RIMAS UŽGIRIS

Eilės

 

Arbatinukas

 

Monikai Furmanavičiūtei

 

Arbatinukas lūkuriuoja minties nebūty

kaip tavo paveikslai užtemdytoj galerijoj.

Mūsų kūnai žėri pulsuodami sapnais,

trokšdami, kad naujos lūpos bučiuotų palimpsestą

nudilusių meilių, delsiančių lyg pamiršti raktai.

 

Arbatinukas trankos į apyaušrio dangų. Atsainiai.

Tu sudrebi virduliui pradėjus švilpti ant viryklės.

Gausybė balsų vilnija kaip garas, deginąs odą, –

arba nusileidžia ant pirštų švelniai kaip sniegas.

Tėra kelias, besidriekiąs priešais, sunkus vairas

 

ir dirbtinė šviesa, blyksinti tartum iš ekrano.

Paklydę drugiai suskrieja į eiliškumą scenų,

kurios pažiro lyg maltizmo disbalansas

tarp pavienio kūno ir jo veidrodžių lopšio.

Niekas nežino, kur eiti, kokie įsitikinę bebūtų.

 

Tu atneši arbatinuką, kvėpuodama giliai, o aš

šešėliuotoj palėpėj duodu tau savo raktus: senas

monetas iš galiono Karibuose, pienę, nuskintą kieme,

akis lyg vandenynus, išdažytus ruožais debesų, kūną,

kurs tavo glėby lakus kaip lava.

 

 

 

Mes šokom

 

Bruce’ui Chadwickui (1968–2016)

 

Lietaus lašai buvo adatos ir vėjas buvo peilis

tąnakt Harlemo milongoje

bet mums nerūpėjo mes šokom

ir tango trio grojo Lucio Demare

ir mūsų pėdos dainavo paslėptas žvaigždes

mes šokom susiglaudę

prakaituodami nelyg pranašai kaitroje

mūsų pečiai trankės ir kojų pirštai lietės

bet mums nerūpėjo mes šokom

ir mums nerūpėjo kai vynas buvo išlietas ir drabužiai

sutepti

ir mums nerūpėjo nei verslai nei pinigai nei mirtis

nes mes šokom malonėje

ir mūsų kojos kvailiojo grojant milongai

mes plevenom valso ritmu nelyg burės vasaros vėjy

ir mūsų aistra tvykstelėjo trimituojant „La cumparsitai“

nes mes šokom

kai šviesos mirgėjo ir padavėjai sukosi

mes šokom

mes išsišėlom užkloti debesų miesto gatvėse

mes šokom verždamies per žibintų šviesas

mes pažirom į visas puses

šokdami mašinomis ir taksi

į mūsų buto vėsą

kur kosėjom varstomi vėjo ir permirkę lietum

mes tebešokom savo pataluos

ir mes prisiminėm draugus kurie išėjo

ir mes galvojom apie tuos kurie gali pasilikti

ir mes galvojom apie laiką apie amžių ir kaitą

ir mes šokom buriuodami į miegus

nors sapnuos mes šokom atskirai

ir mūsų šokis paspruko nuo mūsų kojų.

 

 

 

Žmogaus būklinis: triptikas

 

Neaiškus scenarijus

 

Įsismaginęs. Galvos platybėse. Jis susiriejo

su pasauliu, tokiu, koks ir turėjo būti.

Nuo vienos „būti“ versijos ligi kitos:

žiedas krenta nuo medžio. Privalo kristi.

Jis kvepia muskusu. Tepalus reikia keisti. Muzika,

sklindanti pro atviras duris, yra niekieno kvietimas.

Jis sutraukė cigaretę ir stebėjo šešėlių žaismą.

Jei atvažiuos tankai, jis bent jau galės kautis –

o iki tol – yra darbo.

Niekas —

neatlygins už laiką, kuris buvo prarastas.

(Jei tik pavyktų ištrūkt iš šios scenos.) Jis nori

vienas vaikščioti gatvėmis, susirast vandens,

žvelgt į gašliai žibantį rašalą. Mąstyt.

 

 

Nekaltas pabėgimas

 

Mąstyti reiškia žengti smėliu, tarė jis,

žemė duoda, žemė atima.

Šitaip iškyla didžiulės imperijos,

skęstant, grimztant išvien su laiku, lyg Venecija.

Nerti reiškia įžengti į begalinį srautą,

galbūt įkvepiantį. Durys lauk yra

durys vidun, tebūnie prakeiktos tobulos akimirkos.

Mūsų herojus prisėda parūkyt pakrantėj.

Pavakario saulė užlieja jį bronza. Žuvėdros

nekreipia dėmesio. Per petį jam vėl šmėkšteli miesto

blankus atsakomybės ir nuodėmės tinklas.

Jis žino: tai būdvardžiai, kuriuos suteikiam patys sau

už visuomenines privilegijas. Jis atsirūgsta.

Jis nusiperdžia. Jis nustėrsta, išvydęs žvaigždę vakarę.

 

 

 

Laikinas netikrumas

 

Kažkas turėjo mirt, kad sužinotų, kas privalo būt padaryta.

Naudojamės lavonų užuominom arba slepiamės

informacijos tyruose, suryjam tai, kas laisvai

plūduriuoja debesuos, kaip pietus.

Bet kiekvienas „privalau“ turi savo privalomybę,

kuri kutena jautrią uoslę. Sustok –

gyvūnas praėjo pro šalį. Kailio gniutulai

užtemdo betonines grindis. Gal kas

atsinešė skėtį? Vienišas vyras žengia

galva iškelta, gerdamas lietų žvėrių –

tigras, įspraustas į kostiumą.

Jis svajoja nusispirt batus

kaip vaikystėj, kai barstė savo pėdų

žiedlapius po veją. Jis taip pat turi mirti.

 

Vertė Dominykas Norkūnas

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.