Gedulo ir vilties diena

JAUNIUS KULNYS

Juodoji medalio pusė

Senelė, kaip vyriausia namuose, priėjo prie lango ir, atitraukusi išsiuvinėtą užuolaidėlę, paklausė:
– Kas ten?
– Šiąnakt trečią valandą jus veš. Greičiau bėkit!
Tai pasakęs žmogus dingo tamsoje.