – natūrali žmogaus istorija. Anatole France, „Silvestro Bonaro nusikaltimas“ Nekalbėsiu apie sovietinę Lietuvos okupaciją gerai, o tiktai klausiu, kas ji yra.

Penki sakiniai apie mūsų kalbą

LTV „Klausimėlis“ ragina internete puoselėti lietuvišką raštą ir net pačių svetainių adresus kurti lietuviškomis raidėmis, pvz., www.klausimėlis.lt (su raide ė).

Kodėl Lietuvoje nebesinori gyventi

DAINIUS RAZAUSKAS Liežuvis sunkiai verčiasi taip sakyti – „Lietuvoje nebesinori gyventi“, nes čia mano namai, mano tėviškė ir mano Tėvynė. Ir vis dėlto šitoks jausmas tolydžio stiprėja, todėl stačiai būtina į jį atgręžti akis. Nenusigręžti nuo šito jausmo, nebėgti nuo jo mintimis – kad netektų bėgti kūnu.

Ar visi gyvūnėliai lygūs?

ZENONAS BUTKEVIČIUS Žinoma, ne. Tą kasdien matome. Vienokia varlės gyvybės kaina, kitokia – gandro. Ne tik mūsų galvose, bet ir įstatymuose taip užrašyta. Žmogaus įkainiai, natūralu, aukščiausi. 2006 m. Rusijoje degančių miškų plotas buvo šešis kartus didesnis nei šiais metais. Bet degė taiga – ten, už Uralo, kur maža žmonių.

Penki sakiniai apie mūsų kalbą

„Gimtojoje kalboje“ (liepos nr.) paskelbtas Ritos Miliūnaitės straipsnis apie interneto žiniasklaidos kalbą. Išvada neišvengiama: žinių portalų kalba daug blogesnė negu popierinės žiniasklaidos.

„Suokalbis“: pagyrimas ir apraudojimas

GINT ARAS Nuosprendis galutinis ir neapskundžiamas. Tie, kurie dar tikėjosi, kad „Suokalbis“ kažkaip sugebės prisikelti iš ankstyvos mirties, dabar jau žino, kad baras galutinai palaidotas. Patikimas šaltinis mane informavo, kad kompanijos „In Vino“ savininkai laimėjo patalpų nuomos konkursą.