PaveldasSimbolikos istorija

VITALIJUS MICHALOVSKIS

Moteris, apsisiautusi saule

Kas sieja lietuviškų miestelių – Eišiškių, Pivašiūnų ir Kazokiškių – herbus su garsiuoju apokaliptiniu Apreiškimu Jonui? Ogi tai, kad juose pavaizduota virš pusmėnulio kylanti, žėrinčių žvaigždžių apgaubta Švč. Mergelės Marijos figūra, kuri primena saule apsisiautusios moters vaizdinį iš paslaptingosios Apokalipsės. Minėtos Lietuvos vietovės nuo seno pasižymėjo stipriu Dievo Motinos kultu, susijusiu su, kaip tikima, stebuklingų galių turinčiais Marijos paveikslais, tačiau…

Apie sparnuotų posakių kilmę

Romėnams buvo žinomas ir dar kitoks frazės variantas: „Sveika siela retai būna sveikame kūne.“ Taigi, pirminė posakio prasmė: reikia siekti kūno ir sielos sveikatos, nes sveikas kūnas dar neužtikrina sielos sveikumo…

STEPAN KUZNECOV

Romėnų laidojimo kaukių tradicija

Romos respublikos, o vėliau ir Romos imperijos istorija gana gerai nušviesta praeities ir mūsų dienų mokslininkų darbuose, tačiau apie senuosius romėnų papročius ir pirminę, graikiškos tradicijos dar nepaliestą religiją to pasakyti negalima. Vienas iš tokių paslaptingų romėnų kultūros aspektų buvo vaškinių laidojimo ir protėvių kaukių tradicija, kurios tikrąją simbolinę paskirtį galima tik numanyti. Šios su mirusiųjų kultu siejamos kaukės buvo…

Apie sparnuotų posakių kilmę

Nugalėtojų neteisia

Posakis reiškia, kad nugalėję bet kokiomis, netgi pačiomis žiauriausiomis priemonėmis retai yra teisiami, nes tie, kas galėtų tai padaryti, arba yra sunaikinti, arba nedrįsta…

Apie sparnuotų posakių kilmę

Nors nevisavertiškumo kompleksas dažnai suvokiamas kaip neigiamas bruožas, Adleris rašė, kad taip yra toli gražu ne visuomet…

Apie sparnuotų posakių kilmę

Audra vandens stiklinėje

Kiek kitokia forma frazė buvo žinoma dar senovės graikams (pavyzdžiui, „griausmas iš geldos“ arba „audra verdančiame puode“).

VITALIJUS MICHALOVSKIS

Ką mums pasakoja romėniški skaitmenys?

Šiandien mes ne taip jau dažnai susiduriame su romėniškaisiais skaitmenimis, o kadaise būtent šie simboliai buvo visuotinai paplitę didžiojoje Europos dalyje. Mūsų laikais romėniškieji skaitmenys vartojami gana siaurose kasdienybės srityse ir nusileidžia kiek jaunesnei ir kur kas lankstesnei arabiškųjų1 skaitmenų sistemai, tačiau jie vis dar kelia didžiulį susidomėjimą, o jų evoliuciją ir istoriją gaubia daugybė paslapčių. Nustatyti tikslų romėniškųjų skaitmenų…

VITALIJUS MICHALOVSKIS

Juokdariai: istorija ir simbolika

juokdarys_m

Sunku įsivaizduoti viduramžių dvaro gyvenimą be keistais margaspalviais rūbais vilkinčio juokdario. Juokdariai, priklausomai nuo jų padėties viduramžių visuomenėje, galėjo būti tiek pasakiškai turtingos valdovų rūmų figūros, tiek iš vieno miesto į kitą keliaujantys skurdžiai. Juokdarystės istoriją ir simboliką nagrinėjančios literatūros yra nedaug. Istoriniai šaltiniai apie juokdarius dažniausiai užsimena epizodiškai, lyg probėgomis, o mokslinių darbų šiuo klausimu irgi negausu. Rengiant šį…

GILES CONSTABLE

Barzdos istorijoje. Simboliai, mados, suvokimas

Barzda dažniausiai buvo fizinės brandos ir amžiaus ženklas. Ji žymėjo ribą tarp berniukų ir vyrų, taip pat tarp vyrų ir niekuomet nesenstančių dievų…

GILES CONSTABLE

Barzdos istorijoje. Simboliai, mados, suvokimas

Hans_Nils_Langseth_m

Šiandien mažai kas abejoja, kad šukuosenos (arba barzdos) forma gali turėti simbolinę reikšmę. Ilgi plaukai, barzdos, ūsai ir žandenos, kurie mūsų amžiaus šeštajame dešimtmetyje…