Poezijos vertimai

Su visais šiais poetais susitikau Rygos vertimo pratybose („dirbtuvėse“), kur, susipažinę su tekstų vertimais anglų, rusų, lenkų ir kitomis kalbomis, pabandėme išversti po kelis vieni kitų eilėraščius. Buvo smagu (vėliau parašiau apie tai eilėraštį „Pietūs Rygoje“). Ko nesupratome, galėjome klausti, todėl atrodė, kad versti ne taip jau sudėtinga. Kol kas nė vienas neturime ryškių biografijų, vertimo patirties taip pat. Jaunas veržlus Henrikas (g. 1995), dirbantis latviško „Delfi“ kultūros skyriuje, egzotiškų bruožų ir impozantiškos povyzos Anuaras Duisenbinovas (g. 1985) iš Kazachstano, rašantis rusiškai (iš vertimo pratybų buvo mistiškai dingęs), anksti debiutavusi Martyna (g. 1994) iš Lenkijos – dar tebestudijuoja, bet jau turi tėvynėje įvertintą knygą, ir progresyvių pažiūrų baltarusė lingvistė Volha Hapejeva (g. 1982) – beje, dėstanti Vilniuje, Europos humanitariniame universitete.

Vertėja

HENRIKS ELIASS ZĒGNERS

 

 

Dovilės Bagdonaitės piešinys

Dovilės Bagdonaitės piešinys

taip paprasta nebūti, taip viliojančiai

paprasta išgriauti sienas, išsilieti spalva,
bėgti per laukus ir šaukti
tiesiog niekur neiti, likti namuos,
kur metų metus kertėse kvėpuoja tyla,
o akys tiesiog atsiprašo
kaip ir vėl tą perteikti,
aš nežinau, bet laikas eit ligi galo,
kol rašalas neišdžiūvo, eime
po dar vieno puodukėlio

 

 

 

man norisi nieko neveikti,
eiti miegoti ir keltis iš ryto,
ir vėl nieko neveikti
ir tada man norisi žiūrėti,
kaip šviesa iššluoja lubų kampus,
ir matyti, kad akys nieko nemato
tarp akių ir lubų
tiek daug vietos,
dulkės nusėda,
ir vaizdas lieka drumstas
daugiau nebegražu,
daugiau nebeįdomu,
bet tada vėl aušra
apšviečia lubų kampus

 

 

 

ANUAR DUISENBINOV

 

Ant eskalatoriaus

 

nuobodulys ir liūdesys prašnenka mumyse
tad leidžiamės mes butelio dugnan
ir traukiam ligi cigaretės filtro
ir plaučiais stengiamės apgobti andromedos ūką
ir pavadint mus švenčiančiais bastūnais neapsivers liežuvis
greičiau mes stovime ant eskalatoriaus
įsivaizduodami, kad einam
o judam mes velniop
ir pereina gatvę vyrai
ir pereina gatvę moterys
ir pereina gatvę vaikai
pereina senutės ir senukai
ir velniop
važiuoja automobiliai, dvėsdami skalija šunes
bando kalbėtis taksistai
bando veikti ministrai
skiriasi sutuoktiniai, tiltai, problemos ir mulkiai
(ak reikalai mūsų einasi sunkiai
jei be blogo rimo apsieisime sunkiai
jei rimuodami pasitelkiame mulkiai
įvardysim tokią padėtį sunkiai)
ir velniop
prasideda nulis penkiolikti
ir jau dešimtą tų metų dieną
galima drąsiai sakyti, kad jie
taip pat eina velniop
prašnenka rūpestis mumyse
savais interesais
taip sako kine arba psichologai
o gal tai filosofas pasakė savo psichoterapeutui
kaip ten bebūtų, tokia reikalų padėtis
veda mus visus į vienatvę, kaip dalininkas pasakytų
bet aš sakau
o ir iki manęs dar ne kartą taip sakė
kad niekas mūsų į vienatvę neveda
nes mes vieniši nuo gimimo iki mirties
vesti prie to, kas gyvena su tavimi vienam kūne
kiekvienoj tavo širdies kertelėj dar nuo tada
kai pramerkei akis ir pranašiškai surikai
nujausdamas ir nuspėdamas
visą tau paruoštą skausmą
ir jeigu tokia reikalų padėtis mus kur ir veda
tai veda
kaip jau tikriausiai atspėjot
į katmandu
neteisingai nugirdot
velniop tai mus veda
bet kas gi čia
rėkia dručkis vaikėzas ant eskalatoriaus
jūs tiktai pažiūrėkit
pirštu rodo žilas vyriškis
košmaras
dengiasi akis ir veidą prastai pasidažius mergina
pabrukę uodegas ir metę kankinimo įrankius
versdami katilus nuo mūsų sprunka velniai
greičiausiai taip pat
velniop

 

 

 

MARTYNA BULIŻAŃSKA

 

exodus

 

taip, pasak Išėjimo knygos, įvyko: atsivėrė ir užsivėrė dangūs. kiekvieno kūno kontūre – karti našta pilve, lyg riebios musės, sukančios ratus virš daržovių pardavėjo (taip mes atrodysime būsimame gyvenime). Ēostre atostogos, oranžinis cigaretės dūmas, bežadis pasiūlymas ir vėl iš naujo

mes gimstame
mirštame
tarp bausmių ir kalčių, nes taip daug lyriškiau.

 

 

tretjakovas; nieko tikro

 

Ruskiai ne ruskiai, dėl Dievo?
iš krantų išėjusios upės su liesomis mergaitėmis nendrynuose;
važiuoju namo.
vėl pietų pokalbiai apie karą: iššaudyti juos, tuos rytiečius.
mamų suknelių šlamesys, geriame „Tretjakovą“ už Volgą ir gausesnį derlių.
ne iš jos tie vaikai; švelnūs išsekimai.
man sakė, pabėgt nuo savęs – tai valgyti ir deginti mirusiuosius.
(gatvės žibinto šviesoj visa kas primena atspindį: mano
šešėlis arimuose – menkutis Heimat derlius)

 

 

moterys: dvipolis

 

tyla, kaitros spragsėjimas. audra artinasi, ir esi tikra:
atrodo, tu giliai susimąsčiusi,
atrodo, tu giliai susimąsčiusi.
Kujavijos Pamarys: jaučiu, šiandien gailėsiuosi; diena, kai lieti savo draugę, kuri gimė siaubinga. Sankt Peterburgas kaip motina deivė – sakai – tai kas, kad neturės vaikų.
Sankt Peterburgas: išvažiavau. naktį išėjau į laiptinę, pasijutau kaip studentų bendrabutyje: čia sienos, ten sienos, visur už sienų žmonės. atpažinau Nietzschę, svyruodama
– kas jie man tokie? krentu į sapną: arba vaikai, arba knygos.

 

VOLHA HAPEJEVA

 

 

mažas ponis nešioja mažus vaikus
už pinigus
kuriuos tėvai sumoka jo šeimininkui
bet to nepakanka
kad kasdien gautum saldžiųjų morkų
todėl vakarienei mažasis ponis
gaus kramtyti šieną
aš nepanaši į ponį
ir į mažus vaikus nepanaši
gal tada aš morka?
arba išdžiūvus žolė
kramtoma jau kažin kiek metų
buvo laikai
kai dar nemokėjau skaityti
ir man skaitydavo mama
knygose tais laikais rašė
apie mažą ponį, kuris nešioja vaikus
nemokamai

 

 

nelengva būti gatve
ypač nudažyta kaip zebras
tose vietose kur susikerta
čia
hOrizontAlė
ten
vErtikAlė
suvesti kada nors
žmones ir mašinas
šunis ir karvelius
ir dviračius – naujus pirktus už kelis šimtus baksų
arba paveldėtus iš tų kurie gimė 1930-aisiais
būdama maža
painiodavau horizontalę
su vertikale
tad kiekvieną kartą tardama tą žodį
įsivaizduodavau horizontą
horizontas tokia ilga siaura linija
matoma iš tolo
už kurios tuoj tuoj atsivers jūra
ir dingsiu aš
gatvė

 

Vertė Giedrė Kazlauskaitė

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.