MELANIE PHILLIPS

Atgrasiosios tatuiruotės rodo, kad virstame pagonimis

Davidas Beckhamas neabejotinai yra labiausiai išsigražinusi mūsų viešoji figūra. Tiesiogine šio žodžio prasme. Didžiuma jo kūno išpuošta tatuiruotėmis. Ant jo rankų vargiai įžiūrėsi odos lopinėlį, kuris nebūtų išmargintas įmantriais piešiniais ir užrašais. Dėl to jo rankos labiau panėšėja į dirbtinius darinius nei žmogaus galūnes.

Tūlam kyla klausimas, kam Beckhamui, vienam iš nedaugelio Žemės vyrų, apdovanotų tokiais akivaizdžiais fiziniais pranašumais, šitaip save darkyti.

Man sunku paaiškinti, kodėl tatuiruotės kelia atstūmimo reakciją. Manyčiau, tai kažkaip susiję su žmogiškumu. Kad ir koks būtų visuomeninis mūsų statusas, po visais išoriniais atributais mes visi esame nuogi. Jau pats mūsų odos neišraiškingumas byloja, kad mes susikuriame save patys.

Tatuiruotės žmogiškąjį mūsų potencialą tarsi sustingdo ir padaro manipuliuojamu objektu. Mes tampame kažkieno kito kūriniu. Tai savotiškas savasties ištrynimas.

Nepaisant to, tatuiruotės, kaip ir kitos savęs darkymo formos, pavyzdžiui, kūno badymas, madingos jau daugelį metų. Ką dabar benustebinsi sąsaga nosyje ar žiedu bamboje? Kadaise buvusios išskirtiniu jūreivių, juodadarbių ir nusikaltėlių atributu, dabar tatuiruotės yra įžymybių ir vidurinių klasių šiuolaikiškumo ženklas. Netgi konservatoriaus ministro pirmininko Davido Camerono žmona puikuojasi mielu delfinuku po dešine kulkšnimi.

Gali būti įvairiai aiškinama, kuo tatuiravimo adata traukia žmones. Maišto prieš miesčioniškas normas jausmas malonus maišto mada persiėmusiems miesčionims. Veikiausiai esama ir tam tikro narciziškumo bei troškimo išsiskirti. Galbūt kai kuriems iškalbingumu nepasižymintiems žmonėms jų oda tampa saviraiškos patenkinimo priemone.

Vis dėlto, be jokios abejonės, esama ir gilesnių priežasčių. Tatuiravimo ir kūno „tobulinimo“ praktikos egzistavo jau ankstyviausiose žinomose bendruomenėse. Pagoniškose kultūrose tatuiruotės paprastai būdavo sudėtiniai dievų permaldavimo arba piktųjų jėgų prišaukimo ar išvarymo ritualų elementai.

Šiuo atžvilgiu Beckhamo tatuiruotės ypač įdomios. Dauguma jų skirtos šeimos nariams pagerbti. Visai neseniai ant mažojo pirštelio buvęs futbolininkas išsitatuiravo skaičių 99, šitaip pažymėdamas santuokos su Victoria datą. Žodžiai „Gražioji panelė“ (Pretty Lady) plevena ant jo sprando virš dukters Harper vardo. Ant Beckhamo nugaros didžiulis angelas sargas globoja jo sūnus Brooklyną, Romeo ir Cruzą, kurių vardai išrašyti aplinkui. Krikščioniškos temos akivaizdžios, štai, pavyzdžiui, Jėzus, nešamas trijų angeliukų, kurie, atrodo, tapatintini su Beckhamų berniukais.

Visos tatuiruotės, sako futbolo įžymybė, skirtos svarbiausiems gyvenimo žmonėms – žmonai ir vaikams, su kuriais norįs „visada būti kartu“. Pamatę jį, žmonės neišvengiamai išvystą ir tatuiruotes. „Tai mano jausmų žmonai ir vaikams išraiška. Jie – mano dalis.“

Beckhamas be užuolankų demonstruoja jaudinančią meilę šeimai. Vis dėlto tos tatuiruotės išreiškia ne tik artimą ryšį. Beckhamas, regis, tiki, kad jomis galima susikurti trokštamą tikrovę, niekada neatsiskirti nuo šeimos ir netgi – tiesiogine šio žodžio prasme – padaryti ją savo kūno dalimi.

Šitokiu įsivaizdavimu trinama gyvas būtybes ir pagamintus daiktus skirianti riba. Kūnas sudaiktinamas. Jis tampa kone vaizdų garbinimo priemone. Visa tai, nepaisant krikščioniškų vaizdinių ant Beckhamo odos, yra pagoniška.

Ne atsitiktinumas, kad tatuiruočių ir kūno badymosi mados įsigalėjimas sutapo su nepaprastu pagonybės išpopuliarėjimu ir persiėmimu ja.

Britų, laikančių save pagonimis, skaičius šoktelėjo nuo 42 tūkst. (2001 m. visuotinio surašymo duomenimis) iki 56 tūkst. 2011 m. Pagonių „kunigams“ leidžiama naudoti vyną ir virgules religinėse apeigose kalėjimuose. Policininkų pagonių asociacija įkurta reprezentuoti pareigūnus, kurie „garbina gamtą ir tiki daugybe dievybių“. Prieš kelerius metus Kornvalyje nuspręsta tikybos pamokose mokyti raganavimo ir druidų tikėjimo.

Pagonybei stiprėjant, krikščionybė silpsta. Krikščionims save priskiriančių britų per dešimtmetį sumažėjo nuo 72 iki 59 proc.

Dėl tokios transformacijos „kaltas“ environmentalizmas, kuris remiasi pagoniškos kilmės prielaida, esą mūsų planetos niokojimą lėmęs niekuo nepagrįstas žmonijos įsitikinimas, kad ji viršesnė už gamtos pasaulį. Pagal environmentalizmo logiką žmonės ne tokie vertingi kaip negyvi daiktai.

Žinoma, ne visi environmentalistai propaguoja tatuiruotes ir ne visi tatuiruotieji yra pagonys. Vis dėlto visi šie reiškiniai signalizuoja apie giluminę vakarietiškos vertybių sistemos kaitą, apie laipsnišką prigimtinės pagarbos žmogiškumui, o drauge ir pagarbos tą žmogiškumą išreiškiančiam kūnui eroziją.

Kūno tatuiravimas Biblijoje uždraustas būtent todėl, kad jis laikomas pagoniška praktika, susijusia su magiškų, dievams būdingų savybių priskyrimu negyviems objektams. Negana to, tatuiruotėmis menkinamas žmogiškumas, nes sudaiktinama žmogaus savastis. Tatuiruotės byloja apie moralinių normų, kaip svarbiausią iškeliančių rūpinimąsi kitu žmogumi, atsisakymą. Jeigu kūnai gali būti instrumentalizuojami, žalojami ir verčiami objektais, vadinasi, taip galima elgtis ir su žmonėmis.

Esu tikra, kad Davidas Beckhamas yra šaunus vyrukas. Abejoju, ar jis pagonis, nors jo dvasingumas atrodo truputėlį miglotas. Įvaizdis, kurį jis renkasi save reprezentuoti, rodo jį tapus pagonišku mūsų desakralizuoto amžiaus dievuku.

 

„The Times“, IV.5
Vertė Andrius Patiomkinas

 

Komentarai / 1

  1. Phantomkinas.

    Nemažai ir įdomiai apie tatuiravimo(si) prasmę rašoma šiame ankstesniame antropologijos srities ŠA vertime: http://www.satenai.lt/2014/11/05/apie-kankinima-pirmykstese-bendruomenese/ Rekomenduoju

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.