RIMAS SAKALAUSKAS

Bomba

 

Radijo absurdo pjesė

Veikiantys asmenys

Šeimininkas, 40 metų

Vadas, 50 metų

Išminuotojas, 32 metai

I Pareigūnas, 27 metai

II Pareigūnas, 27 metai

Psichologė, 35 metai

 

Telefono skambutis drrr…

 

Vadas. Pagalbos tarnyba 1234, klausome.

Šeimininkas. Sveiki, čia melagingas pranešimas.

Vadas. Ką norite pranešti?

Šeimininkas. Noriu pranešti apie aviacinę bombą.

Vadas. Kur yra ta bomba?

Šeimininkas. Prie stoties.

Vadas. Kurios? Minutę, nepadėkite ragelio.

Šeimininkas. Kodėl prašėte nepadėti ragelio?

Vadas. Pareigūnai išvažiavo. Ir „Aras“. Kuri stotis?

Šeimininkas. Geležinkelio.

Vadas. Mums reikėtų tikslaus adreso.

Šeimininkas. Bet pranešimas melagingas…

Vadas. Melagingas nemelagingas, su bomba menki juokai. Sakykite adresą.

Šeimininkas. Sodų 123, įėjimas iš kiemo, ten dvi alyvos.

Vadas. Alyvos palauks. Bomba kieme tranšėjoje?

Šeimininkas. Ne, palėpėje.

Vadas. Kelių aukštų namas?

Šeimininkas. Keturių. Aš gyvenu ketvirtame. Virš manęs toji palėpė…

Vadas. Supratome. Ačiū. Paskambinkite po poros valandų.

 

Po dviejų valandų

 

Šeimininkas. Čia vėl aš.

I ir II Pareigūnai. Pažinome.

Šeimininkas. Ar jūs pakeitėte balsą?

I ir II Pareigūnai. Cha cha cha, mes ne artistės kokios, kad balsus kaitaliotume. Cha cha cha. Pavardė, greitai.

Šeimininkas. Petras Jonaitis.

I ir II Pareigūnai. Įtartina pavardė. Gal Jonas Petraitis?

Šeimininkas. Petras Jonaitis.

Psichologė. Mes suprantame jūsų susirūpinimą dėl bombos. Minėjote dvi alyvas. Jos ružavos ar baltos?

Šeimininkas. Užteks, jūs labai gudrūs, manote, neatskiriu faro nuo bobos? Jums duodu dvi valandas, tada sprogdinsiu.

 

Po dviejų valandų

 

Šeimininkas. Čia aš.

Vadas. Gerai. Esu Vadas.

Šeimininkas. Pažinau.

Vadas. Tai ką darome? Dvi valandos praėjo.

Šeimininkas. Važiuojame pas mane bombos pažiūrėti. Tik įspėju – dviese. Jūs ir aš.

Vadas. Sutariam. Kur esate?

Šeimininkas. Prie savo namo. Kieme. Kur alyvos.

Vadas. Po penkiolikos minučių būsiu. Likite ten.

 

Po penkiolikos minučių

 

Vadas. Sveiki, aš Vadas.

Šeimininkas. O aš Šeimininkas. Lipame, aš pirmas, lifto nėra. Atsargiai, slenkstis. Va ir atėjome. Sėskite.

Vadas. Jauku pas jus. Vienas gyvenate?

Šeimininkas. Taip! O jūs?

Vadas. Šiuo metu vienas.

Šeimininkas. Suprantu, išsiskyręs.

Vadas. Taip.

Šeimininkas. O aš viengungis!!

Vadas. Tai neblogai.

Šeimininkas. Žinoma! Gal kavos? Turiu geros vokiškos.

Vadas. Mielai.

 

Abu geria kavą

 

Vadas. Tai gal einame pažiūrėti tos bombos?

Šeimininkas. Nesivarginkite, gerkite kavą – tuoj atnešiu.

Vadas. Ar nebaisu, kad sprogs? Gal geriau lai specialistai pažiūri?

Šeimininkas. Sakiau, kad atnešiu, vadinasi, atnešiu. Nepasitikiu specialistais.

 

Šeimininkas išeina ir atneša bombą

 

Vadas. Kaip greitai. Kokia didelė. Antrojo pasaulinio karo. Reikia parodyt išminuotojui.

Šeimininkas. Nereikia išminuotojo. Jei bomba nepavojinga, mane apkaltins dėl melagingo pranešimo.

Vadas. Niekas jūsų neapkaltins – mus domina tik bomba.

Šeimininkas. Gerai, skambinkite, lai atvažiuoja. O ta maloni ponia, psichologė, atvažiuos? Jos toks gražus balsas…

Vadas. Atvažiuos atvažiuos, mes viena brigada.

Šeimininkas. Jūs čia pabūkite. Aš į krautuvę čia pat už kampo, poniai saldainių dėžutę nupirksiu.

Vadas. Va jums penkiasdešimt eurų, paimkite vyrams butelį „Starkos“, psichologei vyno, mudviem alaus.

Šeimininkas. Gerai, aš greitai.

 

Įeina Psichologė, I ir II Pareigūnai, Išminuotojas. Grįžta Šeimininkas

 

Šeimininkas. Kaip gera jus visus matyti. Ponia, čia jums (paduoda saldainių dėžutę). Ar turite kur sėstis? Gal bombą perkelkime nuo sofos ant fotelio.

Vadas (kreipiasi į Išminuotoją). Atsargiai, nepažeiskite sprogdiklio.

Išminuotojas. Būkite ramūs – daug dirbau su tokio tipo bombomis.

Vadas. Jei jau susėdome, tai pradedame. Jums, vyrai, „Starka“, poniai vynas, o mudviem alus.

Šeimininkas. Kada bombą žiūrėsime?

Vadas. Lai vyrai atsigaivina. O bomba laukė septyniasdešimt metų, palauks dar valandą.

I Pareigūnas. Parūkom.

Vadas (kreipiasi į Išminuotoją). Neškis bombą į virtuvę – čia vietos nėra. Duris uždaryk.

II Pareigūnas. Išgeriam.

Išminuotojas. Vade, blogos naujienos.

Vadas. Kas yra?

Išminuotojas. Bomba gali bet kada sprogti – labai jautrus sprogdiklis.

Vadas. Į poligoną negalime vežti – teks sprogdinti vietoje. (Kreipiasi į I ir II Pareigūnus) Evakuokite gyventojus. Išgeriame.

Psichologė. Man vyno, tik nedaug.

Šeimininkas. Parūkom.

Vadas (kreipiasi į Išminuotoją). Nustatykite sprogstamąjį įtaisą dešimčiai minučių. Kai grįš I ir II Pareigūnai – sprogdinsime.

Išminuotojas. Bijau, kad sienos neatlaikys.

Vadas. Atlaikys ir sienos, ir lubos – prieškarinė statyba. (Išminuotojui) Langus atidaryk. Štai ir I ir II Pareigūnai grįžta – gyventojai evakuoti?

II Pareigūnas. Taip. Duokite išgerti.

Šeimininkas. Parūkom.

Psichologė. Matau, lentynoje jūsų fonoteka – mano jaunystė – „The Beatles“, „Rolling Stones“ – gal uždėsite?

Vadas. Kokios plokštelės! Liko trys minutės – visi ant žemės! (Kreipiasi į Psichologę) Lįskite po stalu. (Kreipiasi į Išminuotoją) Atidarykite langus virtuvėje.

 

Sprogimas

 

Vadas. Ar visi gyvi?

Psichologė. Aš gyva – stalas padėjo.

Šeimininkas. Aš taip pat. Tik vanduo iš virtuvės teka, nuo lubų laša.

Vadas. Lai Išminuotojas pažiūri. O kur jis?

Šeimininkas. Sėdi fotelyje, žiūri į sieną. Jam šokas.

Vadas. Tegu sėdi – laikas plauti grindis. Vyrai I ir II, prisipilkite kibirus.

Psichologė. Neatsiliepia – gal ir jiems šokas?

Vadas. Koks šokas – guli kur kampe! Garsiau šaukim.

Psichologė. Berniukai, kur jūs?!

Vadas. Vyrai!!!

I ir II Pareigūnai (labai silpnai). Mes čia.

Šeimininkas. Jie po plytų krūva – virtuvės siena išgriuvo.

Vadas. Tai nurinkite tas plytas – jie turės plauti grindis.

Psichologė. Gal aš galėčiau padėti?

Vadas. Ne moterų tai darbas – galėsite dulkes nuo baldų nušluostyti.

Šeimininkas. Va I ir II Pareigūnai.

Vadas. Kaip jūs atrodote – bjauru žiūrėti. Imkite kibirus – vanduo virtuvėje.

I Pareigūnas. Vamzdis nulūžo.

Šeimininkas. Išgerkime.

 

Visi geria

 

Vadas. Šeimininke, nuneškite Išminuotojui „Starkos“ – šokas greičiau praeis.

II Pareigūnas. Parūkome.

Vadas. Išplausite grindis, tada parūkysite. Bjauru žiūrėti – kaip po karo.

Išminuotojas. Ačiū, „Starka“ padėjo. „Starka“ visada padeda.

II Pareigūnas. Kur pilti nešvarų vandenį?

Šeimininkas. Vonioje į klozetą.

I Pareigūnas. Klozetas suskilęs.

Vadas. Tai pilkite tiesiai į vamzdį! Kaip maži vaikai.

Psichologė (kreipiasi į Šeimininką). Duokite bliūdą ir du škurliukus – dulkes nuo baldų nušluostysiu.

Šeimininkas. Gerai, tik pradėkite nuo muzikinio centro, jei nesunku.

Vadas (kreipiasi į Šeimininką). Atkimškite alaus.

Išminuotojas. O man „Starkos“ – dėl to šoko, taip sakant.

Psichologė. Man vyno, tik nedaug.

Vadas (kreipiasi į I ir II Pareigūnus). Išgerkite „Starkos“ kaip dopingo.

Šeimininkas. Parūkom. Geras alus? Vokiškas.

Išminuotojas. Bomba vokiška, alus vokiškas. Gal dar šlagerių vokiškų paklausykime.

Šeimininkas. Neturiu. Ponia Psichologė norėjo „The Beatles“ ir „Rolling Stones“.

Psichologė. Malonu, kad prisiminėte. Laikas dirbti. Dar daug liko.

Vadas (kreipiasi į I ir II Pareigūnus). Prie darbo.

Išminuotojas. Parūkom. (Kreipiasi į Vadą) Dar vieną „Starkos“ – šokui užmušti.

Vadas. Tik vieną. Kai baigs plauti grindis, reikės užsukti vandenį.

Šeimininkas. Tada visas namas liks be vandens.

Vadas. Nieko baisaus, gyventojai juk evakuoti.

Šeimininkas. Nueisiu alaus – čia už kampo. Pažiūrėsiu, kaip namas iš kiemo atrodo.

Vadas. Imkite penkiasdešimt: mums alaus, vyrams „Starkos“, poniai vyno ir cigarečių.

I Pareigūnas. Baigėme – kur skudurus padžiauti?

Vadas. Įsipilkite išgerti.

Psichologė. Ir aš baigiau – kai išdžius, reikės dar pašluostyti. Įpilkite vyno – pilną.

Šeimininkas. Štai ir aš. Va gėrimai, cigaretės, poniai – tortukas. Namas paskilinėjęs, du balkonai nukrito – maniškis dar laikosi.

Vadas. Dėl namo nesijaudinkite, į balkoną neikite, atvažiuos specialistai – viską ištirs.

II Pareigūnas (kreipiasi į I Pareigūną). Atnešk iš mašinos rūbus, eisime į dušą, cha cha cha. Nugarą patrinsi, cha cha cha.

Psichologė (kreipiasi į Šeimininką). Įjunkite muziką – žadėjote.

Šeimininkas. Nieko neišeina, matyt, elektra pažeista.

Vadas. Paimkite grotuvą – laiptinėje yra rozetė.

Šeimininkas. Jau.

Psichologė. Ačiū. Bitlų „Help“ – kaip gražu.

Vadas. Temsta. (Kreipiasi į Šeimininką) Žvakių turite?

Šeimininkas. Tuoj atnešiu.

Psichologė. Aš papjaustysiu tortą. Kam kavos, arbatos?

Išminuotojas. Man kavos stiprios.

Šeimininkas. Užkaisiu vandenį.

I ir II Pareigūnai. Štai ir mes, kaip naujai gimę.

Išminuotojas. Visi mes kaip naujai gimę.

Šeimininkas. Neišeina vandens užkaisti, prakiuro dujų vamzdis.

Vadas. Tai užklijuokite su izoliacija.

Psichologė. Kaip romantiška: bitlai, žvakės – tik šokių betrūksta.

I Pareigūnas. Tai prisišoksite – jūs viena, o mūsų daug. Pašokdinsime kaip reikia, cha cha cha.

Išminuotojas (kreipiasi į Šeimininką). Prisipilkite kibirus vandens rytdienai, einu į rūsį, užsuksiu sklendę.

Šeimininkas. Užsukite ir dujas – izoliacija ilgai nelaikys.

Išminuotojas. Gerai.

Šeimininkas (kreipiasi į Psichologę). Gal pašoksime?

Psichologė. Mielai, tik norėčiau „Rolling Stones“ „Satisfaction“, jei galima.

Šeimininkas. Jūsų žodis man įsakymas.

I Pareigūnas. Čia įsakinėja tik Vadas!

Išminuotojas. Užsukau vandenį ir dujas – rūsys apsemtas iki kaklo.

Vadas. Per naktį išdžius. Prisipilkite taures – tarsiu keletą žodžių. Patildykite muziką. Noriu padėkoti visiems, kas prisidėjo prie šios operacijos. Pirmiausia Šeimininkui. Išgerkime.

Šeimininkas. Bet pranešimas juk buvo melagingas.

I Pareigūnas. Tai gal išgriuvusi siena taip pat melaginga? Gal jums šokas?

Psichologė. Ne šokas jam. (Kreipiasi į Šeimininką) Mielas Šeimininke, melo problema daug metų aprašoma spec. literatūroje. Riba tarp melo ir tiesos – labai trapi. Ypač šiais, sekuliariais, laikais. Išgerkime.

Vadas. Vėlus metas, laikas namo. Aš pareisiu – čia netoli. (Kreipiasi į I Pareigūną) Parvežkite Psichologę.

I Pareigūnas. Nesirūpinkite, šefe. Parvešime iki durų.

II Pareigūnas. Galime ir iki lovos, cha cha cha.

Išminuotojas. Visai nejuokinga – važiuojam.

Psichologė (kreipiasi į Šeimininką). Leiskite jus pabučiuoti.

I ir II Pareigūnai. Viso, šefe. Laikykitės, Šeimininke.

Šeimininkas. Vade, pabūkite dar pusvalandį – sunku man.

Vadas. Gerai. Išgerkime „Starkos“ – palengvės.

Šeimininkas. Nežinau, ką sakyti, kai atvažiuos statybų avarijų inspekcija.

Vadas. Būkite ramus. Jie apeis visus butus, rūsį – kiti dar labiau nukentėjo. Sakėte, du balkonai nukrito. Garantuoju, kad dujų vamzdžiai susilankstė. Nustatys dujų nuotėkį, nelaimingas atsitikimas, taip sakant.

Šeimininkas. O bomba – ką sakyti?

Vadas. Kokia bomba?! Kur jūs matote bombą?! Nėra jos ir nebuvo.

Šeimininkas. Buvo – aš pats ją iš palėpės atnešiau.

Vadas. Jei pasakosite apie bombą, niekas nepatikės. Dar nustatys ilgalaikį šoką – į beprotnamį pateksite.

Šeimininkas. Nenoriu į beprotnamį!

Vadas. Ryte atvešime jums Psichologę – padirbės su jumis.

Šeimininkas. Tikrai?! Tai aš išplausiu grindis, dulkes nuo baldų nušluostysiu.

Vadas. Plaukite, šluostykite, po to eikite miegoti. Žadintuvą turite? Ryt devintą atvažiuos Psichologė. Labanaktis.

Šeimininkas. Labanakt.

 

Atneša grotuvą iš laiptinės, sutvarko stalą, kibire išplauna indus, nušluosto dulkes,

pasiima žadintuvą, eina miegoti

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.