PRANCIŠKA REGINA LIUBERTAITĖ

Eilės

 

Tuoktuvės

 

Sužiedavo sužiedavo

du paukščius laisvūnus.

Pakelės beržai lingavo:

meilė tenežūna.

 

Lydės laikas, meilė sruvo,

laimė juos suvystė.

Lavina lemties užgriuvo

Viltimi pražysti.

 

Sužiedavo sužiedavo

du paukščius klajūnus.

Vasaros karščiu alsavo

virtę vienu kūnu.

 

2017

 

 

Veidai ir mintys

 

              Pagal A. Žižiūno nuotraukų ciklą

 

O kiek veidų

su kaukėm

ir be kaukių!

Vieni išvargę,

jausmuose

surizgę,

kiti nušvitę

ar šviesos išalkę –

ženklais

skirtingais

savo kelią

ryškina.

 

Tik mintys,

žodžiais

vainikuotos,

jausmų pašvaistėj

blyksteli it žaibas.

O už minčių

akmuo ugninis

krenta…

 

O gal šviesoj

pasaulių begalybės

nušvinta naujos mintys

toliuose žvaigždynų?

Veidai veidai

artėjantys,

nutolę,

grimzdę

į gelmės

beribę.

 

2018

 

 

Išaugau gyvenimą

 

Išaugau mini sukneles,

sijonus, aukštakulnius.

 

Tobulai netobula,

išaugus būtį nuokalnėj.

 

Siela niekad nesensta:

nematai savęs… Bet junti.

 

Tik trisdešimt penkeri, jų

dar nedauginu iš dviejų.

 

Išaugau gyvenimą:

savęs – niekada…

 

Viešpatie mano,

kiek augsiu? Dar…

 

2020

 

 

Netobulas kūrinys

 

Pagal savo

atvaizdą

tobulą

kūrė

žmogų

ir

netobulina

 

gyvenk

kaip nori

verskis

kaip išmanai

gavai

laisvą valią

tik būk

žmogum

tave

mato

dangus

netobulą

– – – – –

Ir netobulina

taip kaip nori

kažką numatęs

geriau negeriau

 

2020

 

 

Gyvasties būgnai

 

Ugniakuras ūžia ir trekši.
Dega tenai nujautimai?
Žiežirbos kildamos spragsi –
Kraujo būgnai dundėti ima.

 

Išblėsusios krinta, gęsta,
Nurisdamos bedugnėn…
Ūžauja kraujo būgnai –
Širdy ilgesys nuskęsta.

 

Per ugnį žengę, ją laikom
Jaukia – keisti nujautimai.
Kiek daug mūs būtis atlaiko –
Būgnai laisvai gausti ima.

 

Laukinis šokis aprimsta,
Tos žiežirbos greit užgęsta.
Dunksteli kraujo būgnai
Ir kūnų saulėlydy skęsta.

 

2017

 

 

Žiežirbos

 

Žiežirbos žiežirbos žiežirbos,

visą gyvenimą sklandžiusios

iš vaikystės ugniakuro,

iš jaunystės laužų

vakarais.

 

Žiežirbos žiežirbos žiežirbos,

dar vis krintančios

iš tolimo jau ugniakuro

rudens vakarais

tamsiais.

 

Žiežirbos žiežirbos žiežirbos,

ar kris jos į žemę, į mus,

kai paskutinis keleivis

iš tolybių pareis

į namus.

 

2020

 

 

Prieš audrą

 

Nurimę veidrodžiai iš ežerų ir upių
spindi šviesuliais nugiedrinto dangaus.
Ir plakas vėjas, debesį įsukęs, –
apniūksta atspindys migloj lietaus.

 

Ir drumsčiasi didi erdvė prieš audrą,
o ramų pulsą aršūs gūsiai plaka.

Vėl vėjas švilpia, medžiuose net gaudžia
ir nuo žvaigždynų sukas Dievo akys.

 

Tai vandenų ramybę drumsčia dangūs:
kaip taškos bangos, dūžtančios, putotos,
kaip vėjas kaukia, į meldynus rangos
ir sukas su audra didingoj puotoj.

 

Net skaidrūs veidrodžiai rūkais rasoja,
jau nebespindi šviesuliai dangaus.

Audros galybė temdo seną sodą.
Tu lyg skiedrelė audroje, žmogau.

 

2018

 

 

I. Lelijos prie tako

 

vakar palijo

šiandien nelyja

vakaro šilto

ilgis lelijos

 

vakaro saulės

jaukios ramybės

šaukias lelijos

šiandien nelyja

 

mirga drugeliai

šnabždasi bitės

joms prie takelio

vasara žydi

 

gali sumindyt

nežinomybė

gali sulaužyt

žiedo trapybę

 

baltos lelijos

šiurpsta prie tako

kažką gal žino

nieko nesako

 

II. Ramunės vasaros laukuos

 

braido po lauką

baltos ramunės

dangaus ramybė

saulės šviesybė

 

ko jos į lauką

tolyn nubrido

gal pasiklydo

gal pasiklydo

 

ko jos ieškojo

laukų tolybėj

ko jos nerado

erdvių platybėj

 

sunkią nedalią

sau išsibūrė

liūdnos nubalę

akis nudūrę

 

gal panorėjo

į pievą grįžti

sustabarėjo

baigia nuvysti

 

III. Aguonėlės lauko pakrašty

 

žalias laukas

šiltas vėjas

dangų aria

debesis

 

raudonuoja

aguonėlės

žalio lauko

pakrašty

 

nemiegojus

atsikėliau

vėl pasaulio

sumaištis

 

prisiskinsiu

aguonėlių

kaimo lauko

pakrašty

 

tiesiu ranką

suliepsnojo

jų žiedai

delne karšti

 

raudonplaukės

aguonėlės

praradimų

užmarštis

 

IV. Rugiagėlių praeitis

 

draiko vėjas žiedą

mėlynų akių

ašara nurieda

sieloje slogu

 

braido rugiagėlės

vasaros rugiuos

ieško saulužėlės

auksinuos plaukuos

 

jau toli nubrido

pokaris žiaurus

liko tiktai šydas

meilės nemarus

 

jie ginklus sudėję

skynė vosilkas

akimis kalbėjos

atlėkė kulka

 

skriejo ir nukirto

gyvasties gijas

rugiagėle virto

rytdienos svaja

 

braidžioja rugiuose

meilės skaudulys

ašara ant skruosto

rugiagėlėms liks

2020

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.