Dausos

ROKAS SINKEVIČIUS

Žalčių užkalbėjimas

Žalčių laikymas namuose, jų religinis ir apeiginis vaid-muo pažymimi daugelyje senųjų baltų religijos šaltinių. Nenuostabu, kad temai dėmesio yra skyrę žymiausi tautosakos rinkėjai ir mitologai, tokie kaip Jonas…

NIJOLĖ LAURINKIENĖ

Dausos ir Perkūno karalystė – pomirtinio pasaulio danguje vaizdiniai

Prieš 10 metų, 2006 m. rugpjūčio 6 d., netekome talentingo religijotyrininko, publicisto, prozininko, eseisto Gintaro Beresnevičiaus. Šių metų liepos 7 d. šiam pirmiausia mokslininkui mitologui…

AUŠRA PAŽĖRAITĖ

Ozo šalies burtininko metafizika

Kadaise, kai Jeruzalėje, šalia Šventyklos įsikūrusioje didžiojoje teismo taryboje, Sanhedrine, posėdžiaudavo iškiliausi žydų išminčiai, kerėtojų ir iliuzionistų veikla ir išmonės kėlė ne vieną klausimą. Ir ne tik…

AUŠRA PAŽĖRAITĖ

Dievai, herojės, raganos ir išganymo perspektyvos

Kadaise, skaitant „Vokiečių pasakas“, vienoje jų, lyg ir apie gudrų kalvį (dabar nebepamenu), herojus turėjo suformuluoti vieną po kito tris teisingus norus, kurių paskutinis turėjo būti išganymas. Tas žodis ne tik labai keistai atrodė agresyvaus ateizmo sąlygomis, bet ir visiškai „nelipo“ prie pasakos žanro. Intuityviai tada man tai buvo aišku. Pasakose paprastai siekiama kokių nors šiame pasaulyje ir šiame gyvenime…

AUŠRA PAŽĖRAITĖ

Tas sodas, Mitu vadinamas

„Pasakojama, kad Sirakūzuose, miesto pakraštyje, Hieronas, antrasis ar pirmasis – niekas nežino, įsteigė gražų prabangų sodą. Jam patiko ten tvarkyti reikalus. Hierono sodas buvo vadinamas Mitu. Ar tai ironija audiencijų, kurias karalius suteikdavo savo svečiams, atžvilgiu? Arba, banaliai kalbant, gal tai buvo jo kabinetas, skirtas šnekučiuotis šalia gyvųjų vandenų, išskirtinio smilkalų medžio pavėsyje, tarp sumišusių nekaltybės ir ištvirkimo kvapų? Tik…