Istorija

Laiškai iš praeities: Gardinas – Lietuvos ar Kijevo Rusios pakraštys?

ARŪNAS KAZYS KYNAS Gardino miesto ir krašto istorija yra tiesiogiai susijusi su Lietuvos valstybės formavimusi. Gardinas yra ir jotvingių (sūduvių), prūsų, lietuvių, žemaičių genčių kovų su rytų ir vidurio slavais liudininkas.

Jei ne Durbės pergalė, Žalgirio nešvęstume

Apmąstant šiemet minimas 1260 m. liepos 13 d. Durbės mūšio 750-ąsias, 1410 m. liepos 15 d. Žalgirio mūšio 600-ąsias ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtosios Lietuvos nepriklausomybės 20-ąsias metines ir jų istorinę reikšmę, su istorike, politologe INGA BARANAUSKIENE ir istoriku TOMU BARANAUSKU kalbasi Juozas ŠORYS

Ar istorija turi ateitį

EUGENIJUS ALIŠANKA Turbūt ne vienam, jeigu ne daugeliui, išgirdus žodį „istorija“ prieš akis stoja mokykliniai vadovėliai, dažnai nuobodį ar net siaubą keliantis faktų ir įvykių talmudas, kurio net nesame viso pervertę, kurio esame išmokę, kitaip sakant, susikrovę į atmintį vien mažą dalį. Tik ir tegirdime, kad istoriją privalu žinoti, kad nežinantis istorijos privalo ją kartoti, t. y. vėl klysti.

Aksominė filosofinė revoliucija

ANDRÉ GLUCKSMANN Ir po dvidešimties metų nuo Berlyno sienos griuvimo mūšis dėl politinės laisvės tęsiasi. 1989 m. lapkričio 9-osios vakarą gėdos siena buvo pralaužta. Jau kitą rytą išvykau į Berlyną; netrukus po to išgyvenau Aksominę revoliuciją Prahoje, o galiausiai Ceauşescu žlugimą Bukarešte. 1990 m. pradžia žmonijai buvo džiugi.

Sakartvela – საქართველო

JUOZAS ŠORYS Savita, garbingos istorijos, toli gražu ne tik ugningu temperamentu, svetingumu ir užstalės papročiais garsi Gruzija… Tokie pirmieji vaizdiniai kyla pagalvojus apie šią Azijos žemės ir europietiškos kultūros šalį, vėl, kaip ir mes, grįžusią į laisvų tautų bendriją, nors dar gerai atmename 1989 m. sovietų specnazo kastuvėlius Tbilisyje ir pabėgėlių ašaras 2008 m. po kolonijinio rusų deržavos antpuolio. Kas…

Gruzijos istorija

DIMITRI ŠVELIDZĖ Jeigu keliais bendrais bruožais pabandytume apibūdinti Gruzijos istoriją, pamatytume, kad pirmiausia tai – tris tūkstantmečius trunkanti nuolatinė gruzinų tautos kova už laisvę ir politinį įsitvirtinimą, tautinį, kultūrinį, religinį, ekonominį savitumą. Kova buvo ilga ir sunki, nes gruzinų šalis yra išsidėsčiusi geopolitinėje juostoje, kuri driekiasi nuo Kaukazo iki Sinajaus pusiasalio, ir nuo I a. pr. Kr. iki šių dienų…

Kuo virsta Sereikos laukas?

JUOZAS ŠORYS Medgraužiai! Liemenės su pjūklais ir sunkiasvorė mašinerija įsiveržė į Sereikiškių parką. Šnioja, kas priedvario projektuotojų brėžiniuose primakliavota – liepų alėją, sveikutėlius esą ne vietoje ar per tankiai augančius medžius. O juk baltiškoji doros savimonė net norint nusilaužti šakelę, juolab būtinu reikalu nusikirsti medį reikalavo šių mums pagal pasaulėjautą brolių atsiprašyti.

Meilės ugnies sušildyta kelių šimtų metų istorija

Parengė ALGIMANTAS ČERNIAUSKAS Baigėsi Lietuvos tūkstantmečio ir jubiliejiniai Merkinės metai. Merkinėje stovėjusių bažnyčių ir vienuolynų vietose jie paliko istorinius paminklus. Istorinėje sankryžoje tarp senosios Vilniaus (dabar K. Jagmino) ir naujosios Vilniaus (buvusios Daugų) gatvės įsitvirtino karaliaus Jogailos antspaudo ženklas, liudijantis Vilniaus miestui Merkinėje suteiktą Magdeburgo teisę.