GINTARAS PATACKAS

Eilėraščiai

Šviesėja

Pelningą indulgencijom prekybą užgožė
smulkūs kūno reikalai atkrito peristaltikos
gamyba laukan neišeinu aš visiškai o toks
pavasaris usnim atūžia sužlugdęs šalčių
pramonę ledai ant pagaliuko čiulpiančios
draugužės ištirpo gavos pagalys už tai
tarytum branktas smurtinis į galvą o vis nėra
letalo nors užmušk ir jai nepasakysi kad
negalima tik mintyse kartoji užsikrušk einu į
būrus užmaršties ieškoti nušauti kokį šerną
pakeliais o varnų pulkas okupuoja stotį ir
sąstatas negreitai dar ateis

 

Antivelykos

Beviziu režimu kibitkos skrieja kibirai
žvanga kvepia kibinais pasiutpolkė
važiuojančius aprieja lesbinką šoka damos su
kardais kinžalai paruošti kinesė tampa kam
mečete o kam viešais namais patrankos
patruliuojančių atanka guminės bitės
nulaužtais sparnais atakon veržias į literatūrą
įlipo veršis su visa svita o šiaip jau pragaras
tėvynė jūra su kameroje lova paruošta o
nesakyk mergele iš betliejaus kad nebuvai čia
stovi štai vaza su rože pamerkta šventuos
aliejuos bei nukryžiuoto velnio uodega
 

Elektroninis parašas

Pliusus tris vietoj parašo padėjau ant
autorinio darbo sutarties o ant kitų kontraktų
bitę dėjau į akį tau nereikia tos akies jei
trukdo jai tavoji tobulybė kaip rasa tabula
balta kreida nė viena moteris tau neprilygo
esi tu savo lygoje penkta lygiųjų galimybių
kontroliere įstatymų lyg smegduobė pilna
tačiau dar šaudo mano kanonierė patarčiau
užsikimšt ausis vata bent elektroninėj erdvėj
kur verta užsukt manon svetainėn čia alus
svaigina tartum meilė pirmą kartą ir antro
karto visada nebus

 

Kamara

Seniai aš jau mačiau ikonozaurą ir šventą
jurgį mojantį kirviu mūrinėj sienoje iškirtęs
aurą pro skylę gabalą šviesos regiu tamsioj
kamaroj esam su tamara šaunia karžyge tigro
kailiniais myliu šį atsakingą darbo barą
manau po darbo ir mane išleis dykai čia
gaunam lašinio mes svarą aplink pasaulis
svaidosi keiksmais o kai užmušime bacilą
maro jis mus pasveikins žygiais ir veiksmais
taip neveiksnumas darosi naudingas kuo
džiaugias ypata ne kiekviena esu be galo
viešpačiui dėkingas šaukiu platėjant skylei
kas diena
 

Paskola

Legatas tyli tartum nelegalas prigavęs tik
agavą dykumos kaip avį stebi jį mąslus
legavas bajavas ant bevardės aukštumos nors
ir žemietis nori iš po žemių jį iškapstyt
paaukštinimą gaut medalį paauksuotą
pornoramos o skrenda naktį sniegės ir
draugaut vėl tenka su šalpusniais
šaltalankiais balta yra legato arbata ledinės
pūgos šiaurės vėjai trankos rangovų užsakyta
kometa brailiaraščiu išdūrusi skylutę širdy
paskelbia varžtai neatpigs paskolink be
palūkanų minutę mažyte ir išvysi kaip
nesnigs
 

Graži tu

Legendose didinga padavimuos yra tėvynė
mano ne šiaip sau dabar kai šitaip krinta
pardavimai aš apie ją eilėraščius rašau
audimų raštuos šinšilų audinių undinių
kasose graži esi poezijos nebeperka odinių
švarkų nevažinėja su taksi ištikus krizei pirkti
ir parduoti privatizuoti daros per vėlu belieka
vien tik nuostolius skaičiuoti gal taip
atsikratysim ir skolų graži esi tu švilpia vėjas
girioj girinis su urėdu visada suranda bendrą
kalbą geria girą derėdamiesi mano lietuva
 

Vėl vaikis

Štai vaikis pagaliau susitupėjo ir įsigijo
ranktūrius ir dar ne žodžiais žygiais tėviškę
mylėjo sakyčiau prasisiekėlis dabar nežino
kas platonas praksitelis upanišadų reikalas
toli bet jam palankiai lenkias grandhotelis
grūdų pirklys ir agentai keli o čia dar
šnipinėjimo skandalas ir skandinavų banko
problema nustojo kreditus už dyką davęs
nulūžo unija jau ne viena o vaikis sklypą
mylimajai perka kad būtų kur ganyti
vaikučius apynaujį man dovanoja švarką
protokolinį eiti į svečius tad duokit rašančiam
greičiau medalį kol vietos dar yra jo atlape ir
nesakykit nieko kad negali kitaip užkasiu
kitame lape

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.