Klaipėdos krašto metai

ALEKSANDRAS SAKAS

Audra

Kai pajūry atsirėmiau į vėją,
Kai su pušim svyruojančia stovėjau,
Kai bangos lėkė, guldamos po kojom,
Audros giesmes ir aš kartojau.
Bent vienas gyvas balsas šiam ūžme
Turėjo jungti dangų su žeme.