DOMINYKAS ANDRIUŠKEVIČIUS

savaitė be manęs savaitėje du (arba odė vabalams)

  

balandžio dvidešimt trečia (šeštadienis)

 

kenkėjai išlindo jie nuolatiniam polinky

sulaukti obelų kol šios pražys ir nukris

ant žolės o atrodo nemins jos ir ilgai

negyvens sunokę išsirpę suirę išties

jie visi bet ką jau bepadarysi kai

reikia gamą užrašyt o trūksta balse

priešpaskutinės natos si ši benamystė

yra būdas suprasti jog po žvaigždelėmis

gyveni šie kenkėjai žuvies kraujo ir mes

žydime iš naujo nešiojama vėjo plunksna

ir kontekstas kuris visai bekūnis šokinėja

visi ir eilutės nežymus paaiškinimas apie

vėsą tai ką reiškia balti nudažyti kamienai

prašalaitė katė kurios sinonimą atsivežei

kartu su savim sakai labas sakai ate sakai

iki vienai dienai pradėjus krapnoti krapų

šakelėmis rapsų geltoniui pasislėpus plyšy

plytinio namo knibžda lepūs kenkėjai

kurie vimdo savo estetika palieka be amo

 

 

balandžio dvidešimt ketvirta (sekmadienis)

 

vėjas betarpiškas baltųjų pumpurų

slyvos šlavėjas žiūrįs iš kairės į dešinę

dešinės simetrija skatina gutenbergo

šrifto įmantrą susidėjus visą mantą irti

subtilu kol galiausiai pasidaro tylu vidus

tuščia erdvė medžių viršūnės vargonų

klavišai tai patiektas kišas kartu su ronišku

vynu ne visi namie bet namai tai visų kai

praverta atvirai ta širdis tatai daros vėsu

ironiškas formalus šis konventas entokūniškas

žiogų dirigentas nelemta kainui ir abeliui būti

pirmiesiems užvirusiems šitą bebliūdę košę

pratęsus šį besaikį babelio bokšto aukštą

kas jei ne ji ne eilutė ne žodis ne morfema

paneigs šitą ciklą ir kai griebsies paskutiniojo

irklo nepamiršk jog mirtis bus atpūsta su

kiekvienu oro gurkšniu kurį pats ir iškvėpuosi

 

 

balandžio dvidešimt penkta (pirmadienis)

 

visos simetrijos turi savo fibonačius

sakome ačiū tiems kurie dengia savo

sluoksniais tatai tatoji moteris nuengia

žvilgsniu savu it sraigės savo tobulą

kiautą dėl kalto žmogaus iškeltos

rankos mes keltai ir šalto dangaus

ambientas nėra keltų didybės ekvivalentas

o šiuo momentu atgalios ekskavuojami

kiautai tarsi butai tušti bet būtis toj

tušty tuštumoj nebe ta elektra kai

stovėdavom per audras po žaibais

plėšdavom figūras it būtume

siurrealizmo stabai bet nepastebime

po nosimi jog kinivarpos kraujyje maudosi

 

 

balandžio dvidešimt šešta (antradienis)

 

mes visi esame suvenyrai pasaulyje vyrų

tiesa ši išnyra kai palieti tyrą nemeziją

nuskynus tampa pavyzdžiu šios paviršutinės

kartos panarinę savo galvos vidiniąją dalį

į dugną vienintelės jūros belytės kur vidury

jos nesibaigia lyti bet rytą atskridus akiuotajam

melsviui jo spalva mėlyna o patelė jos rūšis

neatitinka pavadinimo belieka plasnoti virš lyno

juo eina jis bet šifras plebėjo kontekstui netinka

ir tekstas dėl teksto plėksta kai rašo jį užmynęs

ant samanų radikalus juokdarys po savęs

užtrenkęs duris kur jis kur tas žmogus kurs krėtė

juokus iš nukritusio lizdo nebelieka gamtiško iždo

 

 

balandžio dvidešimt septinta (trečiadienis)

 

subjektas visados vienais juodais marškiniais

įstojęs į sektą naudos gavėjas eis ir praeis

medžioklinį katiną jo drėkis o akys bėga iš

ašarų tiesiai į apvalų raudoną pasaulį ir rėkia

menkysta visai net nekeista kaip kaista saulė

dekartiškoji mintis nuogas nature morte statula

jos akys krašteliai balti iš perlamutro nes

beplaukdamas kūdra subjektas gan gudras jis gali

per audrą sėdėti be turto padurtas pilnaširdis

mankurtas gyvendamas ne rytoj ir ne vakar ant

kelio šakeles surinko ir tinka šiam šriftui palinkus

raidė ir šio apvalaus raudono pasaulio raida

pasinaudoja naktis tokia tamsi be saulės saulės

 

 

balandžio dvidešimt aštunta (ketvirtadienis)

 

poezijoslagaminėlispoezijoslagaminėlispoezijoslagaminėlis

poezijos lagaminėlis plaukia kelios vienišos vėlės mieste

didelis mažas vėjo bagažas pučiant jam iš rytų didelė maža

šios estezės upės vaga atrodo visą gyvenimą rašiau tyloje ir

užaugau su tais kurie lojo o dabar esu su tais kurie miauksi

neprašant net karato aukso nežinau ar sulauksi paskutinės

eilutės juk žodžiai šie minos šiam poezijos lagaminui

nužudžius taškus raizgalynėm į malūną atnešęs likučius

susimals šviesotamsos antikūnas būna susikaupia

debesų tumulai virš vietos kurioj pirmąkart sutikai savo

atspindį baloj didelėj šiam poezijos lagaminėly barzdoti

barzdoti nesušukuoti jų mūzų ir neskusti jų ironijos ūsai

tokia ta dalia jų būt vieniems ir stebėt vyno dūžius

nežinot kuri valanda dainuot kolorado vabalus juk apie tai

tas pirmojo smuiko štricho akcentas gatvėje atšiaurioje

gyvenimas apie centus iki paskutiniojo vakaro momento

solenizantas tapsiantis konsjeržu vaikystėje muštas diržu

hermetiškos skiedros devyniasdešimtųjų giedros danguj

buvo giedra ir nebuvo nei trupučio gėdos mano kepurė iš

raganos pavogta plačiakraštė tik nepataikyk į poezijos skylę

poezijoslagaminėlispoezijoslagaminėlispoezijoslagaminėlis

 

 

balandžio dvidešimt devinta (penktadienis)

 

mano rankose spausdinimo mašinėlė

be ė su tašku ir ū su brūkšniu

mano delne įsispaudus žymė nuo vyno

butelio dugno kuris pastovėjęs

sąšlavynu buvau iki mūzos o taip

šuorais atkeliavo mano vardas vėjas

o tada man atėjus pasakė jog nuo šiol

turiu etiketę ir nuo šiolei ant mano

pečių tupės katės kol nenusimesiu

likimo palto nes be likimo kelelis

ilgas ir šaltas o tas rimas užkeiktas

pasaulis nekaltas jog rimuojas su

saule abu jie apvalūs be atgalios

abu jie dalinas savo sale tuščia ir

poetas niekuo dėtas jog jo rūbai

pilkšvi ir dėvėti su poezija galima

žaisti į sueigas nenešioja kostiumų

ji nekenčia formalumų matyt pamatyt

ją gali su lopuotom kelnėm į puotas

o kaskart galimybė sudegti pavirst

pelenais pasinaudojęs degtukas

išvysta jos grynojo proto žaismę

prašau pranašų bendro likimo su

langų perspektyva apipilta laiko

syvu manau jog žodis miau yra

vertesnė onomatopėja nei žodžiai

įspausti Pompėjoj ir eilėraštis

iš gamybos yra poetų menkystė

o eilėraštis iš paraščių žaibai

neateis jeigu giedra kol į dangų

nepakils žuvėdra šios kaitros

nepanaikins net praeiti rilkėraščiai

nors buvo jų apsčiai tai ne receptas

ir ne manifestas įstot į šią sektą

tai autoriaus frustracija nesugebėt

parašyt eilėraščio kuris nieko

neteigtų tik vienišas paliktas

sugebėtų apžiot savo prasmę

ir pareitų namo

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.