Gedulo ir vilties diena

MILDA TELKSNYTĖ

Bėgimas iš tremties

Jie – trys lietuviai uteniškiai – susitarė bėgti iš tremties į Lietuvą. Atsidūrė Maskvos geležinkelio stotyje. Neturėjo nei dokumentų, nei pinigų bilietams. Paskutinę akimirką įšoko į jau pajudėjusį traukinį, važiuojantį į Lietuvą. Greitai temo.

JAUNIUS KULNYS

Juodoji medalio pusė

Senelė, kaip vyriausia namuose, priėjo prie lango ir, atitraukusi išsiuvinėtą užuolaidėlę, paklausė:
– Kas ten?
– Šiąnakt trečią valandą jus veš. Greičiau bėkit!
Tai pasakęs žmogus dingo tamsoje.