Iš klasikinės anglų poezijos

 

ALFRED TENNYSON

(1809–1892)

 

Krakenas

 

Kur tamsios jūros šniokščia ir gaudžia,

Juodymės tirštumoj, giliai giliai,

Pabaisa Krakenas ten snaudžia,

Nedrumsčiamai ramus, tik spinduliai

Nedrąsiai slysteli jo kūnu;

Jis rymo, milžinėm pintim aplipęs;

Ir stiebiasi aplink miškai polipų,

Vėduojančių lanksčiom galūnėm

Tingaus vandens žalioj bedugnėj;

Ir amžių amžius neprabunda jis,

Pramitęs jūros kirmiais per miegus.

Tačiau kai Paskutinio teismo ugnį

Galop atsiųs rūstaujantis dangus,

Tiek angelai, tiek žmonės pirmąsyk išvys,

Kaip jis riaumodamas išnirs ir žus.

 

1830

 

 

Plak, jūra, plak

 

Plak, jūra, plak

Tu į krantą šaltąja vilnim!

Kaip norėčiau išliet aš mintis,

Kurios kyla kartu su tavim!

 

Ak, kaip gera broliukui pažaist

Su sese ar būrely draugų!

Ak, kaip gera jūreiviui jaunam

Linksmą dainą užtraukt virš bangų!

 

Vėl sugrįžta pavargę laivai

Į namus pailsėti ramiai.

Bet kas dingo, tam niekas jau rankos nespaus,

Neišgirs nieks jo balso gelmėj!

 

Plak, jūra, plak

Tu į uolą vilnim ledine!

Bet pražuvusių laimės dienų žavesys

Niekados nesugrįš pas mane!

 

1842

 

 

 

EDWARD FITZGERALD

(1809–1883)

 

Iš Omaro Chajamo rubajatų

 

LI

 

Likimo pirštas rašo, juda ir judės;

Ir tavo maldos, tavo protas nepadės

Jį sustabdyti ar ištrint nors vieną žodį;

Ir ašarom tu nenuplausi nė raidės.

 

 

 

DANTE GABRIEL ROSSETTI

(1828–1882)

 

Nušvitimas

 

Aš čia buvau anksčiau,

Tik nežinau, kokiais laikais:

Už durų tas gėles liečiau

Kvapniais žiedais

Ir kranto aš visas šviesas mačiau.

 

Manoji tu buvai anksčiau,

Nepamenu tik kiek ilgai:

Bet, kregždei siuvant, vos grakščiau

Pasisukai, –

Bemat aklos miglos atsikračiau.

 

Ar buvo tai anksčiau?

Gal laiko upės sūkury

Mūs meilė prisikels greičiau

Ir nemari

Kasdien, kasnakt ims degt mums vis skaisčiau?

 

 

 

THOMAS HARDY

(1840–1928)

 

Epitafija pesimistui

 

Aš Smitas, Stouke gimęs ir pasenęs,

Buvau viengungis užkietėjęs 

Ir meldęs: Dieve mano,

Jei tėvas irgi būtų taip galėjęs.

 

 

 

ROBERT LOUIS STEVENSON

(1850–1894)

 

Pro vagono langą

 

Greičiau nei fėjos, nei raganos skrieja

Tiltai ir krūmai, namai ir alėjos;

Lyg raitelių būriai į nuožmią ataką,

Arkliai ir galvijai su pievomis lekia;

Liejasi laukai ir kalvos sumišai

Tarsi tankiai tyškantys lašai.

Ir nelyg griaustinis danguj

Nudunda stotys pakeliui.

Aure ant šlaito, tarp gervuogyno,

Vaikas uogas saujomis skina,

Štai valkata stovi ir žiopso dykas,

Už jo gėlių veja – koks būtų vainikas!

O ten toliau, duobėtais keliais

Vežimai darda su kraustuliais;

Čia malūnas, o ten – upės vingis:

Šmėst pro šalį ir jau dingęs!

 

 

Lietutis

 

Lietutis lyja ant visų:

Miškų, laukų, kalvų;

Ant skėčių lyja jis mieste,

O jūroj – ant laivų.

 

 

 

RUDYARD KIPLING

(1865–1936)

 

Iš „Karo epitafijų (1914–1918)“

 

Tarnas

 

Drauge mes karo iškentėjome vargus.

Nors tarnas, bet geresnis buvo jis žmogus.

 

 

Vietinis vandens nešėjas

 

Ugnies nešėjas buvo Prometėjas,

Šis – tik vandens.

Dievai – pavydūs; kas jiems nusidėjo,

Ilgai neišgyvens.

 

 

Baterija, likusi be šaudmenų

 

Jei fabrike dėl mūsų kas gedės,

Žinokit: nesulaukėm paspirties.

 

 

Formuliaras

 

Jei kas paklaus, kodėl mes žuvom,

Pranešk: tėvai melagiai buvo.

 

 

Nežinomos moters lavonas

 

Baisų, be galvos ir be galūnių,

Krantan išplovė mano kūną.

Šios žemės sū́nus melsdama,

Prisiekiu, kad ir aš buvau mama.

 

 

Žodis ainiams

 

Jei jums skaityti buvo miela

Tai, ką aš parašiau kadais,

Ilsėtis leiskit mano sielai

Nakty, kuri ir jums ateis:

 

Ir lai per mirksnį trumpą, lakų,

Man lemtą atminty gyvuot,

Į viską knygos jums atsako,

Kurias čia palikau bylot.

 

 

 

JOHN MASEFIELD

(1878–1967)

 

Kas tas senis šalia mūsų?

 

– Mes nelyg žiedai gegužį,

Tu – nelyg sausa šaka.

Ko tikiesi dar, drauguži?

Mes – pradžia, tu – pabaiga.

 

– Gal jūs teisūs, gal greit varpas

Gedulingas man skambės,

Ir tiesa – tik siauras tarpas

Tarp strėlės ir tarp mirties.

 

 

 

EDNA ST. VINCENT MILLAY

(1892–1950)

 

Popietė ant kalvos

 

Laimingiausia jausiuos aš

Čia būdama,

Daug lytėsiu gėlių, jų

Neskindama.

 

Žvelgsiu į kalvas, dangun

Akim tylia,

Į žoles, kurios vilnys

Pamažėle.

 

O kai žiburiai languos

Sušvis mieste,

Skriesiu savo lango link

Žemyn skriste!

 

 

Vertė Lanis Breilis

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.