Apie sparnuotų posakių kilmę

Tęsinys. Pradžia Nr. 35

Nugalėtojų neteisia

Posakis reiškia, kad nugalėję bet kokiomis, netgi pačiomis žiauriausiomis priemonėmis retai yra teisiami, nes tie, kas galėtų tai padaryti, arba yra sunaikinti, arba nedrįsta, arba tiesiog baiminasi nugalėtojų galybės, nuolaidžiauja jai.

Pasak vienos legendos, frazė priskiriama Rusijos imperatorei Jekaterinai II, kuri prašyme teisti garsųjį karvedį Aleksandrą Suvorovą savo ranka parašė: „Nugalėtojų neteisia.“ Deja, Rusijos istorikams nepavyko rasti jokių to patvirtinimų. Užtat Romos istoriko Tacito darbuose randame kitokį posakio variantą: „Nugalėtojų niekas neprašys pasiaiškinti“ (Istorija, IV, 14).

 

Nuo didaus iki juokingo – vienas žingsnis

Bent jau du rašytiniai šaltiniai priskiria ši posakį Napoleonui Bonapartui. Apie tai užsimena tiek jam artimas žmogus abatas Dominique’as de Pradtas, tiek jo dvariškė Clara Rémusat. Paprastai manoma, jog Napoleonas puikiai suvokė, kad jo didybė paremta tik pergalėmis ir pavirs nieku po pirmų skausmingų pralaimėjimų. Šiandien neretai šią frazę galima išgirsti taikant žmonėms, kurie norėdami be pagrindo pasipuikuoti dažnai tai daro kvailai ir netinkamai.

 

Nuoga tiesa

Tai akivaizdi, niekuo nepridengta tiesa, kurią visi mato ir puikiai suvokia, kad ir kokia nemaloni ji būtų. Šie žodžiai aptinkami romėnų poeto Horacijaus 24 odėje: „Teisingumo sesuo, nepaperkamoji garbė, sąžinė, nuoga tiesa?“

Tiesos deivę Veritas romėnai dažnai įsivaizdavo kaip nuogą merginą, o tai savo ruožtu simbolizavo nepridengtumą, nuogumą. Beje, lietuviškas posakis „gryna tiesa“ yra simbolinis „nuogos tiesos“ analogas.

 

Pakėlęs kardą nuo kardo ir žus

Šis posakis reiškia, kad kiekvienas pakilęs prieš kaimynus karu galiausiai bus sunaikintas to paties karo. Frazė dažnai tariama kaip rūstus įspėjimas.

Nors jos atsiradimas kartais siejamas su Kristaus žodžiais iš Evangelijos pagal Matą („Tuomet jie pripuolę nutvėrė jį ir suėmė. Ir štai vienas iš Jėzaus palydovų ištiesė ranką, išsitraukė kalaviją, puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. Bet Jėzus jam tarė: „Kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus“; 26, 50–52), panašus posakis buvo žinomas dar antikos pasaulyje.

 

Paukščių kalba

Taip vadinama sudėtinga, pernelyg moksliška ir specializuota arba neįprasta, ausiai keistai skambanti svetimų, ypač tolimų tautų kalba. Posakio kilmę ganėtinai sudėtinga nustatyti.

Senovėje buvo tikima, kad paukščiai ir žvėrys kalba savaip, tad kažkokiu stebuklingu būdu jų kalbą pradėjęs suprasti žmogus gali sužinoti daug paslapčių. Europos tautų mitologijoje žinomi stebuklingi paukščiai, kurie pašnabždėdavo dievams naujienas iš viso pasaulio. Okultinėje Europos literatūroje paukščių kalba vadinami tik išrinktiesiems suprantami, sudėtingų simbolinių analogijų persmelkti traktatai. Viename iš XVI a. Moskovijoje rašytų laiškų prašoma pranešti „paukščių kalba“ (tikriausiai tam tikrų sutartų signalų sistema), kai Krymo kariauna ryšis pulti.

 

Pinigai nekvepia

Žymusis posakis siejamas su Romos imperatoriumi Vespasianu ir jo mokesčiu už išvietes.

Svetonijus „Cezarių gyvenime“ rašo, jog Titas (imperatoriaus Vespasiano sūnus) priekaištavo tėvui, kad ir už išvietes jis ima mokestį; tuomet tas paėmė monetą iš pirmojo pelno ir prikišo sūnui prie nosies, klausdamas, ar ta dvokia. „Ne“, – atsakė Titas. „O juk tai pinigai už šlapimą“, – tarė Vespasianas.

 

Platoniška meilė

Taip vadinamas dvasiniu potraukiu paremtas jausmas be fizinės aistros. Šis posakis siejamas su senovės graikų filosofo Platono kūriniu „Puota“, kuriame samprotaujama apie „tikrąją“, fiziniais troškimais neparemtą meilę.

 

Politinė prostitutė

Taip vadinamas politinis karjeristas. Tas, kas pagal politines nuotaikas šalyje ar iš naudos sau be sąžinės graužaties keičia įsitikinimus, partijas ir pan.

Dažnai šis posakis priskiriamas Leninui, kuris politinius priešininkus iš tiesų nesibodėdavo vadinti prostitutėmis, tačiau sąvoka „politinė prostitutė“ pirmą kartą aptinkama 1918 m. sausio pradžios bolševikinės „Pravdos“ numeryje, kuriame iškart po pasikėsinimo į Vladimirą Iljičių isteriškai rėkiama apie „išnaudotojų“ samdomas „visas politines prostitutes“.

 

Raganų medžioklė

Frazė dažniausiai reiškia tariamų kaltųjų paiešką ir primena mums apie tuos laikus, kai Europoje buvo persekiojamos, teisiamos ir deginamos „raganos“.

Šiuolaikine prasme posakis „raganų medžioklė“ pirmą kartą pavartotas XX a. viduryje JAV, kai respublikonų partijos senatoriaus Josepho McCarthy (1908–1957) pastangomis buvo sudaromi visų komunistų partijai priklausančių ar komunistinei ideologijai simpatizuojančių JAV valdininkų sąrašai. Daugelis iš jų prarado darbą ar kitaip nukentėjo. Beje, kaip išaiškėjo vėliau, į juoduosius McCarthy sąrašus pateko daug niekuo dėtų žmonių, tad „raganų medžiotojo“ veikla buvo pasmerkta aukščiausiu valdžios lygmeniu.

 

Saugoti kaip akies vyzdį

Tai reiškia akylai sergėti, itin tausoti, reikalui esant ginti visomis priemonėmis. Čia akies vyzdys suvokiamas kaip regos sinonimas, o rega – svarbiausias žmogaus ryšys su aplinkiniu pasauliu.

Iš Biblijos: „Jis rado jį dykumoje – tyruose vaitojančios dykumos. Apglėbė jį, rūpinosi juo, saugojo jį kaip savo akies vyzdį“ (Įst 32, 10).

Bus daugiau

 

Pagal: Вадим Серов. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. Москва: Локид-Пресс, 2003

Parengė Vitalijus Michalovskis

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.