Liepojos poetai [Pūre, Andersone, Valentīns]

 

DACE PŪRE

 

Dacė Pūrė eilėraščius publikuoja nuo 2013 m., kai apsigyveno Liepojoje. Jos kūryba spausdinama nacionalinio dienraščio „Latvijas Avīze“ skyriuje „Kultūrzīmes“, Latvijos rašytojų sąjungos mėnraštyje „KonTEKSTS“ ir Kuržemės rašytojų almanache „Piemares vējos“.

I

 

aš tavęs nesapnuoju

mano akys – tamsūs akivarai

akivarai tamsūs

traukia į save

 

užmerktais vokais laužau duoną

trakšteli plutelės kaulas

 

kambary darosi nepakeliamai šalta

greitai snigs

 

 

II

 

motina šešiasdešimt metų saugo

kūdikio plaukus

kaip įrodymą

jis buvo

 

 

 

 

Kodėl gėlės kapinėse žydi ilgiau?

Gal tu kasdien pakeiti vandenį,

gal lapus nušveiti dantų šepetėliu?

Galbūt kiekviena turi savo vazą,

negali žinoti, ar neperneša ko lipnaus

bitės ar giltinė.

 

Mano protėvių blakstienos mirksta meduj,

stipriai sulipusios į krūvą.

 

Dienos atsitraukia aplenkdamos jas,

ginklus užkasdamos į žemę.

Tik paukščiai spjaudos kulkom

lyg kauliukais vyšnių,

nė vieno nenužudydami,

tiktai mylėdami.

 

 

 

 

perspėjimas ant kapinių vartų

vienos krypties kelias

 

aplankau šeimos kapus

o eidama namo

grubiai pažeidžiu

 

eismo

taisykles

 

 

 

 

baugu

nežiūriu

prietemoj užčiuopiu

tavo vardą

ant kardiogramos

liniuoto sąsiuvinio

 

 

 

 

mano atmintis – jei ją paliesi

aš tave visada prisiminsiu

prašau paduok man ranką

LAURA ANDERSONE

 

Liepojiškė Laura Andersonė (g. 1984) dirba bibliotekoje. Kūryba spausdinama įvairiuose literatūriniuose rinkiniuose, laikraščiuose. 2015 m. pelnė Ventspilio rašytojų ir vertėjų namų įsteigtą specialų tarptautinį apdovanojimą. Pagal keletą jos eilėraščių yra sukurtos dainos, kurias atlieka dainininkas Janis Rūčas. 2020 m. išleistas debiutinis eilių rinkinys „Dukrelė žvelgia aukštyn“ (Meitiņa skatās augšup).

 

dukrelė žvelgia aukštyn

upės vaga rami

upės šonas įšilęs

dukrelė žvelgia aukštyn

upėn įkritęs

žodis

 

po akmeniu paslėgta tyla

 

dukrelė motinos pėdose

pamerktose į dubenį su vandeniu

pėdos vandens sugniaužtos

dukrelė motinos šešėlyje

pratrūkęs skruostas

vandens

 

tik naktį skambanti daina

 

dukrelė žvelgia aukštyn

gyvenimas neturi dirbtinės vagos

gyvenimas – tai pralaida tarp kertinių akmenų

dukrelė žvelgia aukštyn

žemė pilna šauksmo

 

laikas nuplaus dukrelei kojas

 

 

Artėjimas yra šviesa

 

 

šviesa praplyšta čia

ir vėl yra namie

nuvinguriuoja rūkas

šviesa nulyja palei vokus

ant sprando nuogi lašai

 

 

ji valgo duoną

kramsnodama lengvais kąsneliais

šiltoj krosnyje

aidi rugių rytinis aidas

juodžemy pėdsakai balti

 

 

sapne regėjau

seserį po gluosniu stovinčią

vilkinčią pilku sijonu

ji vėl namie

po širdim paslėpusi ramybę

 

 

dukrelė ieško

upėje vagos švelnumo

dukrelė regės

vandenį artimam krante

vanduo skersai tekės

 

 

ežero skruostus

dabina rusva rytmetinė šypsena

atskrieja paukščių klegesys

lengvutės valtys susitraukia

atsiveria erdvės nepakrikštytos

 

 

valtelė plukdo mudu

per bangas šerpetotas

per galvas baltas

neša virš kryžium neprijaukintų

 

 

artėjimas tegu

nukrapšto šiurkščiai glamones

blizga nubrūžinta oda

artėjimas yra šviesa

Urtės Bimbaitės nuotrauka

Urtės Bimbaitės nuotrauka

VALENTĪNS

 

1979 m. gimęs Valentynas tikrosios savo tapatybės neatskleidžia – pasirašinėja pseudonimu. Kūryba spausdinama nuo 1998 m. įvairiuose Latvijos literatūriniuose leidiniuose. 2019 m. išleistas debiutinis jo poezijos rinkinys „juoda yra tiktai jūra“ (melna ir tikai jūra).

miestas. +29 laipsniai karščio

 

I

 

už grindinio už granito už seno juodo medžio srovena miesto kraujas

(srovė gysla impulsas ar akmens vata?) –

rytais įtingus suglebęs liežuvis iš dangaus mėlynumo karvės rago

vakarais ugningos lėlės

 

merginų parankės merginų biustai porelių žingsniai – tiesiai virš galvų

tai lyg proto sukurtas garsas – grindinio žiedai mašinų šešėliai ir signaliniai trimitai

įdegis ant odos ar nepažįstamo vyriškio skruostą šildo akys ežerų gelmių

ir dar sykį

už grindinio už jo delno linijų kraujais srūva pertrūkęs karvės ragas –

tu esi ten pat ant iešmo

kol jis mokosi tave prakaito lašeliais nutežant nuo kaktos

 

už grindinio už nesveikos širdies kairiajame skilvelyje srovena plūsta perplėšus ragus srovė

karvė susiurbia jūrą o kalbos iš šnervių teka

jos kaip garsas – niekada niekada jos savęs nepažįsta

merginos iš kasdienybės merginos biustai

niekada niekada

teka sudraskytas kraujas niekada niekada

(srovė gysla impulsas ar akmens vata?)

 

 

II

 

1.

 

o šviesos yra tik troškimas nepasotinamas troškimas antrojo

po mirties

kaip žydrynė kaip kupolas šnabždesių ir atsidavimo jūros dejonėms pilnas nuogi kirų kūnai vėjyje

byra karšti sidabriniai pelenai ant laivų stiebų o jos –

 

jos niekada neįsimyli iki galo nemyli kaip priklauso neatidaro uostų

paduoda tik pirštų galiukus –

delnas lieka paslaptyje

garsiais kulnų kaukšėjimais jos suraižo grindinį

aštriai geliančiais žodžiais kietais kaip plienas kaip geležis ir laukia –

jos visada laukia laukia laukia

kol vakaras nusisuka sprandą akinių nuo saulės stikluos

 

 

2.

 

o rytai yra ankstyvi pieno debesys –

turgaus dantys dėžėms pintinėms krepšiams ir žemuogėms ant kukšteros o jos –

žmonos moterys meilužės ir tarnaitės motinos dukros paleistuvės ir kaimynės jos –

nervų žudikės ponios vergės ar tik šiaip truputį damos

jos stovi eilėse

ilgose eilėse prie beformių ir netikusių suknelių pigių šliurių ėrienos žiedadulkių arklių tepalo

kol čigonai vagia dalgius auksinius varpelius ar elgetauja šešėlį savo

 

+29 prakaito lašeliai lyja per pintinių šonus

klykia pamestas paukščio skalpas nukritęs ant žemės lyg pareiga

pasikalbėjimai paskalos liežuviai paskutiniai gandai – liežuvis rangos it ką tik pagautas šamas

kol seni vyrai nuo pat ryto vis dar tebesiskuta peiliukais sputnik tik vienas rublis už pakelį

plaukia burlaivis pro jūros vartus kaip lygi kūdikėlio oda –

vienas rublis ir niekas daugiau nebeturi reikšmės o jos –

jos niekad romo negeria nepliurpia ko nereikia apsimeta nebyliom kietaodėm miesto karvėm

daržely auga leukonijos morkos kitos sėklos pilnus krepšius gėlių prikrovęs pirklys giria prekę

braškės jau penkta valanda kai kvepia

kol nesibaigia pinigai ir turgaus laikrodžio tiksėjimas

skamba prie dangaus prikabintas baltas kiro

sparnas

o rytai yra balti ankstyvi pieno debesys –

iki upės nuskrieja vaikų šūksniai vasara panyra už plonų madingų marškinėlių yra tik karštis

 

+29 laiko apogėjaus skubūs žingsniai riešutai be aptakių formų nuorūkos ir gatvės druska

garsai yra ausims klastingi monai trimitai žibintai fakelai –

                                    viskas viename jos nebylios jūros karvės

raudonomis skarelėmis vėjyje

nuo metalinių turėklų šyla pirštų galai

tik jie dar pūlių nepažįsta

 

 

3.

 

rytai yra ankstyvi

kol pietų metas nusispalvina pietų metas pražysta

lyg damų piršteliai ir nuogos merginų blauzdos

eina porelės eina meilužiai jis brūkšteli delnu jai per užpakalį

ji nori būt rože ar kokia nors kita gėle

pasiduoti fantazijoms nulėkti kartu su vėju bet ji niekada neišdrįs patikėti –

kad štai ta keista moteris su permatoma suknele ir skysta garbanėle už ausies

ji taip keistai eina keliu lyg ieškodama lyg laukdama

o ji yra ta kuri atsisuka kuri yra truputį manieringa lyg dama elegantiška

ir vis dėlto ji nemato paukščių

kurie pralekia po žiemos dangum –

debesys yra jos akys jie galbūt greit net patamsės galbūt lis kol išlis ten pat gatvės pakrašty

sūrumą nuskalaudami kaip upelis virpa jos pirštai –

 

pietų metas nusispalvina pietų metas pražysta užsiplieksdamas malonumas apima kūną

šaltą žąsies odą įkaldamas į širdies raumenyną

 

 

4.

 

popietė raibuliuoja kavinių aromatu

važiuoja išdidūs ponai prabangiom mašinom dailininkai paveikslus piešia ant granito grindinio

eina elgetos smarkiau patempdami ant pečių terbas

jugendo stiliaus nameliai seni šešėliai –

ar mano suknelė kaip reikiant klausia ji fotografo kuris jos nėra paveikslavęs –

                                     jau teka danguj

blyškus pusmėnulis 

o ji niekada neturėjo tokios baltos ilgos ir dailios suknelės kokią turi moteris

kuri prie rankos turi reik manyti savim pasitikintį vyriškį

ji kažkur giliai savy žino kad niekada to ir nesužinos jei pasiliks su savo vyru –

popietė vis dėlto yra labai ilga –

kaitroj išleipusios gėlių lysvės

bet štai ta kita – ta geltonoji su rankine geltona sustirus eisena lyg šilkinio garnio

ji niekad nemylėjo niekad iš širdies niekada iš sielos nemokėjo kibirkščiuot akimis

antram būnant šalia

jaučias galbūt net aistra jos žingsnis yra tylus aidi kelių vingiuos

ji norėtų rudenį susivynioti į skarą ir užmigti nes ji niekad nežinojo kas tai yra – jausti

 

popietėj žiba bažnyčios kryžius geltonas tartum skausmas net jei iš aukso

net jei iš aukso

 

 

5.

 

o naktis yra sudraskyti dangaus viršūnėj paukščiai

o naktis rūdžių apnašom pelėsiais aptekęs metalinis varžtelis aky

o naktis ištaria tavo vardą taip keistai atvirkščiai lyg krūtinėj kulka –

nes jos niekada nebuvo

tokios vienos

 

III

 

mėlynas jūrų liūtas – šeštadienio danguj lyg litavimo lempa ant žmonių odos

bebalsis albatrosas – antkapis jų meilės istorijoms

lekia danguj gelsva antis kol ištirpsta lainerio šonai

tai pietų metas kuris neateina – fontane plaukioja vaikų galvos

lekia antis danguj – niekada

                                    niekada jai nesugrįžti

prievartos strypas metaliniai kapsuliniai karstai ir pinigai –

tai yra viskas ką iš manęs gali atimti tai yra viskas ko aš neturiu

 

miestas birželyje perdžiūvęs oras

rachitinės rankos iškerta upei kelią –

tai yra viskas kaip delne sulenkta vinis

tai yra viskas kaip delnas kuris neturi antro

Ventspilis, 2020

Vertė Edmundas Untulis

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.