DUNYA MIKHAIL

Karas pluša

 

Dunya Mikhail (g. 1965) – Irako asirų ir amerikiečių poetė, rašanti arabiškai ir angliškai. Jos poezija kupina nuo XX a. 6-ojo deš. Iraką alinančių karų, perversmų, brutalaus politinio susidorojimo temų ir persmelkta šių įvykių sukeltos žmogiškosios tragedijos nuotaikų. Susidūrusi su Husseino režimo cenzūra ir persekiojimu 1995 m. emigravo į Jungtines Valstijas, kur gyvena ir dėsto arabų kalbą iki šiol. Amerikoje yra išleidusi poezijos, prozos, atsiminimų knygų.

Keturi iš čia spausdinamų eilėraščių paimti iš Mikhail poezijos knygos „Karas pluša“ (The War Works Hard, 2005), kurią į anglų kalbą išvertė Elisabeth Winslow (ir už tai 2004 m. pelnė PEN vertimų fondo apdovanojimą), eilėraštis „Kita planeta“ – iš rinkinio „Irakietiškos naktys“ (The Iraqi Nights, 2014; į anglų k. vertė Jamesas Abu-Zeidas).

(Dar Mikhail poezijos žr.: „Iš Amerikos azijiečių poezijos“, „Š. A.“, 2019.VIII.23, vert. A. P.)

 

 

Karas pluša

 

Koks didingas yra karas!

Koks bruzdus

ir našus!

Nuo ankstaus ryto

jis pažadina sirenas

ir visa kur

išsiuntinėja greitąsias,

išsviedžia į orą negyvėlius,

išskleidžia neštuvus sužeistiesiems,

lietų prišaukia

iš motinų akių,

rausias į žemę

daugel dalykų iškapstydamas

iš po griuvėsių…

Vieni blizga bedvasiai,

kiti išbalę dar trūkčioja…

Jis pagimdo begalę klausimų

vaikų galvose,

linksmina dievus

leisdamas dangun fejerverkus ir raketas,

sėja minas laukuose

ir ima pūslių ir dūrių derlių,

spiria šeimas emigruoti,

stovi šventikų pašonėje,

kai šie keikia velnią

(vargšas velnias, jis tebelaiko

savo leteną kurstomoje ugnyje)…

Karas dirba dieną ir naktį.

Įkvepia tironus ilgiausioms kalboms,

teikia medalius generolams

ir temų poetams,

ateina į pagalbą

dirbtinių galūnių pramonei,

musėms parūpina peno,

istorijos veikalus papildo naujais puslapiais,

pasiekia lygybės

tarp žudiko ir nužudytojo,

mylimuosius išmoko laiškus rašyti,

jaunas moteris pripratina laukti,

laikraščius pritutina straipsnių ir nuotraukų,

naujų namų pristato

našlaičiams,

išjudina karstadirbius,

duobkasiams plekšnoja per petį

ir šypsena padabina lyderio veidą.

Jis triūsia neprilygstamai kruopščiai!

Tik niekas o niekas

pagyrų jam nežarsto.

 

 

Puodelis

 

Moteris apvožė puodelį

tarp raidžių.

Užgesino šviesas, išskyrus vieną žvakę,

uždėjo pirštą ant puodelio

ir ėmė kartoti žodžius, lyg burdama:

„O dvasia… Jei tu čia, atsakyk „Taip“.“

Ir puodelis pasislinko į dešinę, atsakydamas TAIP.

Ar tu tikrai mano vyras, kankinys? – klausė moteris.

Puodelis pasislinko į dešinę: TAIP.

Kodėl taip greitai mane palikai? – klausė moteris.

Puodelis parodė raides:

NUO MANĘS TAI NEPRIKLAUSĖ.

Kodėl nepabėgai? – klausė ji.

PABĖGAU, –

parodė puodelis.

Tai kaip tave nužudė? – klausė ji.

Puodelis sujudėjo: IŠ UŽNUGARIO.

Ir ką gi man dabar daryti

šitokioj vienatvėj? – klausė moteris.

Puodelis nesujudėjo.

Ar myli mane? – klausė moteris.

Puodelis pasislinko į dešinę: TAIP.

Ar galiu tave čia pasilikti? – klausė moteris.

Puodelis pasislinko kairėn: NE.

O keliauti su tavimi? – klausė moteris.

Puodelis pasislinko į kairę.

Ar mūsų gyvenimas pasikeis? – klausė moteris.

Puodelis pasislinko į dešinę.

Kada?

Puodelis parodė: 1996.

Ar tu nurimęs? – klausė moteris.

Puodelis nenoriai pasisuko į TAIP.

Ką gi man daryti? – klausė moteris.

BĖGTI, – parodė puodelis.

Kur? – klausė moteris.

Puodelis nesujudėjo.

Ar mūsų laukia dar daugiau negandų? – paklausė ji.

Puodelis nesujudėjo.

Ką nori, kad daryčiau? – klausė ji.

Puodelis sudėjo bereikšmį sakinį.

Pavargai nuo mano klausimų? – paklausė moteris.

Puodelis pasislinko į kairę.

Galiu dar klausti?

Puodelis nesujudėjo.

Po tylos ji sumurmėjo:

„O dvasia… Keliauk, ramybė tau.“

Moteris atvožė puodelį,

užpūtė žvakę

ir pašaukė sūnų,

kuris sode gaudė vabzdžius

su kiaurai suvarpytu šalmu.

 

 

Mažasis dailininkas

 

– Noriu nupiešti dangų.

– Piešk, branguti.

– Piešiu.

– Kodėl spalvini ir šičia?

– Nes dangus

neturi pakraščių.

– Noriu nupiešti žemę.

– Piešk, branguti.

– Piešiu.

– O kas gi čia?

– Mano draugė.

– O kurgi žemė?

– Jos krepšyje.

– Noriu nupiešti mėnulį.

– Piešk, branguti.

– Negaliu.

– Kodėl?

– Jį be paliovos

talžo bangos.

– Noriu nupiešti rojų.

– Piešk, branguti.

– Piešiu.

– O kurgi spalvos?

– Rojus bespalvis.

– Noriu nupiešti karą.

– Piešk, branguti.

– Piešiu.

– O kas čia per rutuliukas?

– Spėk.

– Kraujo lašas?

– Ne.

– Kulka?

– Ne.

– Tai kas tada?

– Mygtukas,

kuris išjungia šviesas.

 

 

Kita planeta

 

Turiu specialų bilietą

į kitą planetą

po šia Žeme.

Patogų pasaulį ir gražų:

pasaulį ne itin pridūmytą,

ne per karštą

ir ne per šaltą.

Būtybės

ten malonesnės

ir vyriausybės be paslapčių.

Policijos nesama:

čia nėra problemų

ir nėra peštynių.

Ir mokyklose

mokinių neapkrauna

dideliu krūviu,

nes istorija dar tik prasidės,

ir nemoko geografijos

anei kitų kalbų.

Dargi geriau:

karas

yra atsikratęs „r“

ir išvirtęs į meilę,

todėl ginklai miega

nugulti dulkių

ir lėktuvai skraido

nemėtydami bombų ant miestų,

ir laiveliai

vandenyje

panėši į šypsenas.

Visa kas

taikinga

ir gera

toje kitoje planetoj

po šia Žeme.

Tik vis dar nesiryžtu

keliauti viena.

 

 

Penkios minutės

 

Po penkių minučių pasaulis baigsis…

Gretimos krautuvės šeimininkas

jau iškabinęs ženklą „Uždaryta“

ir pasišalinęs,

lyg žinotų, kad dirbti nebėr kada.

Kitos krautuvės dar atidarytos.

Jų savininkai dar įnikę į darbus,

nors pasaulis baigsis už…

Gatve praskuodžia

žvalių berniūkščių būrelis;

jiems įkandin – šuo,

vedantis senuką.

Raudonas šviesoforo signalas.

Autobuso vairuotojas pasitaiso

galinio vaizdo veidrodėlį.

Juo praslenka

kažkiek gyvųjų paveikslų.

Autobusas štai trūkteli iš vietos.

Žalia.

Šviesoforas žybsės kaip žybsėjęs, net ir po

penkių minučių!

Jaunas vyras pasižiūri į laikrodį,

lauks kito autobuso…

Pro miesto parko statulas žingsniuoja porelė

ir šypsos po saule.

Statulos be rūpesčių.

Stebeilijasi į nieką.

Smalsumo kupinas turistas klaidžiodamas

paveiksluoja tai, ko netrukus nebebus.

Tenai, baltoje ligoninėje,

moterys gimdo

jau per vėlai.

Naujagimiai, gali būti, paliks šį pasaulį

bevardžiai.

Vienoje iš palatų

jie visam laikui

bus palikti mėgintuvėliuose,

o nestygstanti bandymų pelė

pagaliau išsilaisvins

nuo visad stebinčios

didžiosios laboratorijos akies.

Bandymas nesudėtingas,

bet laikas ištiksės

dar iki atsakymo.

Ir jau nebesvarbu,

žinojai ar ne.

Pauostyk rožes ir – taip toliau.

Rožė visada žino,

kad pasaulis baigsis už penkių minučių…

Mėlyni marškiniai ant manekeno vitrinoje

atrodo gražiai.

Jauna moteris parodo juos pirštu savo draugui,

ir jiedu patraukia besisukančių durų link,

idant prarytų dangoraižio bokštas…

Ant sienos – blizgios reklamos:

DIDŽIULIS IŠPARDAVIMAS!

NAUJA PRIEMONĖ NUO RAUKŠLIŲ!

CIGARETĖS NEKENKIA JŪSŲ SVEIKATAI!

Tačiau pasaulis baigsis…

Apsuptas mūro sienų

storo mūro rūmuose

už miesto mūrų

tironas žiaumoja obuolį

ir žiūri į save televizoriuje.

Kas patikėtų, kad po penkių minučių

jisai atsisakys savo sosto?

Dar vienas kaltinamasis nuteisiamas iki gyvos galvos.

Jo advokatas nori apskųsti sprendimą,

bet juk pasaulis…

Keleiviai spraudžiasi pro išėjimo duris,

kiti žengia pro įėjimo.

Moteris pasideda lagaminą

ir pamojuoja

(tai ne aš).

Už oro uosto stiklo jai moja vyras

(tai ne tu).

Nežinau, ar jiedu susitiko

ir ar laikas…

Tas studentas

verčiau keliaus traukiniu.

Dabar tai nebe taip svarbu.

Su drauge jis susitaręs

paiškylauti.

Nežinau, ar iškyla baigės anksčiau nei pasaulis,

ar pasaulis prieš iškylą!

O aš… aš rašau laišką.

Nemanau, kad per penkias minutes

jį pabaigsiu.

 

 

Vertė Andrius Patiomkinas

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.