Polemika

MARKAS ZINGERIS

Rimo Tumino triumfas Rusijoje ir pasmerkimai Lietuvoje

Tumino pasmerkimų paradas Lietuvoje, užuot jį pirmiausia pasveikinus su reikšmingu pastatymu ir dar nesulaukus mūsų „meinstryme“ atsiliepimo apie šį istorinį Tumino darbą [...], – tai apgailėtinas reiškinys, lyg atskambėjęs iš senesnių laikų, rezonuojantis su praėjusio amžiaus mūsų visuomenės būkle, represyvia istorija, kultūra, paversta politikos tarnaite. Jį verta aptarti.

My­li­mi ir ne­my­li­mi „Va­ka­rai“

ANDRIUS MARTINKUS Ka­dan­gi var­gu ar pra­smin­ga bū­tų ti­kė­tis su­tai­ky­ti to­kias skir­tin­gas po­zi­ci­jas, pa­dė­ko­jęs Lai­man­tui Jo­nu­šiui („Š. A.“, VIII.24) už ge­rus žo­džius („Nė­ra abe­jo­nės, kad au­to­riaus po­zi­ci­ja yra rim­tai ap­mąs­ty­ta, ku­pi­na nuo­šir­daus su­si­rū­pi­ni­mo [...]“), tiesiog su­re­a­guo­siu į kai ku­rias jo kri­ti­nes pa­sta­bas.

Sloikai, arba Išrinktųjų diktatūra

JUOZAS ŠIKŠNELIS Visur, kur tik kas nors saugoma, lengva sukelti isteriją spekuliuojant ar nepagrįstai triukšmaujant. Užtenka sušukti: jis / ji teršia gamtą, niokoja paveldą, nesaugo valstybės paslapčių, dorovės, nekaltybės, ir minia etatinių protestuotojų su plakatais, transparantais rankose bei šūksniais „gėda, gėda“

Mums rašo

Labai nudžiugau aptikęs mane kritikuojantį režisieriaus Gyčio Padegimo laišką sausio 28 d. „Šiaurės Atėnų“ numeryje. Su manimi, to niekaip nenusipelniusiu, į diskusiją leidžiasi tikras ir nusipelnęs kultūros veikėjas. Tiesiog puiku!

Ar homoseksualumo temoms reikalinga rampų šviesa?

Sausio 30 dieną OKT repeticijų salėje vykusioje diskusijoje švedų režisierė ir dramaturgė AnnaLina Hertzberg ir švedų aktorius Christofferis Svenssonas pristatė švedų spektaklių homoseksualumo tema retrospektyvą ir kartu su lietuvių dramaturge Gabriele Labanauskaite bei diskusijos vedėju Lygių teisių ir socialinės plėtros centro direktoriumi Vytautu Valentinavičiumi kvietė diskutuoti

Apie problemas, retoriką ir Queen

GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ Na taip man dar nebuvo… Kad nuoširdžiai užsinorėčiau ginti kalbininkus! Juolab nuo rašytojų. Pasitaikydavo atvirkščiai, mat mano eksšeimoje vyras buvo kalbininkas, o aš tarsi tapau rašytoja. Sako, jei žmona valgo bulvinius blynus, tai vyras ilgainiui pamėgsta miltinius.

Supratimo / nesupratimo paradoksas

Mums rašo Šis tekstas – tai bandymas suprasti rugsėjo 24 dieną „Šiaurės Atėnuose“ publikuotą Vytauto Girdzijausko recenziją „Odė kapitalizmui“

Apie inteligentų „verkšlenimą“

ANDRIUS MARTINKUS Geriau būti nepatenkintu Sokratu negu patenkinta kiaule. John Stuart Mill Esama inteligentų verkšlenimo, tačiau esama ir pasaulėjautos, kuri tai, kas sveikam moraliniam jausmui atrodo juoda, sau (ir kitiems) vaizduoja esant balta.

Kodėl Lietuvoje tebesinori gyventi

LAIMANTAS JONUŠYS Apie emigraciją „Iš Lietuvos emigruojama ne tik dėl pinigų – čia tiesiog nėra gera gyventi“, – skelbė vieno „Delfi“ straipsnio antraštė. Tame straipsnyje papasakotoje diskusijoje nusišnekėta iki to, kad tvirtinama, jog žmonės emigruoja, nes mieste nėra kur dviračiu važiuoti bei nėra kur su mažu vaiku krepšinį pažaisti.

Ką Pabaltijui norėtų priminti „Literaturnaja gazeta“

Seniausias Rusijos kultūros savaitraštis „Literaturnaja gazeta“ pastaruoju metu tapo atvirai reakcingas, polemizuojantis su kita, demokratiškesne rusų žiniasklaida. Siūlome du tekstus Pabaltijo tema.