STASĖ LYGUTAITĖ-BUCEVIČIENĖ

Eilės

 

 

Rudens vakaras

Buvo pilnas teisybės

Ir krintančių lapų.

 

Reikėjo tylėti

Nuleidus akis,

Atlaidžiai žiūrėti,

Kaip jis nueina

 

Nepalikdamas nieko

Esančiam,

Laukiančiam,

Žiūrinčiam,

Kaip krenta rudenio

Lapai ant žemės

Arba ant visatos stogo.

 

 

 

Į užmirštą

Vilniaus akligatvį

Naktį įgriuvo

Apsisapnavęs pasaulis.

Dundėdamas

Kaip griaustinis,

 

Ieškodamas

Ateities

Ir teisybės –

Vienintelės

Ir paskutinės.

 

 

 

Pamiškėje

Senas akmuo

Visą naktį

Gulėjo tylėdamas.

 

Dieną, mosuodama uodega,

Per kiemą

Praėjo žalmargė.

 

Vos pabudus

Mergaitė,

Pripuolus prie lango,

Išvydo, kaip skleidžias

Aguonos žiedas.

 

Diena

Buvo pilna pasaulio.

 

 

Visas rugpjūtis

 

Visas rugpjūtis –

Didelis, nesulaikomas –

Buvo visur:

Prie upės,

Senose kapinaitėse,

Mano senelės sapnuos.

 

Kartais pritilęs klausydavos,

Kaip teka upelis,

Kaip žvakė užgęsta

Vėjui suošus

Senose kapinaitėse,

Kaip pildosi viskas,

Ką sapnavo senelė.

 

Visas rugpjūtis –

Didelis,

Nesulaikomas,

Visas

Buvo šalia einančių

Ir sustosiančių.

 

O horizonte visą rugpjūtį –

Baltas sklendžiantis

Paukštis.

 

Mariaus Samavičiaus nuotrauka

Mariaus Samavičiaus nuotrauka

 

 

Lapkričio naktimis,

Kai pradėdavo ūžauti vėjai,

Kai tvenkinio vandeny,

Patekėjus mėnuliui,

Atsispindėdavo

Mano sapnai,

Atsibusdavau,

Lyg būčiau pajutus,

Kaip didėja erdvė,

Kaip laikas apsunksta,

Kaip už tvenkinio,

Krūmuose

Prasideda

Begalybė.

 

 

 

Niekas nepiktžodžiavo,

Nešokinėjo iš džiaugsmo,

Nesislapstė nė vienas

Nei nuo gyvenimo,

Nei nuo mirties.

 

Buvo rami,

Nekalta

Septintoji rugpjūčio diena.

Raudonavo šermukšniai.

 

 

Kasdienė teisybė

 

Čia pat.

Vakar ir šiandien.

 

Po kojomis.

Virš galvos.

Prieš akis.

 

Gelbstinti. Žudanti.

Apvylus

Ir nuraminusi.

 

Kasdienė teisybė.

 

 

 

Iš kur ta valanda dabar –

Iš lengvo dangaus aukštybės,

Iš juodžiausių žemės gelmių

Ar iš kažkada buvusio laiko,

 

Kad šitaip ramiai

Pražydo alyvos,

Kad šitaip tyliai

Ant smilgos viršūnės

Nutūpė margas drugys,

 

Kad šitaip saugu,

Kai prisiglaudžia šuo

Prie kojų.

 

 

 

Aš ir esu

Šis lapkričio pavakarys,

Pilkas ir pilnas ramybės.

Palydintis viską,

Kas iškeliauja

Pro atkeltus rudens vartus

Į rytojų

Arba į vakar.

 

 

 

Kai nyki tuštuma prisipildys

Sielvarto, džiaugsmo,

Nuodėmių ir nekaltybės,

Gyvenimo ir mirties,

 

Tada

Ramus ir klusnus

Stovėsi tenai,

Kur prasideda

Amžinybė,

 

Kur pradžioje

Lyg veidrody

Pabaiga atsispindi.

 

 

Kol kas nors atsitiks

 

Kai tamsu ir tylu,

Reikia nurimti ir laukti,

Kol kas nors atsitiks,

Kol kažkas pasirodys.

 

Bet niekas nepasirodė,

Niekur nieko neatsitiko.

 

Tik ateitis,

Tik ateitis buvo visur:

Po kiekvienu

Šermukšnio lapu,

Po kiekvienu pelėdos sparnu.

 

Kiekvienoj

Mano kamaros

Kertelėj.

 

 

Po pasaulio pabaigos

 

Kur tas laukas,

Kur tas smėlis,

Kur tas mano avinėlis,

 

Kuris pievomis bėgios

Po pasaulio pabaigos?

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.