PRANCIŠKA REGINA LIUBERTAITĖ

Baltiškos vizijos

 

Baltiškos eilės

 

Tautosakinis

 

vienatvė

akla sesuo

vėjas

apkurtęs

brolis

po kojom

klampus

molis

gelmėse

begulįs

senolis

ruduo

dieverėlis

danguos

tiesia

žvaigždynais

kelią

mamužė

Mėnulio

ūkuos

audžia

skrandelę

 

sustingdžius

kraitį

miglų

migluže

miglosiu

baltai

aukštybių           

erdvėj

žvaigždynų

patalą

klosiu

 

2007

 

 

Joninių naktį

 

Devyni kupolės žolynai

Ateitį spės laumės lūpomis

Prie laužo Joninių naktį,

Pakvipusią dūmais.

 

Oi, kupole, kupolėle,

Kupolylia trumpiausią naktelę…

 

Margaspalviai Joninių vainikai

Galvą apjuos žolynais –

Visatos ratu nuo raganos kėslų,

Nuo piktos akies nužiūrėjimo.

 

Oi, kupole, kupolėle,

Kupolylia šviesią naktelę…

 

Vidurnaktį prausia rasa.

Ieškosim paparčio žiedo,

Gyvybės vandens pasisėmę

Iš tamsžalių miško šaltinių.

 

Oi, kupole, kupolėle,

Kupolylia laimės naktelę…

 

2004

 

Baltiškos vizijos

 

1. Karalystė

 

Žemės klajoklių tauta –

Baltų balta karalyste,

Pasakoj tu užburta,

Rūko šydu apgaubta,

O lyg saulės blyksnis.

Baltų genčių karūna

Pykčio audroj nublanko –

Atplaukė kraujo puta

Į melagingą krantą.

Virtusi keršto auka,

Baltų šviesi karalyste,

Gulbės plunksna balta,

Iš debesų numesta

Leidžia viltims išlikti.

Dvylika brolių tvirtų

Juodvarniais sklando.

Sesė šaukia vardu –

Atsako jau neberanda.

Saulės svajoklių tauta –

Baltų balta karalyste,

Nevirsk smulkia moneta,

Gaubta apgavysčių…     

 

Tikiu, vieną dieną sugrįši,

Skambi, jauna ir tvirta.

Kaip saulė pavasariais grįžta.

 

 

2. Ugnis

 

Balta baltų ugnis išdegins

Negandų tamsą,                 

Pasklidusią pasaulin.

– Tebūna taip.

 

Balta baltų ugnis

Nuskaidrins sielą,

Vilties nušviestą,

Tikėjimo pakeltą

Į erdvę baltą.

– Tegul išsipildo.

 

Balti šyvio karčiai

Iššluostys tolius.

Žalčiai, žiedais surizgę,

Švelniais liežuviais

Nulieš padangę.

– Tegul įvyksta.

 

Ugnis skaidri, balta

Įsiliepsnos į baltumą –

Švarią erdvę.

– Tebūna taip.

 

Baltas baltų žyny,

Sudėliok sukapotą žaltį.

Ištark burtažodį.

– Tegul išsipildo.

 

2005

Septyni šienpjoviai

 

Iš septynių pabudo trys –

Jiems Žemės pievos neberūpi.

Į dangų dairos šienpjovys,

Nakties tyloj išbraidęs upę:

Prabustų broliai septyni –

Šilta liūtim patvintų lankos,

Sušvistų dalgiai žvaigždėmis,

Į žemę ašmenis įlenkę.

Erdvė neskendėtų rūkuos,

Jei žvaigždžiaakiai sau miegotų…

Iš septynių prabudo trys –

Šienauja dangų ūkanotą.

 

2004

 

 

Pilis

 

Esu viduramžių pilis.

Mano menėse

šnabždasi

kunigaikščiai,

žvangina ginklus

kariai, matuojasi

šalmus ir skydus,

sakalus tupdo

ant riešų ir ošia

pergalės juoku…

Dega pavojus

protėvių laužuos,

kviečia ginti Tėvynę.

Šlama lino suknelės,

glausdamos geležies

grandžių marškinius,

atsisveikinant amžiams…

Mano kuoruose

supasi vėliavos:

į vėlių kalnelį

atritina atminimų

bangą…

 

Šiandien esu pilis:

be bokštų,

be ragų gausmo,

užgesusių

laužų nuodėguliais

žvelgiu į nykstančią

gentį…

 

G r į ž k i t!     

 

2011

 

 

Laimės ieškančiai…

 

Laume,

Nelaimes lėmusi,

Lietuva Lietuvėle…

Leki į lietų

Vargo sulyta,

Netekčių ir pavydo,

Ir nevilties…

Moterėle,

Anksti rytą kėlusi,

Su vilties rožiniu

Dienos darbuos…

 

Nepriteklių ir baimės

Genama iš namų,

Ieškai svečioj šaly

Duonos skalsesnės

Ar sielos ramybės…

 

Per amžių amžius…

 

2003

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.