Archyvai

Du Pranciškaus Gaigalo laiškai Juozui Tumui-Vaižgantui

Aš p. Vaišgantui nieko blogo nėsu padaręs, nei mažiausio nemalonumo jis nesutiko iš mano pusės. Rodos, iš p. Vaišganto pusės irgi negalėjau laukti nieko kito, kaip „wzajemności“, taip sakant.

Joana Nakutytė Juozui Tumui-Vaižgantui, Panevėžys, 1930-01-27

Bočeliuk, jau ir aš ačiū Dievui vargais ne galais šiandie išsiritau iš lovos, bet rankos ir kojos tebėra beveik nesavos – sunkiai išjudinamos. Džiaugiuosi, dėka dr. gyd. p. Vileišio, kad vėl esu tarp gyvųjų. Be galo geras ir stropus daktaras. Jis mane vėl pastatė ant kojų.