Atmintis

DALIA TAMOŠAUSKAITĖ

Nebūnant būti

D. Paulauskaitė, kuriai šiemet rugpjūtį būtų sukakę 75-eri, neturėjo nei automatinės skalbimo mašinos, nei mikrobangų krosnelės, nei telefono, nei televizoriaus. O ką jau kalbėti apie kompiuterį.

ONUTĖ BRADŪNIENĖ

Mirti nenorėjo niekas

Vis dar nesegu prie krūtinės pastaraisiais metais Laisvės gynėjų dieną tokio populiaraus žydro neužmirštuolės žiedelio. Jei segėčiau, jis būtų raudonu krauju apšlakstytas ir juoda gedulo juostele perrištas, nes man Sausio 13-oji vis dar visų pirma – gedulo diena.

BRONISLAVA KISIELIENĖ

Amžinai gaivinantis žodį

Prisiminkime Vaclovą Aliulį – Lietuvai ir Bažnyčiai brangų žmogų, kunigą marijoną, pogrindinės kunigų seminarijos dėstytoją, aktyvų Sąjūdžio veikėją, ateitininką, liturginių tekstų vertėją, rašytoją, dvasios vadovą, gimusį 1921 m. kovo 14 d. Krekštėnų kaime (Alytaus r.).