Elektroninio katalogo nuorodų poetika

 

Naujasis devynių dalių nacionalinis epas

 

I. Grumtynės

Grumtynės dėl Vilniaus krašto

Grumtynės dėl Gonkūrų

Grumtynės įlankoje

Grumtynės kasdienybėje

Grumtynės Meksikoje

Grumtynės prie kumpių (gyvenimo pilnatvė)

Grumtynės su klasta ir politiniu neišmanymu

Grumtynės su likimu

Grumtynės voratinklyje

Grumtynės žygyje

Grumtynės: pasakojimai apie teisėtvarkos sargybinius

 

II. Lenktynės

Lenktynės pas motinėlę, su šokdyne

Lenktynės pasikliauki savimi, pamišęs vėjas

Lenktynės iki pasaulio krašto

Lenktynės labirinte

Lenktynės su laiku

Lenktynės su maišais (pučiamųjų orkestrui)

Lenktynės su šėtonu

Lenktynės su vėju (trioletai)

Lenktynės tęsiasi

Lenktynės virš debesų

 

III. Muštynės

Liau liau liau

Sukėliau aš muštynes

Sukėliau aš muštynes

Sukėliau aš muštynes

 

IV. Ramybė

Amžina ramybė

Sielos ramybė

Ramybė mano tu esi

Dieve, Dieve, duok man ramybę

Duokite vaikams ramybę

Gavau ramybę kaip upę

Ilgųjų šešėlių ramybė

Ramybė skubančiame pasaulyje

F**k it: pajausk vidinę ramybę čia ir dabar

 

V. Skaistybė

Skaistybė ir pinigai

(pirmasis romanas Lietuvoje apie skaistybės praradimą, 2007)

 

VI. Brolybė

Brolybė su latviais

Brolybės daina

Brolybės himnas

Brolybės sėkla

Brolybės šventė

Brolybės žemė (šienapjūtės daina)

 

VII. Vienybė

Vienybė – galybė

Vienybė ar separatizmas?

Vienybė idėjų konfliktuose

Vienybė lietuvninkų

Vienybė težydi

Vienybės besidairant

Vienybės dvasia

Vienybės giesmė

Vienybės Dieve, Tu davei

Vienybės koncertas

 

VIII. Galybė

Didžioji galybė

Dievo galybė

Dvasios galybė ir girtavimas

Akcinė bendrovė „Galybė“

Galybė ir garbė

Galybė, išmintis

Caro galybė

Kryžiuočių galybė

Karo galybė

Klaikioji galybė

Lietuvos vandenų galybė

Maldos galybė

Meilės galybė

Minties galybė

Mokslas – tai didžiausia galybė

Mūsų tėvynės didybė ir galybė

Patamsio galybė

Socialistinės pramonės galybė

Šviesa tai galybė

Vienybėje galybė

 

IX. Tautybė

Tautybė ir gyvenimas

Tautybė ir krikščionybė

Tautybė, patriotizmas ir lietuvių tautos pašaukimas

 

Katalogizavo Lietuvos nacionalinė biblioteka

Parengė Saulius Vasiliauskas

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.