GINTARAS PATACKAS

Eilėraščiai

Sugrįžk į Ermitažą

 

Prašau tave sugrįžk į ermitažą
kaip grįžta traukiniai į san fransiską
kaip didelis dangus aprėpia mažą
taip tavo meilė man grąžina viską
grįžk ratais grįžulo erdvėj išgręžus
ligi nepadorumo gražią skylę
kaip didelis dangus aprėpia mažą
taip mano balsas į tave prabyla
į ermitažą grįžk tau ekipažą
surasiu aš ir bilietą nupirksiu
pajusi tu kaip meilė mano veža
vulkanais griaudžia geizeriais pravirksta
kaip graffiti baltų naktų natašos
kaip plieno nerūdijančio stelažuos
sustingę eksponatai ermitažo
taip mūsų meilė žūva ermitažuos
pašvaistė šiaurės dažo veidą gražų
iš siaubo kaukia požemio garažai
petrapily sapnuos natašos rąžos
ir sargas užrakina ermitažą

 

 

Klotilda

 

Dovilės Bagdonaitės piešinys

Dovilės Bagdonaitės piešinys

Mačiau nuo apkūnios iki riebokos
mylėjau jas visas kiek žvilgsnis rijo
nuo riboklozepamės lig rebekos
nuo paracetamolės lig marijos
mačiau vaikiau ir gnaibiau lig sutemus
kol pas mane klotilda neatėjo
parito kiek pastačius iki žemės
ir rijo apsiskaičius kiek norėjo
kol padugnių mėnulis neišblyško
ir gale molo saulė nepakilo
kol nepradėjo žvėrys bėgt iš miško
tiek buvo toj klotildoje subtilo
jos subinę regėjo šabaniauskas
petrauskas kipras verdyje dainavo
šalin aida veide apsiniaukęs
klotildos ošė marės žalio javo
ir gintaro pajūris vieną žiemą
kai kibo barakudos gan riebokos
bet tik klotilda buvo karalienė
o ne marijos kokios ar rebekos
 
 
 

O buona sera

 

O buona sera buona sera
o sinjorita prieš akis
lai kabaljero prie voljero
labanaktis nepasakys
o kiek elektros atmosferoj
su švento elmo ugnimis
kur jūs kumelės mano bėros
prunkštimo kupina naktis
kadaise buvo vien homeras
dabar tik aš ir netektis
ką pasakys man miesto meras
geriau jau nieko nesakys
tad nelinkėk man viso gero
iš viso nieko nelinkėk
su kabaljero prie voljero
bėros kumelės paliūdėk
girdi kaip prunkščia naktį jono
paparčio žiedą šlamšdama
kartu su erkėm katijonų
kadaise buvusi dama
ją ėmė velnias ir nujojo
nugirdė kupolės rasa
dabar tik naktį švento jono
man skleidžia žiedą anaša

 

 

Krylovas

 

Štai šitaip į liturgiją išdėta
vagilė šarka žvelgia nuo šakos
nudžiovusi iš mahometo žiedą
ir šiaip gili poetė be pradžios
ką tik iš lapės išnešė kudašių
palikusi jos snuky plunksnas dvi
ir nieks už sūrį nepasakė ačiū
o liko nuoskauda gili širdy
nuskrido šarkai sūris iš panosės
bet ačiū dievui liko pinigai
ir žiedas jos lizde arčiausiam uosy
ir keikia ji liturgiją už tai
ne viskas auksas juk kas auksu žiba
ne viskas žiba taip nors pelenai
kaip mergina pastojus po piršlybų
atšoka vestuves nebūtinai

 

 

Taikos sandoris

 

Aš sudaryčiau sandorį taikos
ne su tavim vien afrodiziakai
anei soma gyvybės neatstos
paklaust tik noriu kaip gyvent tau sekas
sekundę atsikvėpk kai aš klumpu
alėjoj nugalėtojų kur vėjas
smagiai sepuku mėgaujas kvapu
o mudviem juk taip meistriškai mylėjos
skelbimai interneto nupiešti
ir nuplėšti kaip skalbiniai kiemely
sparnai drugelių audroje balti
mums buvo tie susitikimai meilės
dabar tiktai paliaubų sutartis
ir nugalėtojas klūpąs ant kelių
jo nuogas kardas nuplėšta makštis
prašau pasigailėjimo karaliau

 

 

O mano naktys

 

Nuo mėlynųjų vandenų nirvanos
ligi žaliųjų vandenų tylos
toks ilgesys sapnuojančiam vaidenas
ir balsas kuris šaukia nuo uolos
tik choras dieviškas žuvų šį garsą
praskrodžia tartum kardžuvė kardu
maža žvaigždė atsiskiria nuo marso
ir paskui ją aš kosmosan skrendu
skrajoklis be licencijos piloto
be bilieto sparnų ir pinigų
galiu tik juoktis džiaugtis ir kvailioti
kaip viskas čia pigu ir patogu
už dyką man dangus vanduo ir oras
ir žemės atmatuota du grumstu
žuvų už dyką dieviškasis choras
ir vandenų žaliųjų déjà vu
tačiau kitam sapne kažkas vis žūva
ten kaukolės kanuolės pinigai
ant virvės pakaruoklio kūnas pūva
ir tiedu nesusiveda sapnai
kaip ilgesiai ir platumos į vieną
nirvaną mėlyną kuri žalia
o mano naktys pilnos mėnesienos
o mano lojančių šunų tyla

 

 

Stradivarijaus burna

 

Girdėjos mėlyna žalia raudona
arba kita nebūtina spalva
pakvietus į garsų armagedoną
armadomis čia plaukė lavina
laivų su armijom karių o gausmas
varpų ir varpų varpinių aukštų
o tas prakeiktas nuolankumo jausmas
sklindąs iš jataganų sulenktų
kaip pusmėnulis žalvario kabojo
oranžo aranžuotė o diena
taip arogantiškai įsiliepsnojo
tarytum aragono dykuma
ar verta klaust kilikijos neliko
anei kiklopų tik viena sala
iškilusi iš praeities dalykų
tebuvo stradivarijaus burna

 

 

Dzin

 

Kol eifelio žvakutė vis dar dega
niekingame pakaušy kol žaibai
žodingą žolę prikelia ir regą
gali entuziaste rėkt buvai
ekleziastui arba bonifacui
šnekėt speleologine tema
kad viskas ne de jure o de facto
kad neatėjo dar žiauri žiema
dar galima ir žvengti ir laižytis
išbarškint kokią kvailą lėlę suok
vis tiek gyvenimas yra mažytis
nėr ko varžytis nieko nebijok
taip pataria entuziasto raidės
o eifelis vis stiepiasi aukštyn
tol kol atjos ant žirnio karalaitis
nukirsdins bet seniai tau viskas dzin

 

 

Šuo ant lovos

 

Aploti teko šunį su aplombais
su aplikacijomis šis šuva
nors griaustų dangūs sproginėtų bombos
jis guli tavo lovoj nors tu ką
kaip padišachas guli be turbano
ir urzgia prisiartinus vos vos
koks velnias čia jį atitarabanino
ant tavo nusipelniusios galvos
lok su aplombais ar ieškok sau kito
tu buto su apstatymu ar be
bet užplombuotos durys nepakito
šuo guli lovoje o tu grabe

 

 

Naujas ruduo

 

Ten kur platesnis ir skaistesnis garsas
iš žalvario triūbos aukštos išlindus
šviesėja protas išsisklaido farsas
vėl žaidimus gali žaist pavojingus
kur pirštų nenusvilina degtukai
guru lazda nedaužo momenėlio
kur skraido suktas ir smarsus barsukas
ir moterys kada jas čiupinėji
taip čiulbuonėli triūbos buvo geros
nes leido užsilipti ant tribūnos
tam kad atskirtum žalvarį nuo vario
šitam pasauly gero vario būna
ir triūbos laukia naujos bet skraidyki
kaip lapas paskui uodegą barsuko
degtukais žaiski moteris ardyki
kol reikalas antraip neatsisuko
vėl rasi varį ledą ir sidabrą
prakalsi juos ir visas auksas tavo
ir tai nebus vien atlygis už darbą
nes dar ruduo viščiukų neskaičiavo

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.