EDUARDS AIVARS

Eilėraščių remontas

 

Eduardas Aivaras (tikr. Aivars Eipurs, g. 1956) – latvių poetas, priskiriamas postmodernistinei poezijos krypčiai. Yra išleidęs dešimt poezijos rinkinių, dvi trumposios prozos knygas. Jo kūrybai būdinga lakoniškų formų paieška. Aivaro ilgų antraščių eilėraščiai tapo šiuolaikinės latvių literatūros naujove. Kai kas poetą laiko romantizmo gaivintoju šiuolaikinėje latvių literatūroje.

Čia spausdinami tekstai iš pernai pasirodžiusios knygos „Eilėraščių remontas“ (Dzejoļu remonts).

Marius Samavičius. Oh Father. 2017

Marius Samavičius. Oh Father. 2017

ŠĮRYT DAR KARTĄ ATĖJAU PASAULIN

Ir išjungiau signalizaciją

Tikiuosi, apsauga neatvažiuos

TYLIOJE AGENSKALNO GATVELĖJE

Tarp jazminų krūmų

Suradau dirbtuvėlę

EILĖRAŠČIŲ REMONTAS

Ant senos kušetės drybsantis jaunas vyras

Labai pagarbiai atsiduso: – Klientas!

Ir jis paporino: čionai retai kas beužeina

Nes pusmetį eilėraščiai netaisomi

Paskiau išmetami arba saugomi nepakeisti

Panašiai kaip sugedę dantys

Eilėraščių ydos neprogresuoja

Tokios pačios gali likti visą amžių

Net poetui mirus

 

 

 

EILĖRAŠTIS APIE TAI, KAIP Į MANO KNYGOS ILIUSTRACIJĄ ĮKRITO IR DINGO KAIRĖ AKIS

Toliau skaičiau epą apie Gilgamešą

 

 

 

BUVO GERAS ŠIO EILĖRAŠČIO PAVADINIMAS

Dvi burnos valgė žuvį

Kiekviena iš savo galo

Ar tai simbolis buvo

Ar kilkė didžiulė

 

 

 

TEKSTO ĮPAREIGOJIMAS

Šiandien važiavau dviračiu

Šalikelėje jauna moteris juoda skarele

Paprašė dvidešimties centų

Aš važiavau greitai, bet išgirdau

                 tą lėtai tariamą tekstą

Kuo vardu ši moteris?

 

 

 

PRIEŠAKY MANĘS AUKŠTU TILTU

Per upę ėjo žmonės

Didžiulis būrys, ir man pasirodė

Jie yra tie, prieš kuriuos po akimirkos pasirodysiu

Aš paskui juos

Paveju, aplenkiu ir sakau:

– Aš jums kai ką paskaitysiu.

– Nereikia, – sako jie. – Mes juk iš eilėraščio.

 

 

 

VYRAS IR SAVIŽUDYBĖ

Iš jo akių prasiveržė krioklys

 

 

 

DARBO INTERVIU TELEFONU

Alio, tai Disfunkcinis pasaulis?

Mes priklausomi, aš iš disfunkcinės šeimos

Gesinu gaisrus

Man patinka krosniaviečių šarma

Ją dažnai matyti teko

Galėsite skambinti man, kai kitos išeities nebebus

Išsilavinimas? Taip, aukštasis, aukštoji mokykla

Aristotelis sakė, kad esu politinis gyvulys

Taip, turiu pagalvį su Europos taisyklėmis

O man patinka krosniaviečių šarma

 

 

 

EILĖRAŠTIS, KURIAME EINA DVI ŽIRAFOS, VIENA GALVA ATSITRENKIA Į SAULĘ, IR ŠI NUKRENTA

Tamsa

 

 

 

LEKTORĖ STOVĖJO PROFILIU

Tai buvo iš tikrųjų

Kalba perėjo į kitą dimensiją

Po to ji pažvelgė į mus

O mes į ją spoksojome

Ir jos žodžiai kaip kumeliukai nušuoliavo prošal

 

 

 

ASMENS BYLA

Mėlynakis

Ramaus būdo

Į gimtinę kaktą prasiskėlęs

 

 

 

TOKS LAISVESNIS VAKARAS

Namuos nėra vaikų

Ir mes bendraujame su patriotizmu

Gulime suglaudę nuogas nugaras

Kiekvienas savo telefone

Skaitome Konstituciją

 

 

 

GIMSTA IR UŽAUGA VAIKAI

Daug mano eilėraščių baigė mokyklą

Keli eilėraščiai jau sukūrė šeimas

 

 

 

EILĖRAŠTIS APIE TAI, KAD MAN LEISTA IŠPLĖŠTI SAVO GYVENIMO LAPUS

Tai nemaloniausia laisvės forma

 

 

 

DIRIGENTĖ

Choras miršta, dažniausiai altai

Iki konkurso visi išmirs

Bet bandom – dalyvausim!

Išeisiu į sceną viena pati

Ir pirmą vietą iškovosiu.

Tegul žiuri pirmąkart regi

Kaip gieda balti angelai

 

 

 

JEI PACIENTAI ŽINOTŲ, KAS DEDASI PSICHIATRO GALVOJE

Jie niekad neitų pas jį

Bet

Mes visi esame pamišę, kiekvienas savaip

 

 

 

EILĖRAŠČIŲ REMONTAS

Turguje ieškojome inteligentų armėnų

Kurie Rainį galėtų armėniškai skaityti

 

 

 

ŽVAIGŽDŽIŲ KONSTELIACIJA

Jie krito dviese

Taip 1616 metų balandžio 23 dieną

Krito Servantesas ir Šekspyras

Taip 2007 metų liepos 30 dieną

Krito Bergmanas ir Antonionis

Taip 2016 metų rugpjūčio 1 dieną

Krito sode du balti alyviniai obuoliai

 

 

 

EILĖRAŠTIS APIE TAI, KAIP SSRS ARMIJA VIRTO LATVIJOS ARMIJA IR KAIP PASIKEITĖ KOMANDOS, KAIP VISKAS SUSIMAIŠĖ, KAI PASIRODĖ MOTERIS

Lygiuok! Ramiai!

Stirna eina!

 

 

 

NĖ VIENAS PERSONAŽAS NEIEŠKO AUTORIAUS

Autorius ateina į barą

Prieblandoj ilgai žvalgosi sugėrovo

Jis pasirenka chemiką, ne bet kokį

O tą, kuris vyksta komandiruotėn į Novosibirską

Abu vakarais mes gėrėm net trejus metus

Po to aš išlipau iš lėtojo mirties vagono

Susitikome po ketvirčio amžiaus

Chemikas atrodė kur kas vyresnis už mane

Pagal dokumentus ne vienais metais jaunesnis

Jis visą laiką ritmingai darė vieną ir tą patį

Darbas baras namai darbas baras namai, niekad baras dukart

Jis gėrė tiek, kad neprarastų darbo

Visą gyvenimą su motina vienam kambary, greit vienas bus

Nežino, kaip bus, liks tik televizorius

Ir liūdesys apie merginą, kurią seniai vedė kitas

Abu tylėjome tol, kol autoriui išsprūdo:

– Tu dažai plaukus?

– Jau nebe, – atsakė chemikas.

 

 

 

MANO NAKTYJE RYGOJ NUMIRĖ PASKUTINIS RUSAS

Pabudau ir verkiau užspringdamas:

– Ką mes, latviai, vieni patys veiksime?

 

 

 

EILĖRAŠČIŲ REMONTAS VI

Aš savo sapną papasakojau keliems marsiečiams

Ir nė vienas neliko abejingas

 

 

 

DAR VIENAS GEOMETRINĖS FORMOS EILĖRAŠTIS

Pro žemę praskriejo trys futbolo aikštės

 

 

 

EILĖRAŠTIS APIE TAI, KAIP SENOVĖS EGIPTO AMŽIAI PRIEŠ PORĄ TŪKSTANČIŲ METŲ ŠIANDIEN NEBEVAIDINA DIDELIO VAIDMENS. KAIP IR ANKSTYVIEJI VIDURAMŽIAI, TĖRA DRĖGNAS MIRKSNIS

Po 2  000 metų Liuteris ir, pavyzdžiui, Eipuras

Atrodys vienu metu gyvenę

Du žmonės iš vieno regiono

 

 

 

RAŠYTOJAS BĖGA

Mišku, lauku, keliais, takeliais

Pakaušy pajaučia alsavimą, skaitytojas vejasi

Bėgo kiek įgalėdamas, nesvarbu kaip

Skaitytojas aplenkia rašytoją pievoje prie skardžio

Ir paridena moterį žemyn šlaitu

Jis žadina rašytoją:

– Ei! Kodėl tu nerašai?

Vertė Arvydas Valionis

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.